5Mózes 10:1–22

10  Abban az időben Jehova ezt mondta nekem: »Véss ki magadnak két kőtáblát, hasonlót az elsőkhöz,+ és gyere fel hozzám a hegyre. Készíts magadnak egy faládát+ is.  Én pedig ráírom a táblákra a szavakat, melyek az első táblákon voltak, amelyeket összezúztál, és tedd bele őket a ládába.«  Készítettem hát egy ládát akáciafából, kivéstem két kőtáblát, hasonlót az elsőkhöz,+ és felmentem a hegyre a két táblával a kezemben.  Azután felírta a táblákra ugyanazt az írást, mint az elsőre,+ a Tíz szót,+ melyet Jehova mondott nektek a hegyen a tűz közepéből+ a gyülekezés napján;+ utána pedig odaadta azokat nekem Jehova.  Akkor megfordultam, és lejöttem a hegyről,+ a táblákat pedig beletettem a ládába, melyet készítettem, hogy ott legyenek, ahogy Jehova parancsolta nekem.+  És Izrael fiai útnak indultak Beérót-Bene-Jaákánból+ Moszéra felé. Ott halt meg Áron, és ott is temették el.+ Eleázár, a fia kezdett helyette szolgálni papként.+  Onnan útnak indultak Gudgódába, majd Gudgódából Jotbátába+, a földre, hol a völgyekben* víz folyik.  Jehova abban az időben választotta el Lévi törzsét+, hogy hordozza Jehova szövetségének ládáját,+ hogy álljon Jehova előtt, és neki szolgáljon,+ az ő nevében áldjon,+ mind a mai napig.  Ezért nincs Lévinek része és öröksége a testvéreivel.+ Jehova az ő öröksége, ahogy Jehova, a te Istened mondta neki.+ 10  Én pedig ott álltam a hegyen, mint a korábbi napokban, negyven nap és negyven éjjel,+ és Jehova akkor is meghallgatott.+ Nem akart Jehova elpusztítani téged.+ 11  Jehova ekkor ezt mondta nekem: »Kelj fel, menj, és indulj útnak a nép élén, hogy bemenjenek, és birtokba vegyék a földet, mely felől megesküdtem ősatyáiknak, hogy nekik adom.«+ 12  Most pedig, ó, Izrael, mit kér tőled Jehova,+ a te Istened? Csak azt, hogy féld Jehovát,+ a te Istenedet, hogy mindenben járj az ő útján,+ szeresd őt,+ és szolgáld Jehovát, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből;+ 13  hogy megtartsd Jehova parancsolatait és rendeleteit,+ melyeket ma parancsolok neked, a te javadra.+ 14  Íme, az egek+, még az egeknek egei is, a föld és minden, ami rajta van, Jehováé, a te Istenedé.+ 15  Jehova mégis csak ősatyáidhoz ragaszkodott, megszeretve őket, és kiválasztotta utódaikat őutánuk,+ titeket, minden nép közül, ahogy ez a mai napon is van. 16  Metéljétek hát körül szívetek előbőrét,+ és ne keményítsétek meg többé nyakatokat!+ 17  Mert Jehova, a ti Istenetek, isteneknek Istene+ és uraknak Ura+, a nagy, hatalmas és félelmet keltő Isten,+ aki senkivel sem bánik részrehajlóan,+ és nem engedi magát megvesztegetni,+ 18  igazságot szolgáltat az apátlan fiúnak és az özvegynek,+ és szereti a jövevényt,+ ad neki kenyeret és köntöst. 19  Ti is szeressétek a jövevényeket,+ mert magatok is jövevények voltatok Egyiptom földjén.+ 20  Jehovát, a te Istenedet féld.+ Őt szolgáld,+ hozzá ragaszkodj,+ és az ő nevére esküdj.+ 21  Őt dicsérd,+ ő a te Istened, aki ezeket a nagy és félelmetes dolgokat tette veled a szemed láttára.+ 22  Ősatyáid hetven lélekkel mentek le Egyiptomba,+ most pedig Jehova, a te Istened megsokasított téged, mint az egek csillagait.+

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.