4Mózes 31:1–54

31  Jehova azután szólt Mózesnek, ezt mondva:  „Állj bosszút+ Izrael fiaiért a midiánitákon!+ Utána néped mellé kerülsz.”+  Mózes tehát beszélt a néppel, ezt mondva: „Készítsetek fel férfiakat magatok közül a harcra, hogy szolgáljanak Midián ellen, végrehajtva Jehova bosszúját Midiánon.+  Izrael valamennyi törzse közül, törzsenként ezret küldjetek a hadba.”  Kijelöltek hát Izrael ezrei+ közül ezret egy-egy törzsből, tizenkétezer harcra kész férfit.+  Mózes ekkor kiküldte őket, törzsenként ezret a hadba, őket és Fineást+, Eleázár pap fiát is a hadba; és annak a kezében voltak a szent eszközök meg a riadót jelző trombiták+.  Hadba szálltak hát Midián ellen, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek, és megöltek minden férfit.+  Megölték Midián királyait a többi lemészárolttal együtt: Evit, Rékemet, Cúrt, Húrt és Rebát, Midián öt királyát.+ És megölték karddal Bálámot+, Beór fiát is.  A midiánita nőket és a kicsinyeiket azonban Izrael fiai fogságba hurcolták;+ összes háziállatukat, minden jószágukat és minden vagyonukat zsákmányul ejtették. 10  Minden városukat, ahol azok letelepedtek, és minden fallal körbevett táborukat felégették tűzzel.+ 11  Elvitték az emberekből és háziállatokból álló összes szerzeményt+ és hadizsákmányt. 12  Odavitték Mózeshez, Eleázár paphoz és Izrael fiainak közösségéhez a foglyokat, a hadizsákmányt és a szerzeményeket a táborhoz, Moáb kietlen síkságára, mely a Jordán mellett fekszik Jerikónál.+ 13  Mózes, Eleázár pap és a közösség valamennyi fejedelme kiment eléjük a táboron kívülre. 14  És megharagudott Mózes a hadba kinevezett férfiakra,+ az ezrek elöljáróira és a százak elöljáróira, akik visszajöttek a hadjáratból. 15  Mózes ezért ezt mondta nekik: „Életben hagytatok minden nőt?!+ 16  Hisz ők azok, akik Bálám szavára rávették Izrael fiait, hogy legyenek hűtlenek+ Jehovához a Peór ügyében,+ ami miatt csapás sújtotta Jehova közösségét!+ 17  Most azért öljetek meg minden férfinemhez tartozót a kicsinyeik közül, és minden nőt, akinek már volt kapcsolata férfival, aki már hált férfival.+ 18  Minden kislányt azonban, aki még nem tudja, hogyan kell férfival hálni, hagyjatok életben magatoknak.+ 19  Ti pedig táborozzatok hét napig a táboron kívül. Mindannyian, akik lelket öltetek,+ és mindannyian, akik megöltet érintettetek,+ tisztítsátok meg+ magatokat a harmadik napon és a hetedik napon, ti is, és foglyaitok is. 20  Minden ruhát, minden bőrholmit, mindent, amit kecskeszőrből készítettek és minden fatárgyat tisztítsatok meg magatoknak a bűntől.”+ 21  Eleázár pap ekkor ezt mondta a seregben levő férfiaknak, akik a csatába mentek: „Ez az a törvényerejű rendelet, melyet Jehova parancsolt Mózesnek: 22  »Csak az aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, ónt és ólmot, 23  tehát mindazt, ami állja a tüzet,+ vigyétek át a tűzön, és tiszta lesz. De a tisztító vízzel+ is meg kell tisztítani. Mindazt, ami nem állja a tüzet, vízen vigyétek át.+ 24  Mossátok ki ruháitokat a hetedik napon, és tiszták lesztek; azután bejöhettek a táborba.«”+ 25  Majd Jehova ezt mondta Mózesnek: 26  „Vegyétek számba a hadizsákmányt, a foglyokat, mind az embereket, mind a háziállatokat, te, Eleázár pap és a közösség atyáinak fejei. 27  És oszd ketté a hadizsákmányt azok között, akik részt vettek a csatában — akik hadba vonultak —, és a közösség összes többi tagja között.+ 28  Jehovának való adóként+ végy a hadakozó férfiaktól, akik elmentek a hadjáratba, ötszázból egy lelket: az emberek közül, a csordából, a szamarak közül és a nyájból. 29  Az ő fele részükből vegyétek, és add azt Eleázár papnak, Jehovának szánt adományként.+ 30  Izrael fiainak felétől pedig vegyél ötvenből egyet: az emberek közül, a csordából, a szamarak közül és a nyájból, mindenféle háziállatból, és add ezeket a lévitáknak,+ akik a Jehova hajléka körüli kötelezettségeknek tesznek eleget.”+ 31  Mózes és Eleázár pap pedig úgy tett, amint Jehova parancsolta Mózesnek. 32  És a hadizsákmány, a préda megmaradt része, amit a hadjáratba ment emberek zsákmányoltak, hatszázhetvenötezer juh volt, 33  hetvenkétezer szarvasmarha 34  és hatvanegyezer szamár. 35  Az emberi lélek+ a nők közül, akik még nem tudták, hogyan kell férfival hálni,+ összesen harminckétezer lélek volt. 36  Az a fele, amely azoknak a része, akik elmentek a hadjáratba, szám szerint háromszázharminchétezer-ötszáz juh volt. 37  A Jehovának szánt adó+ hatszázhetvenöt juh volt. 38  Szarvasmarha harminchatezer volt, és belőlük a Jehovának szánt adó hetvenkettő. 39  Szamár harmincezer-ötszáz volt, és belőlük a Jehovának szánt adó hatvanegy. 40  Emberi lélek tizenhatezer volt, és közülük a Jehovának szánt adó harminckét lélek. 41  Mózes azután átadta az adót Jehovának szánt adományként Eleázár papnak,+ ahogy Jehova parancsolta Mózesnek.+ 42  És az Izrael fiaira eső fele részből, amit Mózes elválasztott a hadba ment emberekéből 43  — a közösségre eső fele rész háromszázharminchétezer-ötszáz juh volt, 44  harminchatezer szarvasmarha, 45  harmincezer-ötszáz szamár 46  és tizenhatezer emberi lélek —, 47  tehát az Izrael fiaira eső fele részből Mózes elvett ötvenenként egyet az emberek és a háziállatok közül, és a lévitáknak adta,+ akik a Jehova hajléka körüli kötelezettségeknek tesznek eleget,+ ahogy Jehova parancsolta Mózesnek. 48  És a kinevezett emberek, a sereg ezredei+ közül valók, az ezrek elöljárói és a százak elöljárói+ odajárultak Mózeshez, 49  és ezt mondták Mózesnek: „Szolgáid megszámolták azokat a hadakozó férfiakat, akik a felügyeletünk alá tartoznak, és a jelentés alapján egy sem hiányzik közülünk.+ 50  Hadd adjuk hát mindannyian, amit találtunk, Jehovának felajánlásként:+ aranytárgyakat, bokaláncocskákat, karpereceket, pecsétgyűrűket+, fülbevalókat és női ékszereket,+ hogy engesztelést szerezzenek lelkünkért Jehova előtt.” 51  Mózes és Eleázár pap pedig átvette tőlük az aranyat,+ az összes ékszert. 52  És az aranyadomány, amit Jehovának adományoztak, összesen tizenhatezer-hétszázötven sekel volt az ezrek elöljáróitól és a százak elöljáróitól. 53  A seregben a férfiak mindannyian maguknak szereztek zsákmányt.+ 54  Mózes és Eleázár pap pedig átvették az aranyat az ezrek és a százak elöljáróitól, és bevitték azt a találkozás sátrába emlékeztetőül+ Izrael fiainak Jehova előtt.

Lábjegyzetek