2Timóteusz 4:1–22

4  Ünnepélyesen meghagyom neked az Isten és Krisztus Jézus előtt, akinek ítélnie+ kell az élőket és a halottakat,+ az ő nyilvánvalóvá válása+ és királysága+ által:  prédikáld a szót,+ a sürgősség érzetével légy ezen a kedvező időszakban+ is, a bajokkal terhes időszakban+ is, feddj+, dorgálj, buzdíts, teljes hosszútűréssel+ és a tanítás művészetével.  Mert lesz időszak, amikor az egészséges tanítást nem fogják elviselni,+ hanem a saját kívánságaikkal összhangban gyűjtenek össze maguknak tanítókat, hogy csiklandoztassák a fülüket;+  és az igazságtól elfordítják fülüket, a valótlan történetekhez ellenben odafordulnak.+  Te azonban maradj meggondolt+ mindenben, szenvedd el a rosszat,+ végezd az evangéliumhirdető munkáját,+ teljesen lásd el szolgálatodat.+  Mert én immár kiöntetem, mint egy italfelajánlás+, és a megfelelő idő a megszabadításomra+ egészen közel van már.  A kiváló harcot megharcoltam,+ a pályát végigfutottam,+ a hitet megtartottam.+  Mostantól fogva fenn van tartva számomra az igazságosság koronája,+ melyet az Úr, az igazságos bíró,+ jutalmul+ ad nekem azon a napon,+ de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik szerették az ő nyilvánvalóvá válását.  Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy hamar eljöjj hozzám.+ 10  Mert Démász+ elhagyott engem, mivel a jelenlegi világrendszert+ szerette, és elment Tesszalonikába; Kreszcensz Galáciába+, Titusz Dalmáciába. 11  Egyedül Lukács van velem. Vedd magad mellé Márkot, és hozd magaddal, mert hasznos+ nekem a szolgálatra. 12  Tikikuszt+ pedig elküldtem Efézusba. 13  Amikor jössz, hozd el a köpenyt, melyet Troászban+ hagytam Karpusznál, meg a tekercseket, főleg a pergameneket. 14  Alexander+, a rézműves sok sérelmet okozott nekem — Jehova meg fog fizetni neki tettei szerint+ —, 15  és te is őrizkedjél tőle, mert szerfölött ellenállt a szavainknak. 16  Első védekezésemkor senki nem állt mellém, hanem mindnyájan kezdtek elhagyni+ — ne írassék számlájukra+ —, 17  de az Úr mellettem állt,+ és erőt öntött belém,+ hogy a prédikálás teljesen végbemenjen általam, s az összes nemzet hallja azt;+ és megszabadultam az oroszlán szájából.+ 18  Az Úr meg fog szabadítani engem minden gonosz cselekedettől,+ és megment az ő égi királyságára.+ Övé legyen a dicsőség örökkön-örökké! Ámen. 19  Add át üdvözletemet Priszkának+ és Akvilának, és Onéziforusz háznépének+. 20  Erásztusz+ Korintuszban+ maradt, Trofimuszt+ pedig Milétuszban+ hagytam betegen. 21  Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy a tél előtt megérkezz. Üdvözletét küldi neked Eubulusz, csakúgy, mint Pudensz, Línusz, Klaudia és a testvérek mind. 22  Az Úr legyen az általad tanúsított szellemmel!+ Az ő ki nem érdemelt kedvessége legyen veletek!

Lábjegyzetek