5Mózes 30:1–20

30  Ha majd beteljesednek rajtad mindezek a szavak, az áldás+ és az átok+, melyet eléd adtam, és megszívleled+ azokat újra mindama nemzetek között, ahova Jehova, a te Istened szétszór,+  és visszatérsz Jehovához,+ a te Istenedhez, és hallgatsz szavára — mind aszerint, amit ma parancsolok neked, igen, neked és a fiaidnak — teljes szívedből és teljes lelkedből,+  akkor Jehova, a te Istened is visszahozza azokat, akik közüled fogságba estek,+ irgalmaz neked,+ és begyűjt mindama népek közül, ahova Jehova, a te Istened szétszór.+  Ha szétszélesztett néped az ég szélén lesz is, Jehova, a te Istened akkor is begyűjt, és onnan is elhoz.+  Jehova, a te Istened bevisz a földre, melyet atyáid vettek birtokba, és birtokba veszed azt, ő pedig jót tesz veled, és még jobban megsokasít, mint atyáidat.+  Jehova, a te Istened körülmetéli szívedet+ és utódaid+ szívét, hogy szeresd Jehovát, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből,+ hogy élj.  És Jehova, a te Istened mindezeket az átkokat rábocsátja az ellenségeidre és a gyűlölőidre, akik üldöznek téged.+  Te pedig megtérsz, és hallgatsz Jehova szavára, és megcselekszed minden parancsolatát, melyet parancsolok ma neked.+  És Jehova, a te Istened bőséget ad kezed minden munkájában,+ méhed gyümölcsében, háziállataid ivadékában+ és földed termésében,+ aminek jólét lesz az eredménye.+ Mert Jehova újra ujjongani fog feletted jót téve veled, mint ahogy ujjongott ősatyáid felett;+ 10  mivel hallgatsz Jehovának, a te Istenednek a szavára, s megtartod parancsolatait és rendeleteit,+ melyek a törvénynek e könyvében le vannak írva, mert visszatérsz Jehovához,+ a te Istenedhez teljes szívedből és teljes lelkedből. 11  Hisz ez a parancsolat, melyet ma parancsolok neked, nem túl nehéz számodra, és nincs is messze.+ 12  Nem az égben van, hogy ezt mondjad: »Ki megy fel az égbe, hogy elhozza nekünk, és hallassa velünk, hogy teljesíthessük?«+ 13  Nem is a tengeren túl van, hogy azt mondjad: »Ki kel át a tenger túlsó partjára, hogy elhozza nekünk, és hallassa velünk, hogy teljesíthessük?« 14  Mert igen közel van hozzád a szó, saját szádban és saját szívedben,+ hogy teljesíthesd+. 15  Íme, eléd adom ma az életet és a jót, a halált és a rosszat.+ 16  Ha hallgatsz Jehovának, a te Istenednek parancsolataira, melyeket ma parancsolok neked, hogy szeresd Jehovát,+ a te Istenedet, járj az ő útjain, s tartsd meg parancsolatait,+ rendeleteit és bírói döntéseit,+ akkor életben maradsz+ és sokasodsz, és Jehova, a te Istened megáld téged a földön, melyre mész, hogy birtokba vedd.+ 17  De ha szíved elfordul,+ és nem engedelmeskedsz, hanem elcsábulsz, meghajolsz más istenek előtt, és azokat szolgálod,+ 18  akkor kijelentem nektek már ma, hogy el fogtok veszni.+ Nem fogjátok meghosszabbítani napjaitokat a földön, melyre a Jordánon átkelve bementek, hogy birtokba vegyétek. 19  Bizonyságul hívom ma ellenetek az eget és a földet,+ hogy az életet és a halált adtam eléd,+ az áldást+ és az átkot+. Válaszd az életet, hogy életben maradj te+ és az utódaid+ is, 20  azáltal hogy szereted Jehovát,+ a te Istenedet, hallgatsz a szavára és ragaszkodsz őhozzá;+ mert ő a te életed és napjaid hosszúsága,+ hogy azon a földön lakhass, mely felől Jehova megesküdött ősatyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja.”+

Lábjegyzetek