2Krónikák 21:1–20

21  Végül Josafát nyugodni tért ősatyáihoz, és eltemették ősatyái mellé+ Dávid városában. A fia, Jórám+ kezdett uralkodni helyette.+  Testvérei is voltak: Josafát fiai, Azária, Jéhiel, Zakariás, Azária, Mikáel és Sefátia; ők mindannyian Josafátnak, Izrael királyának a fiai voltak.  Ezért apjuk sok ajándékot+ adott nekik: ezüstöt, aranyat, értékes dolgokat és megerősített városokat Júdában;+ de a királyságot Jórámnak+ adta, mert ő volt az elsőszülött+.  Amikor Jórám átvette apja királyságát, hozzáfogott, hogy megerősítse hatalmát, ezért megölte karddal minden testvérét,+ sőt Izrael fejedelmei közül is néhányat.  Harminckét éves volt Jórám, amikor uralkodni kezdett, és nyolc évig uralkodott Jeruzsálemben.+  Izrael királyainak útján járt,+ ahogy az Aháb házából valók tették, mert Aháb leánya lett a felesége,+ és azt tette, ami rossz Jehova szemében.+  De Jehova nem akarta elpusztítani Dávid házát,+ a szövetségért+, amelyet Dáviddal kötött, mint ahogy meg is mondta, hogy lámpást ad neki+ és fiainak mindenkorra.+  Az ő napjaiban lázadt föl Edom+ Júda keze ellen, aztán királyt+ állított maga fölé.+  Így hát Jórám a vezéreivel átment, és vele együtt a szekerek is mind. És történt, hogy fölkelt éjszaka, és megverte az edomitákat, akik körülvették őt, meg a szekerek vezéreit is. 10  De Edom mind a mai napig lázadozik Júda keze ellen. Akkor, ugyanabban az időben kezdett lázadozni Libna+ is az ő keze ellen, mert elhagyta Jehovát, ősatyái Istenét.+ 11  Ő is készített magaslatokat+ Júda hegyein, hogy erkölcstelenkedésbe+ vigye Jeruzsálem lakóit, és eltévelyítse Júdát.+ 12  Végül eljutott hozzá egy írás+ Illés+ prófétától, amely így szólt: „Ezt mondja Jehova, ősatyádnak, Dávidnak Istene: »Mivel te nem jártál apádnak, Josafátnak+ útjain, sem Asának+, Júda királyának útjain, 13  hanem Izrael királyainak az útján jársz,+ és erkölcstelenkedésbe+ viszed Júdát meg Jeruzsálem lakóit, éppen úgy, ahogy Aháb háza is erkölcstelenkedést mozdított elő,+ sőt megölted tulajdon testvéreidet,+ apád háznépét, akik jobbak voltak nálad, 14  ezért íme, Jehova nagy csapást+ mér népedre,+ fiaidra+, feleségeidre és egész vagyonodra. 15  Te pedig sokféle betegségben+ fogsz szenvedni, beleid betegségében, mígnem kijönnek a beleid a betegség miatt naponként.«”+ 16  Így aztán Jehova felindította Jórám ellen a filiszteusoknak+ és azoknak az araboknak+ a szellemét,+ akik az etiópok+ mellett voltak. 17  Föl is vonultak Júdába, betörtek, és zsákmányul ejtették mindazt a vagyont, amely a király házában találtatott,+ sőt a fiait és a feleségeit is.+ Nem maradt neki más fia, csak Joakház+, a legkisebbik fia. 18  Mindezek után Jehova gyógyíthatatlan bélbetegséggel sújtotta őt.+ 19  És történt, hogy az elkövetkezendő napokban, igen, két teljes év elteltével, kijöttek a belei+ betegsége idején, míg végül belehalt kínzó betegségeibe. Népe nem rendezett neki égetést+, mint ahogy ősatyáinak égettek. 20  Harminckét éves volt, amikor uralkodni kezdett, és nyolc évig uralkodott Jeruzsálemben. Végül elment úgy, hogy senki szemében nem volt kívánatos.+ Eltemették Dávid városában+, de nem a királyok sírhelyeibe.+

Lábjegyzetek