Bírák 13:1–25

13  És Izrael fiai újra azt cselekedték, ami rossz Jehova szemében,+ ezért Jehova negyven évre a filiszteusok+ kezébe adta őket.  Élt akkoriban egy córai+ férfi, Dán+ törzsének a családjából való, akinek a neve Manoah+ volt. A felesége meddő volt, nem szült gyermeket.+  Ám megjelent egyszer Jehova angyala az asszonynak,+ és így szólt hozzá: „Íme, most meddő vagy, és nem szültél még gyermeket. De várandós leszel, és fiút fogsz szülni.+  Most azért vigyázz magadra, kérlek, ne igyál bort vagy részegítő italt,+ és ne egyél semmi tisztátalant.+  Mert íme, várandós leszel, és fiút fogsz szülni; ne érje borotva a fejét,+ mert Isten nazireusa+ lesz a gyermek, miután elhagyta anyja méhét.+ Ő jár majd élen abban, hogy kiszabadítsa Izraelt a filiszteusok kezéből.”+  Az asszony ekkor ment, és elmondta férjének: „Az igaz Istennek egy embere jött hozzám; a megjelenése olyan volt, mint az igaz Isten angyaláé,+ nagyon félelmet keltő.+ Nem kérdeztem, honnan való, és ő sem mondta meg a nevét,+  de így szólt hozzám: »Íme, várandós leszel, és fiút fogsz szülni.+ Most pedig ne igyál bort vagy részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant, mert Isten nazireusa lesz a gyermek, attól fogva, hogy elhagyja anyja méhét, a halála napjáig.«”+  Manoah erre könyörögni kezdett Jehovához, így szólva: „Bocsáss meg, Jehova!+ Kérlek, hadd jöjjön el hozzánk újra az igaz Isten embere, akit elküldtél, és oktasson+ minket, mit tegyünk a születendő gyermekkel.”+  Az igaz Isten meghallgatta Manoah szavát,+ és az igaz Isten angyala újra eljött az asszonyhoz, amikor az épp kint ült a mezőn, Manoah, a férje azonban nem volt vele. 10  Az asszony azon nyomban sietett, futott, hogy elmondja férjének,+ és így szólt hozzá: „Íme, eljött a férfi, aki a minap megjelent nekem!”+ 11  Manoah erre felkelt, elkísérte feleségét, odament a férfihoz, és ezt kérdezte tőle: „Te vagy az a férfi, aki beszélt az asszonnyal?”,+ mire ő így felelt: „Én vagyok.” 12  Manoah ekkor ezt mondta: „Teljesedjenek hát szavaid. Milyen lesz a gyermek élete és munkája?”+ 13  Jehova angyala pedig ezt mondta Manoahnak: „Őrizkedjen az asszony mindattól, amit mondtam neki.+ 14  Semmit se egyen, ami szőlőből származik, bort és részegítő italt ne igyon,+ és semmilyen tisztátalant ne egyen.+ Mindazt, amit parancsoltam neki, tartsa meg.”+ 15  Manoah ekkor így szólt Jehova angyalához: „Kérlek, hadd marasztaljunk, és hadd készítsünk el teelőtted egy kecskegidát!”+ 16  Jehova angyala azonban ezt mondta Manoahnak: „Még ha marasztalsz is, nem eszem a kenyeredből; de ha égő felajánlást akarsz bemutatni Jehovának,+ azt felajánlhatod.” Manoah ugyanis nem tudta róla, hogy Jehova angyala. 17  Akkor Manoah ezt kérdezte Jehova angyalától: „Mi a neved,+ hogy ha majd szavad beteljesedik, tisztelettel adózhassunk neked?” 18  Jehova angyala azonban így felelt neki: „Miért kérdezősködsz a nevem felől, amikor az oly csodálatos?” 19  Ekkor Manoah vette a kecskegidát meg a gabonafelajánlást, és felajánlotta a sziklán Jehovának.+ És Ő csodálatos módon cselekedett Manoahnak és feleségének a szeme láttára. 20  Ugyanis amikor a láng felszállt az oltárról az ég felé, akkor Jehova angyala is felszállt az oltár lángjában Manoahnak és feleségének a szeme láttára.+ Ők pedig rögtön leborultak arccal a földre.+ 21  És többé nem jelent meg Jehova angyala Manoahnak és feleségének. Manoah ekkor tudta meg, hogy az Jehova angyala volt.+ 22  Manoah ezért így szólt feleségéhez: „Meg fogunk halni,+ mert az Istent láttuk!”+ 23  Ám a felesége ezt mondta neki: „Ha Jehova meg akart volna ölni minket, akkor nem fogadott volna el a kezünkből égő felajánlást és gabonafelajánlást,+ nem mutatta volna nekünk mindezeket, és nem hallatott volna velünk ilyesmit, mint amit most hallatott.”+ 24  Az asszony később fiút szült, és elnevezte Sámsonnak+. A fiú pedig felnövekedett, és Jehova áldása kísérte.+ 25  Idővel ösztönözni kezdte őt Jehova szelleme+ Mahane-Dánban+, Córa+ és Estáol+ között.

Lábjegyzetek