2Krónikák 33:1–25

33  Tizenkét éves volt Manassé+, amikor uralkodni kezdett, és ötvenöt évig uralkodott Jeruzsálemben.+  Azt tette, ami rossz Jehova szemében,+ azoknak a nemzeteknek az utálatosságai+ szerint, amelyeket Jehova kiűzött Izrael fiai elől.+  Így hát újra megépítette a magaslatokat+, amelyeket apja, Ezékiás lerombolt,+ oltárokat állított fel a Baáloknak,+ és szent rudakat+ készített. Meghajolt+ az egek egész serege előtt,+ és szolgálta azokat.+  Oltárokat+ épített Jehova házában, amely felől Jehova ezt mondta: „Jeruzsálemben lesz az én nevem időtlen időkig.”+  És oltárokat épített az egek egész seregének+ Jehova házának két udvarában.+  Átvitte a saját fiait a tűzön+ a Hinnom fiának völgyében+, mágiát űzött,+ jósláshoz folyamodott,+ varázslással foglalkozott,+ spiritiszta szellemidézőket+ és jövendőmondókat+ tartott. Sok olyasmit művelt, ami rossz Jehova szemében, hogy bosszantsa őt.+  Azonkívül a faragott képmást+, amelyet készített, elhelyezte az igaz Isten házában,+ amelyről Isten ezt mondta Dávidnak és fiának, Salamonnak: „Ebbe a házba helyezem nevemet+ időtlen időkre, és Jeruzsálembe, amelyet kiválasztottam+ Izrael valamennyi törzse közül.+  És nem mozdítom el többé Izrael lábát arról a földről, amelyet kijelöltem ősatyáiknak,+ ha ügyelnek rá, hogy mindenben úgy cselekedjenek, ahogy megparancsoltam+ nekik az egész törvény+, a rendelkezések+ és a bírói döntések+ szerint, amelyek Mózes keze által adattak.”+  Manassé+ újra meg újra rávette Júdát+ és Jeruzsálem lakosait, hogy még gonoszabbul+ cselekedjenek, mint azok a nemzetek, amelyeket Jehova kiirtott Izrael fiai elől.+ 10  Jehova pedig újra meg újra beszélt Manasséhoz és a népéhez, de ők nem figyeltek.+ 11  Végül Jehova elhozta rájuk Asszíria+ királyának hadvezéreit,+ így aztán elfogták Manassét az üregekben+, rátettek két rézbilincset+, és elvitték Babilonba. 12  Mihelyt nyomorúság sújtotta,+ igyekezett megenyhíteni Istenének, Jehovának az arcát,+ és nagyon megalázta+ magát ősatyái Istene előtt. 13  Kitartóan imádkozott Hozzá, Ő pedig engedett könyörgésének,+ meghallgatta kegyéért való esedezését, és visszavitte őt Jeruzsálembe, a királyságába;+ akkor ismerte fel Manassé, hogy Jehova az igaz Isten.+ 14  Ezután épített egy külső+ falat Dávid városához+ a Gihontól+ nyugatra, a völgyben*, egészen a Hal kapuig+, elvezette azt az Ófel+ körül, és igen magasra építette. Hadvezéreket is állított minden megerősített városba Júdában.+ 15  Eltávolította az idegen isteneket+ meg a bálványképet+ Jehova házából, és minden oltárt+, amelyet Jehova házának hegyén és Jeruzsálemben épített, majd kidobatta azokat a városon kívülre. 16  Sőt, helyreállította Jehova oltárát,+ és áldozni kezdett rajta közösségi áldozatokat+ és hálaáldozatokat+, és meghagyta Júdának, hogy Jehovát, Izrael Istenét szolgálják.+ 17  A nép azonban még mindig áldozott a magaslatokon+, csakhogy Jehovának, az ő Istenének. 18  Manassé egyéb dolgai, Istenéhez intézett imája+ és a látnokok+ szavai, akik Jehovának, Izrael Istenének nevében beszéltek hozzá, íme, megtalálhatók Izrael királyainak krónikájában.+ 19  Ami imádságát+, esdeklésének+ meghallgatását, továbbá minden bűnét+ és hűtlenségét+ illeti, meg azokat a helyeket, ahol magaslatokat+ épített és fölállította a szent rudakat+ meg a faragott képmásokat+, még mielőtt megalázta+ magát, íme, ezek meg vannak írva látnokainak a szavai közt. 20  Végül Manassé nyugodni tért ősatyáihoz, és eltemették+ őt a házában. A fia, Ámon+ kezdett uralkodni helyette.+ 21  Huszonkét éves volt Ámon+, amikor uralkodni kezdett, és két évig uralkodott Jeruzsálemben.+ 22  Azt tette, ami rossz Jehova szemében,+ ahogy az apja, Manassé is tette.+ Ámon áldozatot mutatott be az apja, Manassé által készített+ összes faragott képmásnak+, és szolgálta azokat.+ 23  Nem alázta meg+ magát Jehova előtt, úgy, ahogy az apja, Manassé megalázkodott,+ mert Ámon csak súlyosbította a vétkességet.+ 24  Végül a szolgái összeesküvést+ szőttek ellene, és megölték őt a házában.+ 25  De az ország népe lesújtott+ mindazokra, akik összeesküvést+ szőttek Ámon király ellen, és az ország népe+ ezután a fiát, Jósiást+ tette királlyá helyette.+

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.