Efézus 5:1–33

5  Legyetek tehát az Isten utánzóivá+ mint szeretett gyermekek,  és továbbra is szeretetben járjatok,+ mint ahogy a Krisztus is szeretett benneteket,+ és odaadta magát értetek felajánlásként+ és áldozatként az Istennek, kellemes illatul+.  Paráznaság+ és bármiféle tisztátalanság vagy kapzsiság+ még csak ne is említtessék közöttetek,+ mint ahogy szent emberekhez illik,+  se szégyenteljes viselkedés,+ se bolond beszéd, se ocsmány+ tréfálkozás, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás.+  Mert azt tudjátok és magatok is felismeritek, hogy egyetlen paráznának+ vagy tisztátalannak vagy kapzsinak+ — azaz bálványimádónak — sincs semmi öröksége a Krisztus és az Isten királyságában.+  Senki ne ámítson el titeket üres szavakkal,+ mert az imént említett dolgok miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira+.  Ne legyetek hát részestársaikká;+  mert egykor sötétség+ voltatok, de most világosság+ vagytok az Úrban. A világosság gyermekeiként járjatok továbbra is,  mert a világosság gyümölcse mindenfajta jóságból, igazságosságból és igazságból áll.+ 10  Állandóan bizonyosodjatok meg arról, hogy mi elfogadható+ az Úr előtt, 11  és ne vegyetek többé részt+ velük a sötétséghez tartozó+ gyümölcstelen cselekedetekben, hanem inkább még feddjétek+ is őket, 12  mert amik náluk titokban történnek, azt még elmondani is szégyen.+ 13  Amit pedig feddés ér,+ az mind nyilvánvalóvá lesz a világosság által, mert minden, ami nyilvánvalóvá lesz,+ világosság. 14  Ennélfogva ezt mondja: „Ébredj fel,+ ó, alvó, és támadj fel a halottak közül,+ s rád fog ragyogni+ a Krisztus.” 15  Így hát folyton szigorúan ügyeljetek arra, hogy ne mint balgák, hanem mint bölcsek járjatok,+ 16  megvásárolva magatoknak az alkalmas időt,+ mivel a napok gonoszak.+ 17  Ezért hát ne váljatok többé esztelenné, hanem továbbra is érzékeljétek+, mi Jehova akarata+. 18  Bortól se részegedjetek le+, amelyben kicsapongás+ van, hanem állandóan teljetek be szellemmel+ 19  zsoltárokkal+, Istennek szóló dicséretekkel+ és szellemi énekekkel szólva egymáshoz, énekelve+ és közben zenélve+ szívetekben Jehovának, 20  mindig, mindenért hálát adva+ a mi Istenünknek és Atyánknak Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében. 21  Rendeljétek alá magatokat egymásnak+ Krisztus félelmében. 22  A feleségek rendeljék alá magukat férjüknek,+ mint az Úrnak, 23  mert a férj feje a feleségének,+ mint ahogy a Krisztus is feje a gyülekezetnek,+ megmentője lévén e testnek. 24  Igen, ahogy a gyülekezet alárendeli magát a Krisztusnak, úgy a feleségek is rendeljék alá magukat férjüknek mindenben.+ 25  Férjek, továbbra is szeressétek feleségeteket,+ mint ahogy a Krisztus is szerette a gyülekezetet, és odaadta magát érte,+ 26  hogy megszentelje azt,+ megtisztítva a víznek fürdőjével a szó által,+ 27  hogy maga elé állítsa a gyülekezetet annak pompájában+ úgy, hogy ne legyen azon szennyfolt vagy ránc vagy bármi efféle, hanem hogy szent és szeplő nélküli legyen.+ 28  A férjeknek ily módon úgy kell szeretniük feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti, 29  mert soha senki nem gyűlölte a saját testét, hanem táplálja és dédelgeti,+ mint ahogy a Krisztus is a gyülekezetet, 30  mivel az ő testének tagjai vagyunk.+ 31  „Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és a kettő e g y testté lesz.”+ 32  E szent titok+ nagy. Krisztusra és a gyülekezetre vonatkozóan beszélek most.+ 33  Mindamellett közöttetek is, úgy szeresse egyenként mindenki a feleségét,+ mint önmagát; másfelől a feleség mélységes megbecsüléssel+ legyen a férje iránt.

Lábjegyzetek