5Mózes 7:1–26

7  Amikor Jehova, a te Istened végül bevisz téged arra a földre,+ amelyre mész, hogy birtokba vedd, kiűz majd előled népes nemzeteket:+ a hettitákat+, girgasitákat+, amoritákat+, kánaánitákat+, perizitákat+, hivvitákat+ és jebuszitákat+, hét olyan nemzetet, mely népesebb és erősebb, mint te.+  És Jehova, a te Istened a kezedbe adja őket, és te verd meg őket.+ Mindenképpen add őket pusztulásra.+ Ne köss velük szövetséget, és ne is légy velük kegyes.+  Ne lépj velük házassági szövetségre. Lányodat ne add fiához, és lányát se vedd a fiadnak.+  Mert eltéríti fiadat attól, hogy kövessen engem, és más isteneket fognak szolgálni.+ Jehova pedig haragra gerjed ellenetek, és hamar megsemmisít téged.+  Inkább ezt tegyétek velük: Oltáraikat romboljátok le,+ szent oszlopaikat törjétek össze,+ szent rúdjaikat+ vágjátok ki,+ és faragott képmásaikat égessétek el tűzben.+  Mert szent népe vagy Jehovának, a te Istenednek.+ Téged választott Jehova, a te Istened, hogy a népe legyél, különleges tulajdona minden nép közül, mely a föld színén van.+  Nem azért mutatta ki vonzalmát irántatok Jehova és választott titeket,+ mert ti vagytok a legnépesebbek az összes nép között, hiszen ti voltatok a legkevesebben minden nép közül.+  Hanem mert szeret benneteket Jehova,+ és megtartja ősatyáitoknak tett esküjét;+ azért hozott ki titeket Jehova erős kézzel,+ hogy megváltson a rabszolgák házából,+ a fáraónak, Egyiptom királyának a kezéből.  Jól tudod, hogy Jehova, a te Istened az igaz Isten,+ a hűséges Isten,+ aki megtartja szövetségét+ és szerető-kedvességét ezer nemzedékig azok iránt, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait,+ 10  de szemtől szemben megfizet annak, aki gyűlöli őt, elpusztítva azt.+ Nem tétovázik azzal szemben, aki gyűlöli őt; szemtől szemben megfizet neki. 11  Te pedig tartsd meg a parancsolatot, a rendelkezéseket és bírói döntéseket, melyeket ma parancsolok neked, teljesítve azokat.+ 12  Ha mindig hallgattok ezekre a bírói döntésekre, és megtartjátok ezeket, és teljesítitek őket,+ akkor Jehova, a te Istened is megtartja irántad a szövetségét+ és szerető-kedvességét, ahogyan megesküdött efelől ősatyáidnak.+ 13  Szeretni fog, megáld+, megsokasít+ téged, és megáldja méhed gyümölcsét+ és földed termését,+ gabonádat, újborodat, olajodat, teheneid borjait és nyájad szaporulatát+ azon a földön, mely felől megesküdött ősatyáidnak, hogy neked adja.+ 14  Áldottabb leszel minden népnél.+ Nem lesz közted férfi vagy nő, kinek nincs utódja, sem háziállataid között nem lesz ilyen.+ 15  Jehova eltávolít tőled minden betegséget. Nem bocsátja rád Egyiptom egyetlen rosszindulatú betegségét sem,+ melyeket ismersz, hanem mindazokra bocsátja majd, akik gyűlölnek téged. 16  Te pedig felemészted az összes népet, melyeket Jehova, a te Istened neked ad.+ Ne sajnálja őket a szemed,+ és ne szolgáld isteneiket,+ mert csapda lesz az számodra.+ 17  Ha azt mondod szívedben: »Ezek a nemzetek túl népesek hozzám képest. Hogy tudom majd elűzni őket?«+ 18  Ne félj tőlük.+ Emlékezz csak arra, mit tett Jehova, a te Istened a fáraóval és egész Egyiptommal,+ 19  a nagy próbatételekre, melyeket saját szemeddel láttál,+ valamint a jelekre, csodákra+ és az erős kézre,+ kinyújtott karra,+ mellyel kihozott téged Jehova, a te Istened.+ Így fog tenni Jehova, a te Istened minden néppel, amelytől félsz.+ 20  Jehova, a te Istened a csüggedtség érzését+ bocsátja rájuk, míg el nem vesznek azok is, akik megmaradtak,+ és elrejtőztek előled. 21  Ne rettenj meg tőlük, mert Jehova, a te Istened közted van;+ nagy és félelmet keltő Isten ő.+ 22  Jehova, a te Istened fokozatosan kiűzi ezeket a nemzeteket előled.+ Nem végezhetsz velük gyorsan, nehogy megsokasodjanak a mezei vadállatok ellened. 23  Jehova, a te Istened a kezedbe adja őket, és nagy zavart támasztva szétszalasztja őket, míg meg nem semmisülnek.+ 24  Királyaikat kezedbe adja,+ te pedig kitörlöd nevüket az ég alól.+ Senki sem áll meg veled szemben,+ míg ki nem irtod őket.+ 25  Isteneik faragott képmásait égessétek el tűzben.+ Ne kívánd meg az ezüstöt és az aranyat, ami rajtuk van,+ ne is vedd el magadnak,+ nehogy csapdává legyen számodra;+ mert utálatos+ az Jehovának, a te Istenednek. 26  Ne vigyél utálatosságot a házadba, hogy pusztulásra szánttá ne válj, mint az. Iszonyodjál tőle, és utálva utáld,+ mert pusztulásra van az szánva.+

Lábjegyzetek