4Mózes 25:1–18

25  Izrael ekkor Sittimben+ tartózkodott, és a nép erkölcstelenkedni kezdett Moáb lányaival.+  A nők jöttek, hívták a népet az isteneik áldozataira,+ a nép pedig evett, és meghajolt isteneik előtt.+  Izrael tehát a peóri Baálhoz szegődött,+ Jehova pedig haragra gerjedt Izrael ellen.+  Jehova ezért ezt mondta Mózesnek: „Fogd a nép valamennyi főemberét, és tedd ki őket közszemlére Jehova előtt+ a nap felé, hogy elforduljon Jehova lángoló haragja Izraelről.”  Mózes ekkor ezt mondta Izrael bíráinak+: „Mindegyikőtök ölje meg+ a maga emberei közül azokat, akik a peóri Baálhoz szegődtek!”  És íme, épp jött Izrael fiai közül egy férfi+, és midiánita nőt+ hozott testvérei közé Mózes szeme láttára, és Izrael fiai egész közösségének szeme láttára, miközben azok sírtak a találkozás sátrának bejáratánál.  Amikor Fineás+, Eleázárnak, Áron pap fiának a fia ezt meglátta, azon nyomban felkelt a közösség közül, és lándzsát ragadott a kezébe.  Bement az izraelita férfi után a boltíves sátorba, és átszúrta mindkettőjüket, az izraelita férfit, és a nőt is a nemi szervénél. A csapás ekkor megszűnt Izrael fiai között.+  Huszonnégyezren haltak meg a csapás miatt.+ 10  Jehova ekkor szólt Mózesnek, ezt mondva: 11  „Fineás+, Eleázárnak, Áron pap fiának a fia elfordította haragomat Izrael fiairól,+ azáltal hogy semmilyen versengést nem tűrt velem szemben közöttük;+ ezért nem irtottam ki Izrael fiait a kizárólagos odaadáshoz+ való ragaszkodásomban. 12  Így szólj azért: »Íme, a békeszövetségemet adom neki. 13  Legyen ez a papság szövetsége neki és az utódainak+ őutána időtlen időkre, mert nem tűrt versengést Istenével szemben,+ és engesztelést szerzett Izrael fiaiért.«”+ 14  A megölt izraelita férfinak a neve pedig, akit megöltek a midiánita nővel együtt, Zimri volt, Szalu fia, a simeoniták atyai háznépének fejedelme+. 15  A megölt midiánita nő neve pedig Kozbi volt, Cúrnak+ a lánya, aki Midiánban+ az atyai háznépek egyik nagycsaládjának a feje volt. 16  Jehova később beszélt Mózessel, és ezt mondta: 17  „Szorongassátok meg a midiánitákat, és verjétek meg őket,+ 18  mert ők is szorongatnak titeket ravaszkodásaikkal+, melyeket ravaszul elkövettek ellenetek Peór esetében,+ és Kozbinak+, Midián egyik fejedelme lányának, az ő nővérüknek az esetében, akit megöltek+ a Peór miatti csapás napján.”+

Lábjegyzetek