2Királyok 25:1–30

25  Történt pedig királyságának kilencedik+ évében, a tizedik hónapban, a hónap tizedik+ napján, hogy eljött Nabukodonozor+, Babilon királya,+ igen, ő és egész hadereje, Jeruzsálem ellen. Táborba szállt ellene, és ostromfalat kezdett építeni ellene körös-körül.+  És ostrom alatt állt a város Sedékiás király tizenegyedik évéig.  A negyedik hónap kilencedik+ napjára súlyossá vált az éhínség+ a városban, és nem volt kenyere+ az ország népének.  És áttöretett+ a város fala, és az összes harcos elmenekült éjjel a kettős fal közötti kapu útján, amely a király kertjénél+ van — a káldeusok+ pedig ott voltak mindenütt a város körül —, és a király elindult+ az Araba+ felé.  Akkor a káldeusoknak+ egy serege üldözőbe vette a királyt, és utolérték őt+ Jerikó kietlen síkságán;+ az egész serege szétszóródott mellőle.  Aztán megragadták a királyt,+ elvitték őt Babilon királyához Riblába,+ hogy bírói döntést hozzanak felőle.  Sedékiás fiait legyilkolták a szeme előtt,+ magát Sedékiást pedig megvakította,+ majd rézbilincsbe verte,+ és elvitte Babilonba.+  Az ötödik hónapban, a hónap hetedik napján, más szóval Nabukodonozor királynak, Babilon királyának a tizenkilencedik+ évében, eljött Jeruzsálemhez+ Nebuzáradán+, a testőrség parancsnoka, Babilon királyának szolgája.  Felégette Jehova házát+, a király házát+ és Jeruzsálem összes házát.+ Minden nagy ember házát felégette tűzzel.+ 10  Jeruzsálem falait körös-körül lerombolta a káldeusok egész hadereje, amely a testőrség parancsnokával volt.+ 11  Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka a maradék népet,+ amely a városban maradt, és az átpártolókat, akik Babilon királya mellé álltak, és a megmaradt sokaságot száműzetésbe hurcolta.+ 12  De az ország szegényei+ közül némelyeket otthagyott a testőrség parancsnoka vincellérnek és kényszermunkásnak.+ 13  A Jehova házában levő rézoszlopokat+, a réztengert+ és a szállítókocsikat+, amelyek Jehova házában voltak, darabokra törték a káldeusok, és a rezüket elvitték Babilonba.+ 14  Elvitték a szolgálatban használt vödröket, lapátokat, koppantókat, poharakat és az összes rézeszközt.+ 15  A testőrség parancsnoka elvitte a tűztartókat és a tálakat, amelyek valódi aranyból+, illetve valódi ezüstből+ voltak. 16  Ami a két oszlopot, az egyetlen tengert és a szállítókocsikat illeti, amelyeket Salamon készített Jehova háza számára, lehetetlen volt meghatározni mindezen eszközök rezének súlyát.+ 17  Tizennyolc könyök+ magas volt egy-egy oszlop, és a rajta levő oszlopfő+ rézből volt. Az oszlopfő három könyök magas volt, és az oszlopfőn levő hálóminta és gránátalmák+, körös-körül, teljes egészében rézből voltak. A második oszlopon is ilyenek voltak a hálómintán. 18  Továbbá a testőrség parancsnoka elvitte Seráját+, a papi elöljárót, és Sofóniást+, a másodpapot, és három ajtónállót+. 19  A városból elvitt egy udvari tisztviselőt, aki a harcosoknak parancsolt, és öt embert azok közül, akik bejáratosak voltak a királyhoz, és akiket a városban találtak, ezenkívül a hadsereg vezérének titkárát, aki az ország népét sorozta, és hatvan férfit az ország népéből, akiket a városban találtak.+ 20  Így hát Nebuzáradán+, a testőrség parancsnoka fogta+, és elvitte őket Babilon királyához Riblába.+ 21  Babilon királya pedig lesújtott rájuk,+ és megölte őket Riblában, Hamát+ földjén. Így ment Júda száműzetésbe a földjéről.+ 22  A Júda földjén maradt nép+ fölé, amelyet Babilon királya, Nabukodonozor hátrahagyott, ekkor kinevezte Gedáliát+, Sáfán+ fiának, Ahikámnak+ a fiát. 23  Amikor meghallották a hadsereg vezérei mind,+ és az embereik is, hogy Babilon királya Gedáliát nevezte ki, azonnal elmentek Gedáliához Micpába,+ mégpedig Ismáel, Netánia fia, Johanán, Kárea fia, Serája, a netófai Tánhumet fia, és Jaazánja, a maákátinak a fia; ők meg az embereik. 24  Akkor Gedália megesküdött+ nekik és embereiknek, és így szólt hozzájuk: „Ne féljetek attól, hogy a káldeusok szolgái legyetek. Lakjatok az országban, és szolgáljátok Babilon királyát. Akkor jól lesz dolgotok.”+ 25  És történt a hetedik+ hónapban, hogy eljött Ismáel+, Elisáma fiának, Netániának a fia, aki királyi sarj volt, és vele tartott tíz férfi is. Lesújtottak Gedáliára+, úgyhogy meghalt, ugyanígy azokra a zsidókra és káldeusokra is, akik vele voltak Micpában.+ 26  Azután fölkelt az egész nép, kicsinytől fogva nagyig, és a hadsereg vezérei, és elmentek Egyiptomba,+ mert féltek a káldeusoktól.+ 27  És történt Joákin+, Júda királya száműzetésének harminchetedik évében, a tizenkettedik hónapban, a hónap huszonhetedik napján, hogy Babilon királya, Evil-Merodák+ a királlyá válásának évében felemelte Joákinnak, Júda királyának fejét,+ kihozva őt a fogházból. 28  Jó dolgokról kezdett beszélni vele, és aztán feljebb helyezte a trónját azoknak a királyoknak a trónjánál, akik ott voltak nála Babilonban.+ 29  Le is vetette rabruháit,+ és mindenkor előtte evett kenyeret,+ élete minden napján. 30  Ami az ellátását+ illeti, állandó ellátást kapott a királytól, és ez naponta járt neki, élete minden napján.

Lábjegyzetek