3Mózes 4:1–35

4  Majd Jehova tovább beszélt Mózeshez, ezt mondva:  „Szólj Izrael fiaihoz, és mondd el nekik: »Ha valamely lélek+ tévedésből+ vétkezik bármiben, ami felől Jehova azt parancsolja, hogy nem szabad megtenni, és mégis megtesz azokból valamit:  Ha a felkent+ pap vétkezik+, s ezáltal vétkessé teszi a népet, akkor mutasson be elkövetett bűnéért+ egy ép fiatal bikát Jehovának bűnért való felajánlásként.  Vigye a bikát a találkozás sátrának bejáratához+ Jehova elé, tegye kezét a bika fejére,+ és vágja le a bikát Jehova előtt.  A felkent pap+ vegyen a bika véréből, és vigye a találkozás sátrába;  majd a pap mártsa ujját+ a vérbe, és hintsen a vérből hétszer+ a szent hely függönye elé Jehova előtt.  És a pap tegyen a vérből Jehova előtt az illatszerfüstölő oltár szarvaira,+ amely a találkozás sátrában van, a bika többi vérét pedig mind öntse az égő felajánlás oltárának az aljára,+ amely a találkozás sátrának bejáratánál van.  A bűnért való felajánlásra szánt bikáról szedje le az egész kövérjét, a beleket borító kövérjét, sőt minden kövérjét, ami a beleken van,+  a két vesét és a rajtuk levő kövérjét, ami az ágyékon is van. A máj nyúlványát szedje le a vesékkel együtt.+ 10  Ugyanazt, amit a közösségi áldozat+ bikájáról szoktak leszedni. Füstölögtesse el a pap azokat az égő felajánlás oltárán.+ 11  De a bika bőrét és egész húsát a fejével, lábszáraival, beleivel és ganéjával együtt,+ 12  az egész bikát vitesse ki a tábor szélére+ egy tiszta helyre, ahova a zsíros hamut+ öntik, és égesse el fán, tűzben.+ Ott kell elégetni, ahova a zsíros hamut öntik. 13  Ha pedig Izrael egész közössége hibát követ el,+ és az eset rejtve marad a gyülekezet szeme előtt, pedig megtettek valamit mindabból, ami felől Jehova azt parancsolta, hogy nem szabad megtenni, és így vétkesekké válnak,+ 14  és kitudódik a bűn,+ melyet valamelyik parancsolat ellen elkövettek, akkor a gyülekezet mutasson be egy fiatal bikát bűnért való felajánlásul, és vigye azt a találkozás sátra elé. 15  A közösség vénei tegyék kezüket a bika fejére+ Jehova előtt; és vágják le a bikát Jehova előtt. 16  Azután a felkent pap+ vigyen a bika véréből a találkozás sátrába.+ 17  A pap mártsa ujját a vérbe, és hintsen abból hétszer Jehova előtt a függöny+ elé. 18  Tegyen a vérből az oltár+ szarvaira, mely Jehova előtt van a találkozás sátrában; a maradék vért pedig mind öntse az égő felajánlás oltárának aljára,+ amely a találkozás sátrának a bejáratánál van. 19  Szedje le a bikáról az egész kövérjét, és füstölögtesse el az oltáron.+ 20  Tegyen úgy ezzel a bikával, ahogy a bűnért való felajánlás másik bikájával tett. Úgy tegyen vele; és a pap végezzen a népért engesztelést,+ és így bocsánatot nyernek. 21  Vitesse a bikát a tábor szélére, és égesse el, ahogy az első bikát is elégette.+ Bűnért való felajánlás ez a gyülekezetért.+ 22  Ha egy fejedelem+ vétkezik, és nem szándékosan követ el valamit mindazok közül, amik felől Jehova, az ő Istene megparancsolja, hogy nem szabad megtenni,+ és így vétkessé válik, 23  vagy tudtára adják, hogy milyen bűnt követett el a parancsolat ellen,+ akkor vigyen felajánlásként egy hím kecskegidát,+ épet. 24  Tegye kezét a fiatal kecske fejére,+ és vágja le a kecskét azon a helyen, ahol az égő felajánlást szokták levágni Jehova előtt.+ Bűnért való felajánlás ez.+ 25  A pap pedig vegyen a bűnért való felajánlás véréből az ujjával, és kenje az égő felajánlás oltárának szarvaira,+ a maradék vért pedig öntse az égő felajánlás oltárának aljára. 26  Füstölögtesse el az oltáron az egész kövérjét, ahogyan a közösségi áldozat kövérjét;+ és a pap végezzen engesztelést őérte a bűne miatt,+ és így bocsánatot fog nyerni. 27  Ha a föld népéből bármely lélek nem szándékosan vétkezik, olyasmit téve, amiről Jehova megparancsolja, hogy nem szabad megtenni, és így vétkessé válik,+ 28  vagy ha tudtára adják, hogy milyen bűnt követett el, akkor felajánlásként vigyen egy ép, nőstény+ kecskegidát a bűnéért, melyet elkövetett. 29  Tegye kezét a bűnért való felajánlás fejére,+ és vágja le a bűnért való felajánlást ugyanazon a helyen, ahol az égő felajánlást vágják le.+ 30  A pap pedig vegyen a vérből az ujjával, és kenje az égő felajánlás oltárának szarvaira,+ a maradék vért pedig mind öntse az oltár aljára.+ 31  Távolítsa el az egész kövérjét,+ ahogy a közösségi áldozatról+ is eltávolították a kövérjét, és a pap füstölögtesse el azt az oltáron megnyugtató illatul Jehovának;+ végezzen a pap engesztelést őérte, és így bocsánatot fog nyerni.+ 32  De ha bárányt+ hoz felajánlásként, bűnért való felajánlásnak, ép+, nőstény bárányt hozzon. 33  Tegye kezét a bűnért való felajánlás fejére, és vágja le a bárányt bűnért való felajánlásként azon a helyen, ahol az égő felajánlást szokták levágni.+ 34  A pap pedig vegyen a bűnért való felajánlás véréből az ujjával, és kenje az égő felajánlás oltárának szarvaira,+ a maradék vért pedig mind öntse az oltár aljára. 35  Távolítsa el az egész kövérjét, ahogy a közösségi áldozatra adott fiatal kos kövérjét is el szokták távolítani, és a pap füstölögtesse el ezeket az oltáron a Jehovának adott tűzfelajánlások tetején;+ végezzen a pap engesztelést+ őérte a bűne miatt, melyet elkövetett, és így bocsánatot fog nyerni.+

Lábjegyzetek