2Krónikák 17:1–19

17  A fia, Josafát+ kezdett uralkodni helyette, és megerősítette hatalmát Izrael felett.  Seregeket helyezett Júda összes megerősített városába, helyőrségeket állított Júda országába és Efraim azon városaiba, melyeket apja, Asa elfoglalt.+  Jehova pedig Josafáttal volt,+ mert ősatyjának, Dávidnak+ a korábbi útjain járt, és nem a Baálokat kereste.+  Mert atyjának Istenét kereste,+ és az ő parancsolata szerint járt,+ nem pedig Izrael cselekedetei szerint.+  Jehova szilárddá tette a királyságot kezében,+ s egész Júda ajándékokat+ adott Josafátnak, ő pedig nagy gazdagsághoz és dicsőséghez jutott.+  Szíve felbátorodott Jehova útjain,+ és még a magaslatokat+ meg a szent rudakat+ is eltávolította Júdából.  Uralkodásának harmadik évében elküldött fejedelmeiért, nevezetesen Ben-Hailért, Abdiásért, Zakariásért, Netánelért és Mikájáért, hogy tanítsanak Júda városaiban,  és velük voltak a léviták közül Semája, Netánia, Zebádia, Asáhel, Semirámót, Jonatán, Adónia, Tóbija és Tób-Adónia, a léviták, és velük voltak Elisáma és Jórám, a papok+ is.  Tanítani+ kezdtek hát Júdában, és náluk volt Jehova törvényének könyve+; körös-körül bejárták Júda összes városát, és tanítottak a nép között. 10  És Jehova miatt rettegés+ szállt a Júda körüli országok minden királyságára, és nem harcoltak Josafát ellen.+ 11  A filiszteusoktól ajándékokat+ és pénzt hoztak Josafátnak adóképpen+. Az arabok+ is hoztak neki nyájakat, hétezer-hétszáz kost és hétezer-hétszáz kecskebakot.+ 12  Josafát egyre előbbre jutott, és felettébb naggyá lett;+ megerősített helyeket+ és raktárvárosokat+ is épített Júdában. 13  Sok érdekeltsége lett Júda városaiban, Jeruzsálemben pedig harcosok+, bátor és vitéz emberek+ voltak. 14  Ezek voltak a tisztségeik ősatyáik háza szerint: Júdából az ezrek vezérei: Adnah, a vezér, akihez háromszázezer bátor és vitéz ember+ tartozott. 15  Ő irányította Johanán vezért, akihez kétszáznyolcvanezren tartoztak, 16  és ő irányította Amásiját, Zikri fiát, aki önkéntes+ szolgája volt Jehovának, és akihez kétszázezer bátor és vitéz ember tartozott. 17  Benjáminból+ pedig Eljáda, a bátor és vitéz ember, akihez kétszázezer, íjjal és pajzzsal fölszerelt ember tartozott.+ 18  Ő irányította Jozabádot, akihez száznyolcvanezer, hadra fölkészített ember tartozott. 19  Ezek szolgáltak a királynak azokon kívül, akiket a király a megerősített városokba+ helyezett egész Júdában.

Lábjegyzetek