5Mózes 29:1–29

29  Ezek annak a szövetségnek a szavai, mely felől megparancsolta Jehova Mózesnek, hogy kösse meg Izrael fiaival Moáb földjén, azon a szövetségen kívül, melyet a Hórebnél kötött velük.+  Mózes pedig szólította egész Izraelt, és ezt mondta nekik: „Ti láttátok mindazt, amit Jehova a szemetek láttára tett Egyiptom földjén a fáraóval, minden szolgájával és egész földjével,+  a nagy próbatételeket, melyeket szemed látott,+ azokat a nagy jeleket+ és csodákat.+  Jehova azonban nem adott nektek szívet, hogy értsetek, szemet, hogy lássatok, és fület, hogy halljatok, mind e mai napig.+  »A negyven év alatt, míg vezettelek titeket a pusztában,+ nem koptak el ruháitok rajtatok, és sarud sem kopott el a lábadon.+  Kenyeret nem ettetek,+ bort és mámorító italt nem ittatok, hogy megtudjátok, hogy én vagyok Jehova, a ti Istenetek.«  Végül eljutottatok erre a helyre, és kijött elénk Szihon+, Hesbon királya és Óg+, Básán királya, hogy harcoljon velünk, de mi megvertük őket.+  Azután elvettük a földjüket, és Rúben fiainak, Gád fiainak és Manassé fiai fél törzsének adtuk örökségül.+  Tartsátok meg hát ennek a szövetségnek a szavait, és azok szerint cselekedjetek, hogy sikeresek legyetek mindenben, amit tesztek.+ 10  Ti ma mindnyájan Jehova, a ti Istenetek előtt álltok, törzsfőitek, véneitek és elöljáróitok, Izrael minden férfia,+ 11  kicsinyeitek, feleségeitek+, jövevényed+, aki táborodban van, a favágóid* és vízhordóid is,+ 12  hogy Jehova, a te Istened szövetsége+ és esküje alá kerülj, melyet Jehova, a te Istened köt ma+ veled. 13  Hogy a népévé tegyen ma,+ és Istened legyen,+ ahogy megígérte neked, és ahogyan megesküdött ősatyáidnak: Ábrahámnak+, Izsáknak+ és Jákobnak+. 14  De nemcsak veletek kötöm ma ezt a szövetséget és esküt,+ 15  hanem azzal is, aki ma itt áll velünk Jehova, a mi Istenünk előtt, és azokkal is, akik nincsenek ma itt velünk+ 16  (mert jól tudjátok, miként laktunk Egyiptom földjén, és hogyan jöttünk át a nemzetek között, akik között átvonultatok.+ 17  Láttátok utálatosságaikat és mocskos bálványaikat,+ a fát és követ, az ezüstöt és aranyat, amelyek náluk voltak); 18  hogy ne legyen köztetek olyan férfi vagy nő, család vagy törzs, akinek szíve ma elfordul Jehovától, a mi Istenünktől, és elmegy, hogy ezeknek a nemzeteknek az isteneit szolgálja;+ hogy ne legyen köztetek olyan gyökér, mely mérgező növény és üröm gyümölcsét termi.+ 19  Ha valaki hallja ennek az eskünek+ a szavait, és áldja magát a szívében ezt mondva: »Békességem lesz akkor is,+ ha konok szívem szerint járok«,+ el akarva söpörni a jól öntözöttet a szomjazóval együtt, 20  akkor Jehova nem akar majd megbocsátani neki,+ hanem füstölögni+ fog Jehova haragja+ és felindultsága+ az ilyen ember ellen, és mindaz az átok, mely le van írva ebben a könyvben,+ rászáll majd, és Jehova kitörli annak nevét az ég alól. 21  Jehova elkülöníti+ őt a csapásra Izrael valamennyi törzséből, összhangban a szövetség valamennyi átkával, ami le van írva a törvénynek e könyvében. 22  És az eljövendő nemzedék, a fiaitok, akik majd utánatok támadnak, ezt fogják kérdezni — és az idegen is, aki távoli földről jön —, ha látják annak a földnek a csapásait és a betegségeket, amelyekkel Jehova megbetegítette,+ 23  a ként, sót+ és felégetést+, ami miatt nem vetik be az egész földet, s az semmit nem hajt, és növényzet sem sarjad rajta, mint amilyen Szodoma és Gomorra,+ Adma+ és Cebojim+ feldúlása volt, melyeket Jehova feldúlt+ haragjában és dühében; 24  igen, valamennyi nemzet ezt fogja kérdezni: »Miért tett Jehova így ezzel a földdel?+ Miért ily heves a haragja?« 25  Akkor majd ezt mondják: »Azért, mert elhagyták Jehovának, ősatyáik Istenének szövetségét,+ melyet kötött velük, amikor kihozta őket Egyiptom földjéről.+ 26  Elmentek, más isteneket szolgáltak, és meghajoltak előttük; olyan isteneket szolgáltak, akiket nem ismertek, és akiket nem adott nekik.+ 27  És felgerjedt Jehova haragja e föld ellen, s ráhozta mindazt az átkot, amely meg van írva ebben a könyvben.+ 28  Jehova ezért gyökerestől kiszaggatta őket földjükből haragjában,+ dühében és nagy felháborodásában, és más földre vetette őket, ahogy ez a mai napon is van.«+ 29  A rejtett dolgok+ Jehovára, a mi Istenünkre tartoznak, a kinyilatkoztatott dolgok+ pedig ránk és a fiainkra időtlen időkön át, hogy megtartsuk e törvény minden szavát.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: fagyűjtőid.