2Mózes 20:1–26

20  És Isten mindezeket a szavakat mondta:+  „Én vagyok Jehova, a te Istened,+ aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a rabszolgák házából.+  Ne legyenek más isteneid+ a színem előtt.  Ne készíts magadnak faragott képmást, vagy ahhoz hasonló alakot, ami fenn van az egekben, vagy lenn van a földön, vagy ami a vizekben van a föld alatt.+  Ne hajolj meg előttük, és ne hagyd magad rávenni a szolgálatukra,+ mert én, Jehova, a te Istened olyan Isten vagyok, aki kizárólagos odaadást vár el,+ aki megbünteti az atyák vétkéért a fiakat, a harmadik nemzedéket és a negyedik nemzedéket azoknak az esetében, akik gyűlölnek engem.+  De szerető-kedvességet tanúsítok az ezredik nemzedék iránt is azok esetében, akik szeretnek engem, és megtartják a parancsolataimat.+  Jehovának, a te Istenednek a nevét méltatlan módon ajkadra ne vedd,+ mert Jehova nem hagyja büntetlenül azt, aki az ő nevét méltatlan módon felveszi.+  Emlékezzél meg a sabbatnapról, hogy megszenteld azt.+  Hat napon át végezz szolgálatot, és végezd el minden munkádat.+ 10  De a hetedik nap Jehovának, a te Istenednek sabbatja.+ Ne végezz semmi munkát se te, se a fiad, se a lányod, se a rabszolgád, se a rabszolganőd, se a háziállatod, se pedig a jövevény, aki kapuidon belül lakik.+ 11  Mert hat nap alatt alkotta meg Jehova az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van,+ a hetedik napon pedig megpihent.+ Ezért áldotta és szentelte meg Jehova a sabbatnapot.+ 12  Tiszteld apádat és anyádat,+ hogy napjaid sokáig folytatódjanak azon a földön, melyet Jehova, a te Istened ad neked.+ 13  Ne gyilkolj.+ 14  Ne kövess el házasságtörést.+ 15  Ne lopj.+ 16  Ne tanúskodj hamisan embertársad ellen.+ 17  Ne kívánd embertársad házát. Ne kívánd embertársad feleségét,+ se rabszolgáját, se rabszolganőjét, se bikáját, se szamarát, és semmit, ami a te embertársadé.”+ 18  Az egész nép pedig látta* a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt hangját és a hegy füstölgését. Amikor a nép ezt látta, remegett, és távolabbra állt.+ 19  Ezt mondták Mózesnek: „Te beszélj velünk, s mi hallgatunk, de Isten ne beszéljen velünk, nehogy meghaljunk!”+ 20  Mózes ekkor ezt mondta a népnek: „Ne féljetek, mert az igaz Isten azért jött, hogy próbára tegyen titeket,+ s hogy továbbra is tartsátok félelmét a szemetek előtt, és ne vétkezzetek.”+ 21  És a nép még mindig távolabb állt, Mózes azonban közel ment a sötét felhőtömeghez, ahol az igaz Isten volt.+ 22  És Jehova így szólt Mózeshez:+ „Ezt mondd Izrael fiainak: »Ti láttátok, hogy az egekből beszéltem veletek.+ 23  Ne készítsetek mellém ezüstisteneket, és aranyisteneket se készítsetek magatoknak.+ 24  Földből+ készíts nekem oltárt, és azon áldozd fel égő felajánlásodat és közösségi áldozatodat, juhodat és marhádat.+ Minden olyan helyen, ahol azt akarom, hogy megemlékezzenek a nevemről, eljövök hozzád, és meg foglak áldani téged.+ 25  Ha pedig kőoltárt készítesz nekem, ne építsd azt faragott kőből. Mert ha vésővel nyúlsz hozzá, megszentségteleníted.+ 26  És ne menj fel lépcsőkön az oltáromhoz, nehogy láthatóvá váljon szeméremtested.«

Lábjegyzetek

„Látta.” Ezt a szóképet zeugmának hívják, amelynek a szó szerinti jelentése: ’iga’. Ez olyan nyelvi alakzat, amelyben egy ige kettő vagy több tárgyra vonatkozik (mintha egy igában lennének), de nyelvtanilag egy másik igére is szükség lenne. A „látta” a villámlásokkal és a hegy füstölgésével van összhangban, a mennydörgésekhez és a kürt hangjához viszont a hall ige illene.