Ezékiel 25:1–17

25  És Jehova szava így szólt még hozzám:  „Embernek fia! Fordítsd arcodat Ammon fiai felé, és prófétálj ellenük.+  Így beszélj Ammon fiairól: »Halljátok meg a legfőbb Úr, Jehova szavát. Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Mivel te azt mondtad szentélyemre, hogy haha!, mert megszentségtelenítették, és Izrael földjére, mert pusztán hagyatott, és Júda házára, mert azok száműzetésbe mentek,+  ezért íme, én odaadlak birtokul a napkeletieknek,+ ők pedig elhelyezik benned fallal körülvett táboraikat, és felállítják benned hajlékaikat. Ők eszik majd gyümölcsödet, és ők isszák tejedet.+  Tevék legelőjévé teszem Rabbát+, nyájnak pihenőhelyévé Ammon fiait;+ és megtudjátok, hogy én vagyok Jehova.’«”+  „Mert így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Mivel te összecsaptad kezedet+, és dobbantottál lábaddal, és teljes megvetéssel örvendeztél lelkedben Izrael földje felett,+  ezért itt vagyok, kinyújtottam ellened kezemet,+ és prédául adlak a nemzeteknek; kiváglak a népek közül, és kipusztítalak az országok közül.+ Megsemmisítelek+, és megtudod, hogy én vagyok Jehova.«  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Mivelhogy Moáb+ és Szeir+ azt mondta: ,Lám! Júda háza is olyan, mint minden más nemzet’,+  ezért íme, én megnyitom Moáb lejtőjét a városoknál, a határ menti városainál, az ország ékességét, Bét-Jesimótot+, Baál-Meont+, egészen Kirjátaimig+, 10  a napkeletiek+ előtt, Ammon+ fiaival együtt, és odaadom birtokul, hogy ne emlékezzenek meg róla+ — Ammon fiairól — a nemzetek között. 11  És ítéleteket fogok végrehajtani Moábban;+ és megtudják, hogy én vagyok Jehova.«+ 12  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Mivel Edom bosszúállóan cselekedett Júda házával szemben, és vétket vétekre halmoztak, és kitöltötték rajtuk bosszújukat,+ 13  ezért így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Kinyújtom kezemet Edom ellen,+ és kivágok belőle embert és háziállatot,+ és rommá teszem Témántól+ egészen Dedánig+. Kard által fognak elhullani. 14  „Népemnek, Izraelnek a keze által hozom el bosszúmat Edomra;+ haragom és dühöm szerint fognak cselekedni Edomban; és megtudják, hogy mi az én bosszúm”+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.’« 15  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Mivel a filiszteusok bosszúból cselekedtek,+ és megvetéssel a lelkükben folyton bosszúállással fizettek, hogy időtlen időkig tartó ellenségeskedéssel+ pusztítsanak,+ 16  ezért így szól a legfőbb Úr, Jehova: ,Íme, kinyújtom kezemet a filiszteusok ellen,+ és kiirtom a kereteusokat,+ és elpusztítom a tengerpart többi részét.+ 17  Nagy bosszúállásokat hajtok végre rajtuk dühödt feddésekkel;+ és megtudják, hogy én vagyok Jehova, amikor elhozom rájuk bosszúmat.’«”+

Lábjegyzetek