5Mózes 28:1–68

28  Ha pedig hallgatsz Jehovának, a te Istenednek szavára, megtartod és megcselekszed minden parancsolatát, amelyeket ma parancsolok neked,+ akkor Jehova, a te Istened a föld összes nemzete fölé emel.+  Rád szállnak mindezek az áldások,+ utolérnek téged, mert hallgatsz Jehovának, a te Istenednek szavára:  Áldott leszel a városban,+ és áldott leszel a mezőn.+  Áldott lesz méhed gyümölcse,+ földed termése és háziállatod ivadéka,+ jószágod kicsinyei és nyájad szaporulata.+  Áldott lesz kosarad+ és dagasztóteknőd.+  Áldott leszel, amikor bejössz, és áldott leszel, amikor kimész.+  Jehova a rád támadó ellenségeidet megvereti előtted.+ Egy úton jönnek ki ellened, és hét úton menekülnek előled.+  Jehova áldást rendel neked a raktáraidra,+ és mindenre, amibe belefogsz,+ s meg fog áldani azon a földön, melyet Jehova, a te Istened ad neked.  Jehova a szent népévé tesz,+ amint megesküdött neked,+ mert megtartod Jehovának, a te Istenednek a parancsolatait,+ és az ő útjain jársz. 10  És a föld minden népe meg fogja látni, hogy Jehova nevéről neveztetsz,+ és félni fognak tőled.+ 11  Jehova bővelkedővé tesz minden jóban: méhed gyümölcsében,+ háziállataid ivadékában és földed termésében azon a földön,+ mely felől Jehova megesküdött ősatyáidnak, hogy neked adja.+ 12  Jehova megnyitja neked kiváló tárházát, az egeket, hogy esőt adjon földedre a maga idején,+ és hogy megáldjon téged kezed minden munkájában.+ Kölcsönadsz sok nemzetnek, te viszont nem kérsz kölcsön.+ 13  Jehova fejjé tesz téged, nem farokká, és mindig felül leszel,+ sosem alul, mert engedelmeskedsz Jehova, a te Istened parancsolatainak+, amelyeket ma parancsolok neked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat. 14  Ne térj el mindama szavaktól, melyeket ma parancsolok nektek, se jobbra, se balra,+ hogy más istenek után járjatok, és őket szolgáljátok.+ 15  Ha pedig nem hallgatsz Jehovának, a te Istenednek a szavára, hogy gondosan teljesítsd minden parancsolatát és rendeletét, melyet ma parancsolok neked, mindezek az átkok rád szállnak, és utolérnek:+ 16  Átkozott leszel a városban,+ és átkozott leszel a mezőn.+ 17  Átkozott lesz kosarad+ és dagasztóteknőd.+ 18  Átkozott lesz méhed gyümölcse,+ földed termése,+ jószágod kicsinyei és nyájad szaporulata.+ 19  Átkozott leszel, amikor bejössz, és átkozott leszel, amikor kimész.+ 20  Jehova átkot+, zűrzavart+ és dorgálást+ bocsát rád mindenben, amibe belefogsz, amit próbálsz véghezvinni, míg meg nem semmisülsz, és ki nem veszel hirtelen, cselekedeteid gonoszsága miatt, mivel elhagytál engem.+ 21  Jehova járványt ragaszt rád,+ míg ki nem irt a földről, amelyre mész, hogy birtokba vedd. 22  Jehova tüdővésszel+ sújt, forrólázzal, gyulladással, lázas forrósággal, karddal+, perzselő hőséggel+, üszöggel+, és ezek üldöznek majd téged, míg ki nem veszel. 23  Eged, amely fejed felett van, rézzé válik, a föld pedig lábad alatt vassá.+ 24  Jehova homokot és port bocsát eső gyanánt a földedre. Az egekből száll le rád, míg meg nem semmisülsz. 25  Jehova megveret ellenségeid előtt.+ Egy úton mész ki ellenük, de hét úton menekülsz előlük, és elrettentő példává leszel a föld valamennyi királyságának.+ 26  Holttested az egek valamennyi repdeső teremtményének és a mező vadjainak eledele lesz, senki sem rettenti el őket.+ 27  Jehova Egyiptom keléseivel+ és aranyérrel, ekcémával meg bőrkiütéssel sújt, amelyekből nem tudsz felgyógyulni. 28  Jehova őrültséggel+, vaksággal sújt,+ és összezavarja szívedet.+ 29  Tapogatni fogsz délben, mint a vak ember tapogat a sötétségben,+ és nem teszed sikeressé útjaid. Olyan leszel, mint akit minduntalan becsapnak, kirabolnak, és senki sem ment meg téged.+ 30  Eljegyzel magadnak egy nőt, de egy másik férfi megerőszakolja.+ Házat építesz, de nem laksz benne.+ Szőlőt ültetsz, de nem veszed a hasznát.+ 31  Bikádat a szemed láttára vágják le, de nem eszel belőle. Szamarad elrabolják előled, és nem tér vissza hozzád. Juhaid ellenségeid kezére kerülnek, és nem lesz, aki megmentsen.+ 32  Fiaid és lányaid más népnek adatnak,+ és szemed csak néz, epekedik utánuk szüntelen, de kezedben nem lesz erő.+ 33  Földed termését és minden termésedet oly nép eszi meg, amelyet nem ismersz;+ és olyanná leszel, mint akit minduntalan becsapnak és összetörnek.+ 34  Megőrülsz majd a látványtól, melyet látni fognak szemeid.+ 35  Jehova rosszindulatú keléssel sújt téged mindkét térdeden és mindkét combodon, sőt tetőtől talpig, amiből nem tudsz felgyógyulni.+ 36  Jehova kivonultat téged+ és királyodat+, akit magad fölé emelsz, olyan nemzethez, amelyet nem ismertél sem te, sem ősatyáid; és ott más isteneket kell szolgálnod, fát és követ.+ 37  Döbbenet+, példabeszéd+ és gúny tárgyává leszel minden nép között, melyek közé elvisz Jehova. 38  Sok magot viszel ki a szántóföldre, de keveset gyűjtesz be,+ mert felfalja a sáska.+ 39  Szőlőket ültetsz, és műveled azokat, de nem iszol bort, és nem szüretelsz semmit sem,+ mert megemészti a féreg.+ 40  Lesznek olajfáid egész területeden, de nem kened meg magad olajjal, mert lehullanak az olajbogyók.+ 41  Fiakat és lányokat nemzel, de nem lesznek a tieid, mert fogságba mennek.+ 42  Minden fádat és földed termését zúgó rovarok bitorolják. 43  A közötted levő jövevény feljebb és feljebb emelkedik fölötted, te pedig lejjebb és lejjebb süllyedsz.+ 44  Az fog kölcsönadni neked, te viszont nem kölcsönzöl neki.+ Ő lesz a fej, te pedig a farok.+ 45  Mindezek az átkok+ rád szállnak, üldöznek téged és utolérnek, míg meg nem semmisülsz,+ mert nem hallgattál Jehovának, a te Istenednek szavára megtartva parancsolatait és rendeleteit, melyeket parancsolt neked.+ 46  Továbbra is rajtad lesznek és utódaidon jelül és előjelül időtlen időkig,+ 47  amiért nem szolgáltad Jehovát, a te Istenedet örvendezéssel és szívbeli örömmel,+ holott bővelkedtél mindenben.+ 48  Ellenségeidet kell szolgálnod,+ akiket Jehova rád küld, mindezt éhen+ és szomjan, mezítelenül és mindennek híján; és vasigát tesz majd nyakadra, míg meg nem semmisít.+ 49  Jehova messziről való nemzetet támaszt ellened,+ a föld végéről, miként a sas lecsap;+ oly nemzetet, melynek a nyelvét nem érted,+ 50  vad ábrázatú nemzetet,+ amely nincs tekintettel az öregemberre, és nem kedvez a fiatalnak.+ 51  Megeszik háziállataid ivadékát és földed termését, míg meg nem semmisülsz.+ Nem hagynak neked gabonát, újbort vagy olajat, sem jószágod kicsinyeiből, nyájad szaporulatából egészen addig, míg ki nem pusztítanak.+ 52  Megostromolnak minden kapudon belül, míg magas és megerősített falaid, melyekben bízol, le nem omlanak egész földeden, bizony, megostromolnak minden kapudon belül, egész földeden, melyet Jehova, a te Istened adott neked.+ 53  Akkor majd megeszed méhed gyümölcsét, fiaid és lányaid húsát+ — akiket Jehova, a te Istened adott neked — a nyomorúság és elnyomás miatt, mellyel szorongat ellenséged. 54  A köztetek lévő igen kényes és elkényeztetett férfi gonosz szemmel+ tekint testvérére, dédelgetett feleségére és megmaradt fiaira, akik még megmaradtak, 55  hogy ne kelljen adnia egyiküknek sem fiainak a húsából, amelyet megeszik, ugyanis semmije sem maradt a nyomorúság és elnyomás miatt, amellyel szorongat ellenséged minden kapudon belül.+ 56  És a köztetek lévő kényes és elkényeztetett nő, aki meg sem próbálta talpát a földre tenni kényeskedő szokásai és finomkodása miatt,+ gonosz szemmel tekint szeretett férjére, fiára és lányára, 57  sőt mindarra, ami kijön lábai közül a szülés után, még a fiaira is, akiket szült,+ mert titkon megeszi őket, mikor mindenből kifogy a nyomorúság és elnyomás miatt, amellyel ellenséged szorongat a kapuidon belül.+ 58  Ha nem ügyelsz arra, hogy megtartsd e törvénynek minden szavát, amelyek ebbe a könyvbe+ le vannak írva, hogy féld ezt a dicsőséges+ és félelmet keltő+ nevet, Jehováét,+ a te Istenedét, 59  akkor Jehova rendkívül súlyossá teszi a téged érő csapásokat és az utódaidat érő csapásokat: nagy és hosszan tartó csapásokká,+ rosszindulatú és hosszan tartó betegségekké.+ 60  Rád hozza Egyiptom minden betegségét, melyektől rettegtél, és rád fognak ragadni azok.+ 61  Ezenkívül olyan betegséget és járványt fog rád hozni Jehova, mely nincs megírva e törvény könyvében, míg meg nem semmisülsz. 62  Igen kevesen maradtok meg+ — pedig annak idején olyan sokan voltatok, mint csillag az égen+ —, mert nem hallgattál Jehovának, a te Istenednek szavára. 63  Ahogy ujjongott felettetek Jehova, hogy jót tesz veletek és megsokasít titeket,+ úgy fog Jehova ujjongani felettetek, amikor elpusztít titeket, és megsemmisít benneteket;+ ki lesztek szaggatva arról a földről, melyre mész, hogy birtokba vedd.+ 64  És Jehova szétszór téged minden nép közé, a föld egyik végétől a föld másik végéig,+ és ott más isteneket kell szolgálnod, akiket nem ismertél sem te, sem ősatyáid, fát és követ.+ 65  Azok között a nemzetek között nem lesz nyugalmad,+ nem lesz talpadnak nyughelye; Jehova ott remegő szívet+ ad neked, romló szemet+ és kétségbeesett lelket. 66  Igen nagy veszedelemben lesz életed, rettegsz majd éjjel-nappal, nem leszel biztos életed felől.+ 67  Reggel ezt mondod: »Bárcsak este lenne!«, este pedig így szólsz: »Bárcsak reggel lenne!«, szíved rettegése miatt, mellyel rettegsz, és a látvány miatt, melyet szemed lát.+ 68  És visszavisz Jehova Egyiptomba hajókon azon az úton, amelyről azt mondtam neked: »Soha többé nem fogod látni.«+ El akarjátok majd ott adni magatokat az ellenségeiteknek rabszolgákul és szolgálólányokul,+ de nem lesz, aki megvegyen.”

Lábjegyzetek