5Mózes 34:1–12

34  Mózes azután felment Moáb kietlen síkságáról a Nébó-hegyre,+ a Piszga tetejére+, mely Jerikóval szemben van.+ Jehova pedig megmutatta neki az egész földet Gileádtól fogva Dánig+,  egész Naftalit, Efraim és Manassé földjét, Júdának egész földjét egészen a nyugati tengerig,+  a Negebet+ és a Jordán-környéket+, Jerikó völgyét*, a pálmafák városát+ egészen Coárig+.  És Jehova így szólt hozzá: „Ez az a föld, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, ezt mondva: »A te magodnak adom.«+ Megmutattam neked, hogy a saját szemeddel lásd, ugyanis nem fogsz átmenni oda.”+  Azután Mózes, Jehova szolgája+ meghalt ott Moáb földjén Jehova szava szerint.+  Ő pedig eltemette a völgyben Moáb földjén, Bét-Peórral szemben,+ és senki sem tudja mind a mai napig, hol van a sírja.+  Mózes százhúsz éves volt, amikor meghalt.+ Szeme nem homályosodott meg,+ és életereje sem szállt el.+  Izrael fiai pedig harminc napon át siratták Mózest Moáb kietlen síkságán.+ Végül leteltek Mózes siratásának gyásznapjai.  Józsué, Nún fia pedig telve volt a bölcsesség szellemével+, mert Mózes rátette a kezét.+ És Izrael fiai hallgatni kezdtek rá, és azt tették, amit Jehova parancsolt Mózesnek.+ 10  De nem támadt többé olyan próféta Izraelben, mint Mózes,+ akit Jehova színről színre ismert,+ 11  mindazokat a jeleket és csodákat tekintve, amelyekkel Jehova elküldte, hogy tegye meg azokat Egyiptom földjén a fáraóval, valamennyi szolgájával és egész földjével,+ 12  valamint az erős kezet és mindazokat a hatalmas és félelmetes tetteket tekintve, amelyeket Mózes vitt véghez egész Izrael szeme láttára.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: völgysíkját.