2Királyok 16:1–20

16  Pékának, Remália fiának tizenhetedik évében Aház+, Jótámnak, Júda királyának a fia lett a király.  Húszéves volt Aház, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. Nem azt tette, ami helyes Jehovának, az ő Istenének szemében, amiképpen ősatyja, Dávid.+  Izrael királyainak útján járt,+ sőt a tulajdon fiát is átvitte a tűzön+ azon nemzetek utálatosságai+ szerint, amelyeket Jehova elűzött Izrael fiaiért.  Áldozott és áldozati füstöt füstölögtetett a magaslatokon+, a dombokon+ és minden dús lombú fa+ alatt.  Akkor vonult fel harcra Jeruzsálem ellen Szíria királya, Recin+, és Izrael királya, Péka+, Remália fia. Ostromot indítottak Aház ellen, de nem bírtak harcolni.+  Abban az időben Szíria királya, Recin visszacsatolta Elátot+ Edomhoz. Ezután kiűzte a zsidókat Elátból, az edomiták pedig bementek Elátba, és mind a mai napig ott laknak.  Aház ekkor követeket küldött Tiglát-Pilészerhez+, Asszíria királyához ezekkel a szavakkal: „Szolgád+ és fiad vagyok. Jöjj fel, és ments meg+ engem Szíria királyának markából, és Izrael királyának markából, akik ellenem támadnak.”  Aház ezért fogta a Jehova házában és a király házának kincstárában+ fellelhető ezüstöt meg aranyat, és megvesztegetésül+ ajándékot küldött Asszíria királyának;  Asszíria királya pedig hallgatott rá. Felvonult tehát Asszíria királya, és elfoglalta+ Damaszkuszt+. A lakóit száműzetésbe hurcolta Kirbe+, Recint+ pedig megölte. 10  Aház+ király akkor elment, hogy találkozzon Tiglát-Pilészerrel+, Asszíria királyával Damaszkuszban, és meglátta a Damaszkuszban levő oltárt+. El is küldte Aház király az oltár tervét és a mintát annak egész fölépítéséről Urija papnak.+ 11  Urija+ pap akkor hozzáfogott az oltár megépítéséhez.+ Pontosan úgy készítette el Urija pap, ahogy Aház király megüzente Damaszkuszból, addigra, mire megjött Aház király Damaszkuszból. 12  Amikor a király megérkezett Damaszkuszból, meglátta a király az oltárt. Odajárult a király az oltárhoz,+ és felajánlásokat mutatott be rajta.+ 13  Elfüstölögtette+ égő felajánlását+ és gabonafelajánlását+, kiöntötte italfelajánlását+, és ráhintette közösségi áldozatainak vérét az oltárra. 14  Akkor a Jehova előtt levő rézoltárt+ elvitte a ház elől, az ő oltára és a Jehova háza+ közötti helyről, és oltárának északi oldalán helyezte el. 15  Aház király ezután megparancsolta neki, mármint Urija+ papnak: „A nagy oltáron füstölögtesd el a reggeli égő felajánlást+, ugyanígy az esti gabonafelajánlást+ meg a király égő felajánlását+ és gabonafelajánlását is, továbbá az ország egész népének égő felajánlását, gabonafelajánlását és italfelajánlásait. Erre hintsd az égő felajánlás összes vérét, és az áldozat összes vérét. A rézoltár sorsán majd még gondolkodom.” 16  Urija+ pap pedig mindenben úgy járt el, ahogy Aház király megparancsolta.+ 17  Aház király ezenkívül darabokra vágta+ a szállítókocsik+ oldallapjait+, és eltávolította róluk a medencéket+. A tengert+ levette az alatta levő rézbikákról+, majd ráhelyezte egy kőtalapzatra. 18  A sabbati fedett építményt, amelyet a házban építettek, és a külső királyi bejárót máshová helyezte Jehova házából Asszíria királya miatt. 19  Ami Aház egyéb dolgait illeti, a cselekedeteit, vajon nincsenek megírva a júdabeli királyok napjainak krónikás könyvében?+ 20  Végül Aház nyugodni tért ősatyáihoz, és eltemették ősatyái mellé Dávid városában.+ A fia, Ezékiás+ kezdett uralkodni helyette.

Lábjegyzetek