5Mózes 3:1–29

3  Majd megfordultunk, és felmentünk a básáni úton. Erre kijött elénk Óg+, Básán királya, ő és egész népe, hogy megütközzön velünk Edreinél+.  Jehova pedig ezt mondta nekem: »Ne félj tőle,+ mert a kezedbe adom őt, egész népét és a földjét, és tegyél vele úgy, mint Szihonnal,+ az amoriták királyával tettél, aki Hesbonban lakott.«  Így hát Jehova, a mi Istenünk kezünkbe adta Ógot is, Básán királyát és az egész népét, mi pedig addig vágtuk őket, míg senki sem maradt életben.+  Abban az időben elfoglaltuk minden városát. Nem volt olyan város, melyet ne vettünk volna el tőlük: hatvan várost,+ Argób egész vidékét,+ Óg királyságát Básánban.+  Ezek mind magas fallal, kapukkal és reteszekkel megerősített városok voltak, a nagyon sok vidéki városon kívül.  De mi pusztulásra adtuk őket,+ mint ahogy Szihont, Hesbon királyát is, mivel pusztulásra adtunk minden várost, férfit, nőt és kisgyermeket.+  Az összes háziállatot és a városokból szerzett zsákmányt azonban megtartottuk magunknak.+  Abban az időben elvettük a földet a két amorita király kezéből,+ akik a Jordán vidékén voltak, Arnon völgyétől*+ a Hermon-hegyig+  (a szidóniak Szirjonnak+ nevezték a Hermont, az amoriták pedig Szenirnek+), 10  a fennsíkon az összes várost, egész Gileádot és egész Básánt egészen Szalkáig+ és Edreiig+, Óg királyságának a városait Básánban. 11  Mert csak Óg, Básán királya maradt meg a refaiták+ maradéka közül. Íme, ravatala vasravatal volt; vajon nem Rabbában+ van, Ammon fiainál? Kilenc könyök a hossza és négy könyök a szélessége, férfi könyök szerint. 12  Mi pedig abban az időben birtokba vettük ezt a földet Aróertől+ fogva, mely Arnon völgye* mentén van, és Gileád hegyvidékének a felét meg a városait odaadtam Rúben és Gád fiainak.+ 13  Gileád+ többi részét és egész Básánt+, Óg királyságát, Manassé fél törzsének adtam. Argób egész vidékét+ egész Básánban vajon nem a refaiták+ földjének nevezik? 14  Jáir+, Manassé fia elfoglalta Argób egész vidékét+ egészen a gesúriak+ és a maákátiak+ határáig, és Básánnak ezeket a falvait a saját nevéről Havvót-Jáirnak+ nevezte el; ez mind a mai napig így van. 15  Mákirnak+ adtam Gileádot+. 16  Rúben fiainak+ és Gád fiainak adtam Gileádtól+ az Arnon völgyéig* terjedő területet — a völgy* közepe a határ — és a Jabbókig, addig a völgyig*, amely Ammon fiainak a határa;+ 17  valamint az Arabát, meg a Jordánt és a határt, a Kinnerettől+ az arabai tengerig, a Sós-tengerig+, a Piszga+ lejtőjének a lábánál napkelet felé. 18  Parancsot adtam nektek abban az időben, ezt mondva: »Jehova, a ti Istenetek nektek adta ezt a földet, hogy birtokba vegyétek. Menjetek át fegyveresen a testvéreitek, Izrael fiai előtt, ti vitéz férfiak mind.+ 19  Csak feleségeitek, kicsinyeitek és jószágaitok (jól tudom, hogy sok jószágotok van) maradjanak a városaitokban, melyeket nektek adtam,+ 20  míg Jehova nyugalmat nem ad testvéreiteknek, mint nektek, és ők is birtokba nem veszik a földet, melyet Jehova, a ti Istenetek ad nekik a Jordánon túl; azután térjetek vissza, mindegyikőtök a maga tulajdonába, melyet adtam nektek.«+ 21  Abban az időben parancsot adtam Józsuénak+, ezt mondva: »Szemed látja mindazt, amit Jehova, a ti Istenetek tett ezzel a két királlyal. Ugyanígy fog tenni Jehova mindegyik királysággal, amelyeken átmentek odáig.+ 22  Ne féljetek tőlük, mert Jehova, a ti Istenetek harcol értetek.«+ 23  Én pedig abban az időben Jehova kegyéért esedeztem, ezt mondva: 24  »Ó, legfőbb Úr, Jehova, te elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat+ és erős karodat+. Hisz ki olyan isten az egekben és a földön, aki olyasmit tesz, mint te, és olyan hatalmas tetteket hajt végre, mint te?!+ 25  Hadd menjek át, kérlek, és hadd lássam azt a jó földet+ a Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket+ és a Libanont+ 26  Jehova azonban továbbra is dühös volt rám miattatok,+ és nem hallgatott meg, hanem ezt mondta nekem Jehova: »Elég legyen! Ne beszélj többé nekem erről! 27  Menj fel a Piszga tetejére+, emeld fel szemedet nyugat felé, észak felé, dél felé és kelet felé, és nézz körül saját szemeddel, mert nem fogsz átkelni ezen a Jordánon.+ 28  Bízd meg+ Józsuét, bátorítsd és erősítsd őt, mert ő fog átkelni e nép előtt,+ és őáltala szerzik meg örökségként a földet, melyet majd látsz.«+ 29  Ezalatt mindvégig a völgyben laktunk, Bét-Peórral+ szemben.

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.