2Királyok 21:1–26

21  Tizenkét éves volt Manassé+, amikor uralkodni kezdett, és ötvenöt évig uralkodott Jeruzsálemben. Az anyját Hefcibának hívták.  Manassé azt tette, ami rossz Jehova szemében,+ azoknak a nemzeteknek az utálatosságai szerint,+ amelyeket Jehova kiűzött Izrael fiai elől.  Így hát újra megépítette a magaslatokat, amelyeket apja, Ezékiás megsemmisített,+ oltárokat állított fel Baálnak, és készített egy szent rudat, amiképpen Aháb+, Izrael királya tette. Meghajolt+ az egek egész serege+ előtt, és szolgálta azokat.+  Oltárokat épített Jehova házában,+ amely felől Jehova ezt mondta: „Jeruzsálembe helyezem az én nevemet.”+  És oltárokat épített az egek egész seregének+ Jehova házának két udvarában.+  Átvitte a saját fiát a tűzön,+ mágiát űzött,+ előjelek után kutatott, szellemidézőket+ és jövendőmondókat+ tartott. Sok olyasmit művelt, ami rossz Jehova szemében, hogy bosszantsa őt.  Továbbá a szent rúd faragott képmását+, amelyet készített, elhelyezte abban a házban+, amelyről Jehova ezt mondta Dávidnak és fiának, Salamonnak: „Ebbe a házba helyezem nevemet időtlen időkre, és Jeruzsálembe, amelyet kiválasztottam Izrael valamennyi törzse közül.+  És nem kell többé Izrael lábának elvándorolnia arról a földről, amelyet ősatyáiknak adtam,+ ha ügyelnek rá, hogy mindenben úgy cselekedjenek, ahogy megparancsoltam nekik,+ igen, az egész törvény szerint, amelyet szolgám, Mózes megparancsolt nekik.”  De ők nem figyeltek,+ hanem Manassé újra meg újra rávette őket, hogy a rosszat tegyék,+ még inkább, mint a nemzetek+, amelyeket Jehova kiirtott Izrael fiai elől. 10  Jehova újra meg újra szólt az ő szolgái, a próféták által,+ és ezt mondta: 11  „Mivelhogy Manassé+, Júda királya elkövette ezeket az utálatosságokat+, nagyobb gonoszságot cselekedett mindannál, amit az amoriták+ cselekedtek, akik előtte voltak, és Júdát is bűnbe vitte+ mocskos bálványaival. 12  Ezért így szól Jehova, Izrael Istene: »Íme, veszedelmet hozok Jeruzsálemre+ és Júdára, amelyet ha meghall valaki, mindkét füle megcsendül bele.+ 13  Kifeszítem Jeruzsálem fölé Szamária+ mérőzsinórját+, és Aháb+ házának szintezőjét alkalmazom rá. Kitörlöm+ Jeruzsálemet, mint ahogy a tálat szokták kitörölni, amikor kitörlik és leborítják.+ 14  Elhagyom örökségem+ maradékát+, és ellenségeik kezébe adom őket. Zsákmányává és prédájává lesznek minden ellenségüknek,+ 15  mert azt tették, ami rossz a szememben, és csak bosszantottak attól a naptól fogva, hogy ősatyáik kijöttek Egyiptomból, mind a mai napig.«”+ 16  Manassé rengeteg ártatlan vért is ontott+, mígnem megtöltötte Jeruzsálemet egyik végétől a másikig, azon a bűnén kívül, amellyel rávette Júdát, hogy vétkezzen, azt cselekedve, ami rossz Jehova szemében.+ 17  Ami Manassé egyéb dolgait illeti, minden cselekedetét, és a bűnét, amellyel vétkezett, vajon nincsenek megírva a júdabeli királyok napjainak krónikás könyvében?+ 18  Végül Manassé nyugodni tért ősatyáihoz,+ és eltemették a háza kertjében, Uzza+ kertjében. A fia, Ámon kezdett uralkodni helyette. 19  Huszonkét éves volt Ámon+, amikor uralkodni kezdett, és két évig+ uralkodott Jeruzsálemben. Az anyját, aki a Jotbából való Háruc leánya volt, Mesullemetnek hívták. 20  Ámon azt tette, ami rossz Jehova szemében, ahogy az apja, Manassé is tette.+ 21  Mindenben azon az úton járt, amelyen apja járt,+ és azoknak a mocskos bálványoknak+ szolgált, amelyeknek apja is szolgált, és meghajolt előttük. 22  Így elhagyta Jehovát,+ ősatyái Istenét, és nem járt Jehova útján.+ 23  Végül Ámon szolgái összeesküvést szőttek ellene, és megölték a királyt+ a házában. 24  De az ország népe lesújtott mindazokra, akik összeesküvést szőttek+ Ámon király ellen. Akkor az ország népe a fiát, Jósiást+ tette királlyá helyette. 25  Ami Ámon egyéb dolgait illeti, és minden cselekedetét, vajon nincsenek megírva a júdabeli királyok napjainak krónikás könyvében?+ 26  Eltemették hát a sírjába, Uzza kertjében.+ A fia, Jósiás+ kezdett uralkodni helyette.

Lábjegyzetek