3Mózes 13:1–59

13  Azután Jehova szólt Mózesnek és Áronnak, ezt mondva nekik:  „Ha egy ember testének bőrén kiütés, var vagy folt támad,+ és leprás+ fertőzés lesz belőle testének bőrén, akkor vigyék Áron paphoz vagy a fiai közül valamelyik paphoz.+  A pap pedig nézze meg testének bőrén a fertőzést.+ Ha a fertőzésben a szőr kifehéredett, és a fertőzés láthatóan mélyebben van, mint testének a bőre, akkor leprás fertőzés az. A pap nézze meg, és nyilvánítsa őt tisztátalannak.  De ha testének bőrén a folt fehér, és láthatóan nincs mélyebben a bőrnél, és a szőr sem vált fehérré, a pap különítse el+ hét napra azt, akin a fertőzés van.  Majd a pap nézze meg a hetedik napon, és ha úgy tűnik, a fertőzés megállt, a fertőzés nem terjedt tovább a bőrön, akkor a pap különítse+ őt el még hét napra.  Majd a pap nézze meg a hét nap után másodszor is, és ha a fertőzés halványult, és a fertőzés nem terjedt tovább a bőrön, a pap nyilvánítsa őt tisztának. Varasodás volt az. Mossa ki azért ruháit, és tiszta lesz.  De ha a varasodás nyilvánvalóan továbbterjedt a bőrön, miután megjelent a pap előtt, hogy az megállapítsa róla, tiszta-e, akkor jelenjen meg másodszor is a pap előtt,+  és a pap nézze meg: ha a var továbbterjedt a bőrön, a pap nyilvánítsa őt tisztátalannak. Lepra az.+  Ha leprás fertőzés keletkezik egy emberen, akkor vigyék azt a paphoz. 10  A pap nézze meg őt:+ ha fehér kiütés van a bőrön, kifehéredett rajta a szőr, és nyílt seb, vagyis eleven hús+ látszik a kiütésen, 11  akkor idült lepra+ van testének bőrén, és a pap nyilvánítsa őt tisztátalannak. Ne különítse el+, mivel tisztátalan. 12  Ha a lepra nyilvánvalóan terjed a bőrön, és a lepra beborítja az egész bőrét annak, akin a fertőzés van, tetőtől talpig, mindenhol, ahol a pap szeme látja, 13  és ha a pap megnézte, és a lepra teljesen beborította annak testét, akkor nyilvánítsa a fertőzést tisztának. Az egész fehérré változott; tiszta az az ember. 14  De amely napon eleven hús jelenik meg rajta, tisztátalan lesz. 15  Nézze meg a pap+ az eleven húst, és nyilvánítsa őt tisztátalannak. Az eleven hús tisztátalan, lepra az.+ 16  De ha az eleven hús visszahúzódik, és fehérré változik, akkor menjen a paphoz. 17  A pap nézze meg,+ és ha a fertőzés fehérre változott, akkor a pap nyilvánítsa a fertőzést tisztának. Tiszta az az ember. 18  Ha valaki testének a bőrén kelés+ támad, és meggyógyul, 19  de a kelés helyén fehér kiütés keletkezik, vagy vörösesfehér folt, akkor mutassa meg magát a papnak. 20  A pap nézze meg,+ és ha az láthatóan mélyebben van, mint a bőr, és a szőr kifehéredett, akkor a pap nyilvánítsa őt tisztátalannak. Leprás fertőzés az, amely a kelésben támadt. 21  De ha a pap megnézi, és íme, nincs fehér szőr benne, nincs mélyebben a bőrnél, és halvány, akkor a pap különítse+ őt el hét napra. 22  És ha nyilvánvalóan továbbterjed a bőrön, a pap nyilvánítsa őt tisztátalannak. Fertőzés az. 23  De ha a folt olyan marad, mint volt, nem terjed tovább, akkor az gyulladás+ a kelésen; a pap nyilvánítsa őt tisztának.+ 24  Vagy ha valaki testének a bőrén égési seb van, és a sebben az eleven hús vörösesfehér vagy fehér folttá lesz, 25  a pap nézze meg. Ha a szőr fehérré változott a foltban, és a folt láthatóan mélyebben van, mint a bőr, akkor az lepra. A sebben támadt, és a pap nyilvánítsa őt tisztátalannak. Leprás fertőzés az. 26  De ha a pap megnézi, és íme, nincs a foltban fehér szőr, nincs mélyebben, mint a bőr, és halvány, akkor a pap különítse őt el hét napra. 27  Majd a pap nézze meg a hetedik napon. Ha nyilvánvalóan továbbterjed a bőrön, a pap nyilvánítsa őt tisztátalannak. Leprás fertőzés az. 28  De ha a folt olyan marad, mint volt, nem terjedt tovább a bőrön és halvány, akkor az kiütés a seben, a pap nyilvánítsa őt tisztának, mert gyulladás az a sebben. 29  Ha egy férfinak vagy nőnek a fején vagy az állán keletkezik fertőzés, 30  a pap+ nézze meg a fertőzést; ha láthatóan mélyebben van, mint a bőr, és a szőrzet benne sárgás és ritka, akkor a pap nyilvánítsa az ilyen embert tisztátalannak. Ez a szőrzet rendellenes hullása.+ Lepra a fejen vagy az állon. 31  De ha a pap megnézi a szőrzet rendellenes hullásánál a fertőzést, és íme, láthatóan nem mélyebb a bőrnél, és nincs benne fekete szőr, akkor a pap különítse el+ hét napra azt, akin a szőrzet rendellenes hullását előidéző fertőzés van.+ 32  Majd nézze meg a pap a fertőzést a hetedik napon; ha a szőrzet rendellenes hullása nem terjedt tovább, nem keletkezett sárgás szőr benne, és a szőrzet rendellenes hullását+ előidéző fertőzés láthatóan nincs mélyebben a bőrnél, 33  akkor borotválkozzon meg, de a szőrzet rendellenes hullásának területét ne borotválja le,+ és a pap újra különítse el hét napra azt, akinek rendellenes szőrzethullása van. 34  És a pap nézze meg a szőrzet rendellenes hullásának területét a hetedik napon; ha a szőrzet rendellenes hullása nem terjedt tovább a bőrön, és a fertőzés láthatóan nincs mélyebben a bőrnél, akkor a pap nyilvánítsa őt tisztának,+ az pedig mossa ki ruháit, és tiszta lesz. 35  De ha a szőrzet rendellenes hullása nyilvánvalóan továbbterjed a bőrön, miután megállapították őróla, hogy tiszta, 36  a pap+ nézze meg. Ha a szőrzet rendellenes hullása továbbterjedt a bőrön, a pap ne kutasson sárgás szőr után; tisztátalan az az ember. 37  De ha a szőrzet rendellenes hullása láthatóan abbamaradt, és fekete szőr nőtt ki ott, akkor kigyógyult a szőrzet rendellenes hullásából. Tiszta ő, és a pap nyilvánítsa tisztának.+ 38  Ha egy férfi vagy egy nő testének bőrén foltok+ támadnak, fehér foltok, 39  a pap+ nézze meg. Ha a testük bőrén levő foltok halványfehérek, akkor az ártalmatlan kiütés, mely a bőrön jött ki. Tiszta az az ember. 40  Ha egy férfi kopaszodik+, az kopaszság. Tiszta ő. 41  Ha elöl kopaszodik, akkor az kopaszodás a homlokánál. Tiszta ő. 42  De ha vörösesfehér fertőzés keletkezik a fejtetőn vagy a homlokánál a kopaszodó részen, akkor lepra képződik a feje tetején vagy a homlokán a kopasz területen. 43  A pap+ nézze meg. Ha vörösesfehér kiütés lett a fertőzésen, amely a feje tetején vagy a homlokán levő kopasz területen van, és látszatra olyan, mint a test bőrén támadt lepra, 44  akkor az az ember leprás, tisztátalan. Nyilvánítsa a pap tisztátalannak. A fertőzés annak fején van. 45  Ami pedig a leprást illeti, akin a fertőzés van, szaggassa meg ruháit,+ hagyja fejét ápolatlanul,+ takarja el bajuszát,+ és kiáltsa: »Tisztátalan, tisztátalan!«+ 46  Tisztátalan mindaddig, amíg rajta van a fertőzés. Tisztátalan. Lakjon elkülönülve. Lakjon a táboron kívül.+ 47  Ha ruhán támad leprás fertőzés, gyapjúruhán, vászonruhán, 48  a lenvászon és a gyapjú láncfonalán+ vagy vetülékén, bőrön vagy bármi máson, amit bőrből készítettek,+ 49  és sárgászöld vagy vöröses fertőzés keletkezik a ruhán, a bőrön, a láncfonalon vagy a vetüléken, vagy bármin, ami bőrből készült, akkor az leprás fertőzés, és mutassák meg a papnak. 50  Nézze meg a pap+ a fertőzést, és különítse el+ a fertőzött tárgyat hét napra. 51  Ha látta a hetedik nap, hogy a fertőzés továbbterjedt a ruhán, a láncfonalon, a vetüléken+ vagy a bőrön — bármire használják is azt, ami a bőrből készült —, akkor a fertőzés rosszindulatú lepra.+ Tisztátalan az. 52  El kell égetnie a ruhát, a gyapjú, illetve lenvászon+ láncfonalát, vetülékét, vagy minden olyan bőrholmit, amelyen fertőzés keletkezhetett, mert rosszindulatú lepra+ az. El kell égetni tűzben. 53  De ha a pap megnézi, és íme, a fertőzés nem terjedt tovább a ruhán, a láncfonalon, a vetüléken vagy bármin, ami bőrből+ készült, 54  akkor a pap parancsolja meg, hogy mossák ki azt, amin a fertőzés van, és különítse el másodszor is hét napra. 55  Nézze meg a pap a fertőzést a mosás után, és ha a fertőzés nem változott kinézetre, bár nem terjedt tovább a fertőzés, tisztátalan az. Égesd el tűzben. Mélyedés az a kikopott felületen, akár belül, akár kívül van. 56  De ha a pap megnézte, és íme, a fertőzés elhalványult a mosás után, akkor szakítsa ki azt a ruhából, a bőrből, a láncfonalból vagy a vetülékből. 57  De ha még mindig ott van a ruhán, a láncfonalon, a vetüléken+ vagy bármin, ami bőrből készült, akkor kiújulóban van. Égesd el+ tűzben, bármi legyen is az, amin a fertőzés van. 58  Azt a ruhát, láncfonalat, vetüléket vagy bőrholmit, amit kimostál, mosd ki másodszor is, miután eltűnt róla a fertőzés, és tiszta lesz. 59  Ez a gyapjú- vagy lenvászon ruhán,+ láncfonalon vagy vetüléken, vagy bármilyen bőrholmin jelentkező leprás fertőzés törvénye, hogy tisztának vagy tisztátalannak nyilváníthassák.”

Lábjegyzetek