Ezékiel 31:1–18

31  Történt pedig, hogy a tizenegyedik évben, a harmadik hónapban, a hónap első napján Jehova szava így szólt hozzám:  „Embernek fia! Így szólj Egyiptom királyához, a fáraóhoz és sokaságához:+ »Kihez lettél te hasonlóvá nagyságodban?  Íme, egy asszír, egy libanoni cédrus+, szép ágú,+ sűrű gallyaival árnyékot adó, és magas növésű,+ úgyhogy a felhők közé nyúlt a teteje.+  Vizek növesztették nagyra, a mély vizektől nőtt magasra.+ Folyamaikkal körüljárták ültetésének helyét, és csatornáikkal a mező minden fájához elértek.  Ezért magasabb növésű lett a mező minden fájánál.+ Sokasodtak az ágai, és gallyai egyre hosszabbra nyúltak vízfolyásainak bőséges vizétől.+  Ágain fészkeltek mind az egek repdeső teremtményei,+ gallyai alatt ellett a mező minden vadja,+ és árnyékában lakott az összes népes nemzet.  Szép lett nagyságával,+ lombozatának hosszúságával, mert gyökérzete sok vízhez elhatolt.  A többi cédrus nem volt méltó párja neki Isten kertjében.+ A borókafenyőknek nem voltak az övéihez hasonló ágai. A platánfáknak nem voltak olyan gallyaik, mint neki. Isten kertjében egyetlen fa sem érte utol szépségben.+  Szépnek alkottam dús lombozatával,+ és Éden minden fája irigykedett+ rá az igaz Isten kertjében.« 10  Ezért így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Mivel magas növésű lettél, úgyhogy egészen a felhők közé nyúlt a teteje,+ szíve pedig fölfuvalkodott a magassága miatt,+ 11  én a nemzetek kényurának kezébe adom;+ az majd tettre kél ellene. Gonoszsága szerint fogom elűzni.+ 12  Az idegenek, a nemzetek zsarnokai kivágják, és otthagyatik a hegyeken; lehullik a lombozata minden völgybe, és gallyai összetörnek a föld minden folyómedrében.+ Alászállnak árnyékából a föld népei mind, és otthagyják.+ 13  Ledőlt törzsén lakozik majd az egek minden repdeső teremtménye, és gallyain lesz a mező minden vadja;+ 14  hogy egyetlen öntözött fa se legyen magas növésű, és ne nyúljanak tetejükkel a felhők közé, és hogy egyetlen, vizet ivó fa se álljon fel ellenük magasságával, mert bizony mind halálra adatnak,+ a mélyen fekvő földre,+ az emberek fiai közé, a verembe szállók mellé.« 15  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Amely napon alászáll a seolba, gyászt hozok majd.+ Eltakarom miatta a mély vizeket, hogy megakasszam azok folyamait, és visszatartasson a sok víz; elsötétítem miatta a Libanont, és a mező minden fája elalél miatta. 16  Zuhanásának hangjával megrendítem a nemzeteket, amikor lerántom a seolba a verembe szállókkal együtt,+ és a mélyen fekvő földön megvigasztalódik+ Éden minden fája,+ a Libanon válogatott és legjobb fái, mindazok, amelyek vizet isznak. 17  Ők is vele együtt alászálltak a seolba+ a karddal megöltekhez, és azok is, akik a magvaként az árnyékában lakoztak a nemzetek között.«+ 18  »Kihez lettél hasonlóvá így dicsőségben+ és nagyságban Éden fái között?+ Bizony le leszel taszítva Éden fáival a mélyen fekvő földre.+ A körülmetéletlenek között fogsz feküdni a karddal megöltekkel együtt. Ez a fáraó és egész sokasága« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.”

Lábjegyzetek