4Mózes 9:1–23

9  És szólt Jehova Mózeshez a Sínai-pusztában, a második év első hónapjában azután, hogy kijöttek Egyiptom földjéről,+ és ezt mondta:  „Készítsék el Izrael fiai a pászkaáldozatot+ annak meghatározott idejében.+  Ennek a hónapnak a tizennegyedik napján, a két este között*+ készítsétek el a meghatározott időben. A rá vonatkozó összes rendelet és szokásos eljárás szerint készítsétek el.”+  Mózes tehát beszélt Izrael fiaival, hogy készítsék el a pászkaáldozatot.  Erre ők elkészítették a pászkaáldozatot az első hónapban, a hónap tizennegyedik napján a két este között, a Sínai-pusztában. Ahogy Jehova parancsolta Mózesnek, mindent úgy tettek Izrael fiai.+  De voltak emberek, akik tisztátalanná váltak valamilyen halott emberi lélek miatt,+ és nem tudták elkészíteni a pászkaáldozatot azon a napon. Ezért odajárultak Mózes és Áron elé azon a napon.+  Ezt mondták neki ezek az emberek: „Tisztátalanok vagyunk emberi lélek miatt. Miért legyünk meggátolva abban, hogy bemutassuk Jehovának a felajánlást a meghatározott időben Izrael fiai között?”+  Mózes ekkor ezt mondta nekik: „Álljatok oda, és hadd halljam, mit parancsol Jehova felőletek.”+  Jehova pedig beszélt Mózessel, és ezt mondta: 10  „Beszélj Izrael fiaival, és mondd el nekik: »Ha egy ember közületek vagy nemzedékeitek közül történetesen tisztátalan lesz valamilyen lélek miatt,+ vagy messzi úton van, ő is készítse el a pászkaáldozatot Jehovának. 11  A második hónap tizennegyedik napján+ a két este között* készítsék el. Kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyék meg.+ 12  Ne hagyjanak belőle semmit sem reggelre,+ és egyetlen csontját se törjék el.+ A pászkára vonatkozó rendeletek alapján készítsék el.+ 13  De ha valaki tiszta volt, nem volt úton, és elmulasztotta elkészíteni a pászkaáldozatot, azt a lelket ki kell irtani népe közül,+ mert nem mutatta be a felajánlást Jehovának a meghatározott időben. Az az ember felelni fog bűnéért.+ 14  Ha jövevény lakik köztetek jövevényként, ő is készítse el a pászkaáldozatot Jehovának.+ A pászka rendelete szerint és a szokásos eljárás szerint tegye ezt.+ Egy rendeletetek legyen, a jövevénynek is, és a földetek szülöttjének is.«”+ 15  Aznap, amikor felállították a hajlékot,+ a felhő befedte a Bizonyság sátrának a hajlékát,+ este pedig tűznek tűnő valami maradt a hajlék felett reggelig.+ 16  Így volt ez folyamatosan: Nappal a felhő fedte be, éjjel pedig tűz látszott fölötte.+ 17  És ha a felhő felemelkedett a sátor fölül, Izrael fiai is útnak indultak rögtön azután,+ és ahol a felhő leszállt, ott táboroztak le Izrael fiai is.+ 18  Jehova utasítására indultak útnak Izrael fiai, és Jehova utasítására táboroztak le.+ Míg a felhő a hajlék fölött nyugodott, addig táboroztak. 19  S ha a felhő sok napon át időzött a hajlék fölött, Izrael fiai is eleget tettek Jehova iránti kötelezettségüknek, hogy ne induljanak el.+ 20  De volt, hogy a felhő néhány napot maradt a hajlék fölött. Jehova utasítására+ maradtak letáborozva, és Jehova utasítására indultak útnak. 21  Néha a felhő+ estétől reggelig maradt; reggel a felhő felemelkedett, ők pedig útnak indultak. Akár nappal volt, akár éjszaka, ha a felhő felemelkedett, ők is útnak indultak.+ 22  Akár két nap volt, akár egy hónap vagy még több nap, míg a felhő a hajlék fölött időzött, ott maradva fölötte, Izrael fiai tovább táboroztak, és nem indultak útnak, de amikor felemelkedett, ők is útnak indultak.+ 23  Jehova utasítására táboroztak le, és Jehova utasítására indultak útnak. Eleget tettek Jehova iránti kötelezettségüknek,+ Jehova Mózes által adott utasításának megfelelően.+

Lábjegyzetek

Lásd: 2Mó 12:6 lábj.
Lásd: 2Mó 12:6 lábj.