3Mózes 10:1–20

10  Később Nádáb és Abihu,+ Áron fiai fogták és hozták saját tűztartójukat+, tüzet tettek bele, füstölőszert+ raktak rá, és törvénytelen tüzet ajánlottak fel Jehova előtt,+ amit nem írt elő számukra.  Ekkor tűz jött ki Jehova elől, és megemésztette őket,+ úgyhogy meghaltak Jehova előtt.+  Mózes ekkor ezt mondta Áronnak: „Így szólt Jehova: »Akik közel vannak hozzám,+ azok között legyek megszentelt,+ és az egész nép színe előtt dicsőíttessem meg.«”+ Áron pedig csendben maradt.  Mózes azért szólította Misáelt és Elcáfánt, Uzzielnek+, Áron nagybátyjának a fiait, és ezt mondta nekik: „Gyertek ide, vigyétek ki testvéreiteket a szent hely elől a táboron kívülre.”+  Ők pedig odamentek, és elvitték őket köntöseikben a táboron kívülre, ahogy Mózes mondta.  Mózes azután ezt mondta Áronnak és a fiainak, Eleázárnak és Itamárnak: „Fejeteket ne hagyjátok ápolatlanul,+ és ne szaggassátok meg ruháitokat, hogy meg ne haljatok, és hogy ő meg ne haragudjon az egész közösségre;+ de a ti testvéreitek, Izrael egész háza sírjon a tűz miatt, melyet Jehova gyújtott.  A találkozás sátrának bejáratától ne menjetek el,+ hogy meg ne haljatok, mert Jehova felkenetési olaja van rajtatok.”+ Ők pedig Mózes beszéde szerint cselekedtek.  Jehova beszélt Áronnal, ezt mondva neki:  „Ne igyál bort vagy mámorító italt,+ se te, se pedig a fiaid teveled, amikor a találkozás sátrába jöttök, hogy meg ne haljatok. Időtlen időkre szóló rendelet ez nemzedékeiteknek, 10  azért, hogy különbséget tegyetek a szent és a szentségtelen között, valamint a tisztátalan és a tiszta között,+ 11  és azért is, hogy megtanítsátok+ Izrael fiainak mindazokat a rendelkezéseket, melyeket Jehova mondott nekik Mózes által.” 12  Mózes azután beszélt Áronnal és a megmaradt fiaival, Eleázárral és Itamárral: „Vegyétek a gabonafelajánlást+, ami megmaradt a Jehovának adott tűzfelajánlásokból, és egyétek meg kovásztalanul az oltár közelében, mert szentséges+ az. 13  Szent helyen egyétek meg,+ mert ez a te rendelt részed és fiaid rendelt része a Jehovának adott tűzfelajánlásokból, ugyanis ezt a parancsot kaptam. 14  És egyétek meg a meglengetett felajánlás szegyét+ és a szent járandóság combját+ tiszta helyen, te, a fiaid meg a lányaid veled együtt,+ mert megkapták ezeket mint neked rendelt részt és mint fiaidnak rendelt részt Izrael fiainak közösségi áldozataiból. 15  Hozzák el a szent járandóság combját és a meglengetett felajánlás szegyét+ a kövérje tűzfelajánlásaival együtt, hogy meglengessék a meglengetett felajánlást Jehova előtt; és szolgáljon ez a neked és veled levő fiaidnak rendelt részként+ időtlen időkig, ahogy Jehova parancsolta.” 16  Mózes pedig keresve kereste a bűnért való felajánlás kecskéjét,+ és íme, elégették! Haragra gerjedt ezért Eleázár és Itamár ellen, Áron megmaradt fiai ellen, és ezt mondta: 17  „Miért nem ettétek meg szent helyen a bűnért való felajánlást?+ Hisz szentséges az, és ő azért adta azt nektek, hogy feleljetek a közösség vétkéért, engesztelést végezve értük Jehova előtt.+ 18  Íme, nem vitetett be a vére a szent helyen belülre.+ Meg kellett volna ennetek a szent helyen,+ ahogyan parancsot kaptam rá.” 19  Áron ekkor így szólt Mózeshez: „Íme, ma mutatták be bűnért való felajánlásukat és égő felajánlásukat Jehova előtt,+ miközben ilyen dolgok értek engem. Ha megettem volna ma a bűnért való felajánlást, az vajon jónak tűnt volna Jehova szemében?”+ 20  Amikor Mózes ezt meghallotta, jónak tűnt a szemében.

Lábjegyzetek