2Tesszalonika 2:1–17

2  Mindamellett, testvérek, Jézus Krisztus, a mi Urunk jelenlétét+ és a hozzá való egybegyűjtésünket+ illetően, kérünk titeket,  ne tántorodjatok el egyhamar a józan eszetektől, és ne is engedjétek, hogy felzaklasson titeket valamilyen ihletett kijelentés,+ szóbeli üzenet+ vagy levél+, amely állítólag tőlünk származik, miszerint Jehova napja+ itt van.  Senki, semmilyen módon ne vezessen titeket tévútra, mert nem fog az eljönni, csak ha előbb eljön a hitehagyás+, és kinyilatkozik+ a törvénytelenség embere+, a pusztulás+ fia.  Ő ellenszegül+, és fölébe emeli magát mindenkinek, akit „istennek” vagy vallásos tisztelet tárgyának neveznek, úgyhogy beül az Isten templomába, és istennek mutatja magát nyilvánosan.+  Nem emlékeztek, hogy amikor még nálatok voltam, többször is megmondtam+ nektek ezeket?  Most tehát tudjátok, mi az,+ ami visszatartó erőként hat,+ hogy ő aztán a maga megfelelő idejében kinyilatkozzon.+  Igaz, a rejtélye e törvénytelenségnek már működik,+ de csak addig, míg az, aki most visszatartó erőként hat, el nem tétetik az útból.+  Akkor bizony kinyilatkozik majd a törvénytelen, akivel az Úr Jézus végezni fog szájának szellemével+, és akit semmivé tesz az ő jelenlétének+ nyilvánvalóvá válásával+.  A törvénytelennek jelenléte pedig Sátán munkálkodása+ szerint van, minden hatalmas cselekedettel és hazug jelekkel meg előjelekkel,+ 10  és minden igazságtalan megtévesztéssel+ azoknak, akik elvesznek,+ megfizetésként azért, mert nem fogadták el az igazság szeretetét,+ hogy megmentésben részesüljenek.+ 11  Ezért engedi hát az Isten, hogy tévelygésnek munkálkodása érje el őket, hadd higgyék el a hazugságot,+ 12  hogy mindannyian megítéltessenek, mivel nem hitték az igazságot+, hanem az igazságtalanságban lelték kedvüket.+ 13  Mi azonban kötelesek vagyunk mindig hálát adni az Istennek értetek, testvéreim, akiket szeret Jehova, mert az Isten kezdettől fogva kiválasztott+ benneteket a megmentésre a szellemmel való megszentelésetek+ és az igazságba+ vetett hitetek által. 14  Pontosan erre hívott el+ benneteket a jó hírrel, melyet hirdetünk, hogy elnyerjük Jézus Krisztus, a mi Urunk dicsőségét.+ 15  Így tehát, testvérek, álljatok szilárdan,+ és őrizzétek meg ragaszkodásotokat azokhoz a hagyományokhoz,+ amelyekre tanítottak benneteket, akár szóbeli üzenet, akár tőlünk jött levél által. 16  Ezenfelül maga Jézus Krisztus, a mi Urunk, és az Isten, az Atyánk, aki szeretett minket,+ és ki nem érdemelt kedvesség által örök vigasztalást és jó reménységet+ adott, 17  vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg titeket minden jótettben és szóban.+

Lábjegyzetek