2Timóteusz 3:1–17

3  Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban+ nehezen elviselhető, válságos idők lesznek.+  Mert az emberek önmagukat szeretők lesznek, pénzszeretők, önteltek, gőgösek, káromlók, szüleik iránt engedetlenek,+ hálátlanok, illojálisak,+  természetes vonzalom nélküliek,+ olyanok, akik nem készek semmilyen megegyezésre,+ rágalmazók+, önuralom nélküliek, vadak+, a jóságot nem szeretők,+  árulók+, keményfejűek, büszkeségtől felfuvalkodottak,+ inkább gyönyörszeretők, semmint Istent szeretők,+  akiknél megvan az Isten iránti odaadásnak egy külső formája,+ de erejére nézve hamisnak bizonyulnak;+ és ezektől fordulj el.+  Mert ezek közül támadnak azok, akik ravaszul beférkőznek a háznépekbe,+ és foglyaikká tesznek bűnökkel megterhelt, különféle kívánságoktól vezetett, gyönge asszonyokat,+  akik mindig tanulnak, ámde soha nem képesek eljutni az igazság pontos ismeretére.+  Ahogyan pedig Jannész és Jambrész+ ellenálltak Mózesnek, úgy ezek is egyre csak ellenállnak az igazságnak,+ elméjükben teljesen megromlott emberek,+ a hit dolgában alkalmatlanok.+  Mindamellett nem fognak további előrehaladást tenni, mert őrültségük nagyon is nyilvánvaló lesz mindenki előtt, éppúgy, ahogy annak a kettőnek az őrültsége is nyilvánvalóvá lett.+ 10  Te azonban szorosan követted a tanításomat, életmódomat,+ szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, kitartásomat, 11  üldöztetéseimet, szenvedéseimet, az olyan dolgokat, amilyenek Antiókiában+, Ikóniumban+ és Lisztrában+ történtek velem, az olyan üldöztetéseket, amilyeneket elviseltem; és mégis mindegyikből megszabadított az Úr.+ 12  Valójában mindazokat, akik Isten iránti odaadással kívánnak élni Krisztus Jézusban, üldözni is fogják.+ 13  A gonosz emberek és a szélhámosok pedig egyre messzebbre mennek majd a rosszaságban — félrevezetnek másokat, és maguk is félrevezettetnek.+ 14  Te azonban maradj meg azokban, amiket tanultál, és amiket meggyőzetve elhittél,+ tudva, hogy kiktől tanultad őket,+ 15  és hogy csecsemőkorodtól+ ismered a szent írásokat, amelyek képesek bölccsé tenni téged a megmentésre+ a Krisztus Jézusba vetett hit által.+ 16  A teljes Írás Istentől ihletett,+ és hasznos a tanításra,+ a feddésre+, a kiigazításra+, az igazságosságban való fegyelmezésre+, 17  hogy az Isten embere teljesen alkalmas+, minden jó cselekedetre hiánytalanul felkészített legyen.+

Lábjegyzetek