2Krónikák 11:1–23

11  Amikor Roboám megérkezett Jeruzsálembe, mindjárt egybegyűjtötte Júda házát és Benjámint+, száznyolcvanezer válogatott embert, akik harcra termett, életerős férfiak voltak,+ hogy hadakozzanak Izrael ellen, és visszaszerezzék a királyságot Roboámnak.+  Ekkor Jehova szava így szólt Semájához+, az igaz Isten emberéhez:  „Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának,+ és egész Izraelnek Júdában meg Benjáminban:  »Ezt mondja Jehova: ,Ne menjetek föl, és ne harcoljatok testvéreitek ellen.+ Térjen vissza mindenki a házába, mert az én akaratomból történt ez.’«”+ Így hát engedelmeskedtek Jehova szavának, visszatértek, és nem mentek Jeroboám ellen.+  Roboám pedig Jeruzsálemben lakott, és megerősített városokat épített Júdában.  Így újjáépítette Betlehemet+, Étámot+ és Tékoát+,  Bét-Cúrt+, Szokót+ és Adullámot+,  Gátot+, Marésahot+ és Zifet+,  Adoráimot, Lákist+ és Azekát+, 10  Córát+, Ajjalont+ és Hebront+, melyek megerősített városok voltak Júdában és Benjáminban. 11  Aztán megerősítette az erődített helyeket,+ és vezetőket+ helyezett oda, továbbá élelmiszer-, olaj- és borkészleteket is, 12  és nagy pajzsokat+ meg lándzsákat+ minden egyes városba; igen-igen megerősítette ezeket. Júda és Benjámin az övéi maradtak. 13  A papok és a léviták, bárhol voltak egész Izraelben, melléje álltak minden területükről. 14  A léviták ugyanis elhagyták legelőiket+ és birtokukat+, majd Júdába és Jeruzsálembe mentek,+ mivelhogy Jeroboám+ és fiai eltávolították őket Jehova előtti papi tisztségükből.+ 15  — Ő ugyanis papokat rendelt ki magának a magaslatokhoz,+ a kecske formájú démonokhoz+ meg a borjakhoz+, melyeket készített. — 16  Őket követve azok is, akik Izrael minden törzséből Jehovának, Izrael Istenének keresésére adták szívüket, Jeruzsálembe mentek,+ hogy áldozzanak+ Jehovának, ősatyáik Istenének. 17  Erősítették Júda királyságát,+ és támogatták Roboámot, Salamon fiát három évig, mert Dávid és Salamon útján jártak három éven át.+ 18  Akkor Roboám feleségül vette Mahalátot, aki Jerimótnak, Dávid fiának és annak az Abihailnak volt a leánya, aki Isai fiának, Eliábnak+ volt a leánya. 19  Ez idővel fiúkat szült neki: Jeust, Semáriát és Zahámot. 20  Őutána elvette Maákát+, Absolon+ unokáját. Ez szülte neki idővel Abiját+, Attait, Zizát és Selomitot. 21  Roboám pedig jobban szerette Maákát, Absolon unokáját minden feleségénél+ és ágyasánál; mert tizennyolc feleséget vett magának, és hatvan ágyast, úgyhogy huszonnyolc fiút és hatvan leányt nemzett. 22  Roboám így aztán Abiját, Maáka fiát tette fővé, vezetővé a testvérei között, mert királlyá akarta tenni őt. 23  De értelmesen cselekedett,+ és szétosztott a fiai közül némelyeket Júda és Benjámin+ egész földjére, minden megerősített városba;+ ellátta őket bőségesen élelemmel,+ és sok feleséget+ szerzett nekik.

Lábjegyzetek