5Mózes 6:1–25

6  Ez a parancsolat, ezek a rendelkezések és bírói döntések, melyek felől Jehova, a ti Istenetek azt parancsolta, tanítsalak meg azokra benneteket,+ hogy cselekedjétek azokat a földön, amelyre átmentek, hogy birtokba vegyétek;  hogy féld Jehovát,+ a te Istenedet, és megtartsd minden rendeletét, parancsolatát, melyet parancsolok neked: neked, fiadnak és unokádnak+ életed minden napján; s hogy napjaid sokáig folytatódjanak.+  Halld, ó, Izrael, és ügyelj rá, hogy megtegyed,+ hogy jól menjen sorod,+ és nagyon megsokasodjatok,+ ahogy Jehova, ősatyáid Istene ígérte neked a tejjel és mézzel folyó föld felől.  Halld, ó, Izrael: Jehova, a mi Istenünk e g y Jehova.+  Szeresd Jehovát, a te Istenedet teljes szívedből,+ teljes lelkedből+ és teljes életerődből.+  Legyenek ezek a szavak, melyeket ma parancsolok neked, a szívedben;+  vésd ezeket fiaid elméjébe,+ és beszélj róluk, amikor a házadban ülsz, amikor úton vagy, amikor lefekszel+, és amikor felkelsz.  Kösd azokat jelként a kezedre,+ és legyenek homlokkötőül a szemeid fölött;+  írd fel azokat házad ajtófélfáira és kapuidra.+ 10  Amikor Jehova, a te Istened bevisz téged arra a földre — mely felől megesküdött ősatyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy neked adja+ —, ahol nagy és szép városok vannak, melyeket nem te építettél,+ 11  mindenféle jóval teli házak, melyeket nem te töltöttél meg, kivájt víztárolók, melyeket nem te vájtál ki, szőlők és olajfák, melyeket nem te ültettél, te pedig eszel és jóllaksz,+ 12  akkor vigyázz, hogy el ne feledkezz+ Jehováról, aki kihozott Egyiptom földjéről, a rabszolgák házából. 13  Jehovát, a te Istenedet féld,+ őt szolgáld,+ és az ő nevére esküdj.+ 14  Ne járjatok más istenek után, azoknak a népeknek bármelyik istene után, amelyek körülöttetek vannak+ 15  (mert Jehova, a te Istened teközted olyan Isten, aki kizárólagos odaadást vár el+), nehogy Jehovának, a te Istenednek haragja fellángoljon ellened,+ és kipusztítson a föld színéről.+ 16  Ne tegyétek próbára Jehovát,+ a ti Isteneteket, mint ahogy próbára tettétek Massánál.+ 17  Mindenképpen tartsátok meg Jehovának, a ti Isteneteknek parancsolatait,+ bizonyságait+ és rendelkezéseit+, melyeket parancsolt neked.+ 18  Azt tedd, ami helyes és jó Jehova szemében, hogy jól menjen sorod,+ és bemehess, és birtokba vehesd azt a jó földet, mely felől Jehova megesküdött ősatyáidnak,+ 19  elűzve előled minden ellenségedet, ahogy megígérte Jehova.+ 20  Ha majd a jövőben fiad megkérdezi:+ »Mit jelentenek a bizonyságok, rendelkezések és bírói döntések, melyeket Jehova, a mi Istenünk parancsolt nektek?«, 21  akkor mondd a fiadnak: »A fáraó rabszolgái voltunk Egyiptomban, de Jehova kihozott minket Egyiptomból erős kézzel.+ 22  Jehova nagy és vészterhes jeleket meg csodákat+ vitt véghez Egyiptomon, a fáraón és egész háznépén a szemünk láttára.+ 23  Majd kihozott bennünket onnan, hogy idehozzon, és nekünk adja a földet, mely felől megesküdött ősatyáinknak.+ 24  Jehova ezért megparancsolta, hogy tegyünk eleget mindezeknek a rendelkezéseknek,+ és féljük Jehovát, a mi Istenünket, hogy jól menjen sorunk mindig,+ és életben maradjunk, ahogy ez a mai napon is van.+ 25  Igazságosságul lesz nekünk,+ ha ügyelünk arra, hogy teljesítsük ezt az egész parancsolatot Jehova, a mi Istenünk előtt, ahogy ő parancsolta nekünk.«+

Lábjegyzetek