2Királyok 24:1–20

24  Az ő napjaiban jött fel Nabukodonozor+, Babilon királya, Joákim pedig a szolgája+ lett, és három évig az is maradt. De aztán elfordult, és föllázadt ellene.  Jehova ettől kezdve káldeus+ rablócsapatokat, szír rablócsapatokat, moábita+ rablócsapatokat és Ammon fiaiból álló rablócsapatokat küldött ellene, és folyton elküldte ezeket Júdára, hogy elpusztítsák, Jehova szava+ szerint, amelyet az ő szolgái, a próféták által szólt.  Bizony, csak Jehova parancsára történt ez Júdával, hogy eltávolítsa+ azt a színe elől Manassé+ bűnei miatt, mindannak megfelelően, amit cselekedett;  és az ártatlan vér+ miatt is, amelyet kiontott, úgyhogy ártatlan vérrel töltötte be Jeruzsálemet, és Jehova nem akart megbocsátani.+  Ami Joákim+ egyéb dolgait illeti, és minden cselekedetét, vajon nincsenek megírva a júdabeli királyok napjainak krónikás könyvében?+  Végül Joákim nyugodni tért ősatyáihoz,+ és a fia, Joákin kezdett uralkodni helyette.  Egyiptom királya pedig soha többé+ nem jött ki földjéről,+ mert Babilon királya elvette mindazt, ami Egyiptom+ királyáé volt az Egyiptom-völgytől*+ egészen az Eufrátesz+ folyóig.  Tizennyolc éves volt Joákin+, amikor uralkodni kezdett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben.+ Az anyját, aki a Jeruzsálemből való Elnátán leánya volt, Nehustának hívták.  Joákin azt tette, ami rossz Jehova szemében, egészen úgy, ahogy apja cselekedett.+ 10  Abban az időben felvonultak Babilon királyának, Nabukodonozornak a szolgái Jeruzsálemhez, így ostrom alá került a város.+ 11  Aztán Babilon királya, Nabukodonozor is eljött a város ellen, miközben a szolgái ostrom alatt tartották azt.+ 12  Végül Júda királya, Joákin kiment Babilon+ királyához az anyjával+, a szolgáival, a fejedelmeivel meg az udvari tisztviselőivel, és Babilon királya elfogta őt királyságának nyolcadik+ évében. 13  Azután kivitte onnan Jehova házának minden kincsét és a király házának kincseit,+ majd darabokra vagdalta mindazokat az aranyeszközöket+, amelyeket Salamon, Izrael királya készített Jehova templomába, ahogy megmondta Jehova. 14  És száműzetésbe+ vitte egész Jeruzsálemet, az összes fejedelmet+, az összes vitéz és erős embert — tízezret vitt száműzetésbe —,+ és az összes mesterembert+ meg sáncépítőt is. Nem maradt ott más, csak az ország népének alacsony sorban élő rétege.+ 15  Így vitte száműzetésbe Joákint+ Babilonba+. A király anyját+, a király feleségeit, udvari tisztviselőit+ és az ország főembereit mint száműzötteket vitte el Jeruzsálemből Babilonba. 16  Babilon királya az összes vitéz embert, hétezret, és a mesterembereket meg a sáncépítőket, ezret, az összes hadra fogható erős embert elvitte mint száműzöttet Babilonba.+ 17  Továbbá Babilon királya+ Mattániát, Joákin nagybátyját+ tette meg helyette királynak, a nevét pedig Sedékiásra+ változtatta. 18  Huszonegy éves volt Sedékiás+, amikor uralkodni kezdett, és tizenegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Az anyját, aki a Libnából való Jeremiás leánya volt, Hamutalnak+ hívták. 19  Sedékiás azt tette, ami rossz Jehova szemében, pontosan úgy, ahogy Joákim cselekedett.+ 20  Mert Jehova haragja+ miatt történt ez Jeruzsálemben és Júdában, mígnem elvetette őket színe elől.+ És Sedékiás fellázadt Babilon királya ellen.+

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.