2Királyok 15:1–38

15  Izrael királyának, Jeroboámnak a huszonhetedik évében Azária+, Júda királyának, Amácijának+ a fia lett a király.  Tizenhat éves volt, amikor uralkodni kezdett, és ötvenkét évig uralkodott Jeruzsálemben.+ Anyját, aki Jeruzsálemből való volt, Jekóliának hívták.  Azária azt tette, ami helyes Jehova szemében, mindenben úgy, ahogy apja, Amácija cselekedett.+  Csak a magaslatok nem tűntek el.+ A nép még mindig áldozott és áldozati füstöt füstölögtetett a magaslatokon.+  Végül Jehova megverte a királyt,+ és az halála napjáig leprás+ maradt. A házában tartózkodott, felmentve teendői alól,+ és közben Jótám+, a király fia volt a ház feje, ő ítélte+ az ország népét.  Ami Azária egyéb dolgait illeti, és minden cselekedetét, vajon nincsenek megírva a júdabeli királyok napjainak krónikás könyvében?+  Végül Azária nyugodni tért ősatyáihoz,+ és eltemették ősatyái mellé Dávid városában. A fia, Jótám kezdett uralkodni helyette.+  Júda királyának, Azáriának+ a harmincnyolcadik évében Zakariás+, Jeroboám fia lett Izrael királya Szamáriában, és hat hónapig uralkodott.  Azt tette, ami rossz Jehova szemében, ahogy az ősatyái tették.+ Nem hagyott fel Jeroboámnak, Nébát fiának a bűneivel,+ amelyekkel az bűnbe vitte Izraelt.+ 10  Akkor Sallum, Jábes fia összeesküvést szőtt+ ellene, és lesújtott+ rá Jibleámnál+. Megölte, és uralkodni kezdett helyette. 11  Ami Zakariás egyéb dolgait illeti, íme, meg vannak írva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében.+ 12  Ez volt Jehova szava,+ amelyet Jéhunak mondott, így szólva:+ „Fiaid+ a negyedik nemzedékig fognak ülni Izrael trónján utánad.” Így is lett.+ 13  Sallum, Jábes fia pedig Júda királyának, Uzziásnak+ a harminckilencedik évében lett király, és egy teljes holdhónapig uralkodott Szamáriában.+ 14  Akkor feljött Menáhem+, Gádi fia Tircából+, elment Szamáriába, és lesújtott Sallumra+, Jábes fiára Szamáriában. Megölte, és uralkodni kezdett helyette. 15  Ami Sallum egyéb dolgait illeti, és az összeesküvést+, amelyet szőtt, íme, meg vannak írva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében. 16  Akkortájt verte meg Menáhem Tifszahot és mindazt, ami benne volt, és annak vidékét is Tircától fogva, mert nem nyílt meg előtte. Így hát megverte, és várandós asszonyait mind felhasogatta.+ 17  Júda királyának, Azáriának a harminckilencedik+ évében Menáhem, Gádi fia lett Izrael királya, és tíz évig uralkodott Szamáriában. 18  Azt tette, ami rossz Jehova szemében.+ Nem hagyott fel Jeroboámnak, Nébát fiának egyetlen bűnével sem,+ amellyel az bűnbe vitte Izraelt;+ így volt ez élete minden napján. 19  És Asszíria+ királya, Púl+ bejött az országba. Menáhem ezért ezer talentum ezüstöt+ adott Púlnak,+ hogy vele legyen annak keze, és megerősítse a maga kezében a királyságot.+ 20  Menáhem tehát megszerezte az ezüstöt Izrael terhére, az összes bátor és vitéz ember terhére,+ hogy így mindegyiküktől ötven ezüstsekelt adjon Asszíria királyának. Asszíria királya erre visszafordult, és nem maradt ott az országban. 21  Ami Menáhem+ egyéb dolgait illeti, és minden cselekedetét, vajon nincsenek megírva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében?+ 22  Végül Menáhem nyugodni tért ősatyáihoz, és a fia, Pekája+ kezdett uralkodni helyette. 23  Júda királyának, Azáriának az ötvenedik évében Pekája, Menáhem fia lett Izrael királya Szamáriában, és két+ évig uralkodott. 24  Azt tette, ami rossz Jehova szemében.+ Nem hagyott fel Jeroboámnak, Nébát fiának a bűneivel,+ amelyekkel az bűnbe vitte Izraelt.+ 25  Akkor a segédtisztje+, Péka+, Remália fia összeesküvést szőtt+ ellene, és lesújtott rá Szamáriában, a király házának lakótornyában+ Argóbbal és Arjéval; ötven férfi volt vele Gileád fiai közül. Megölte hát, és uralkodni kezdett helyette. 26  Ami Pekája egyéb dolgait illeti, és minden cselekedetét, íme, meg vannak írva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében.+ 27  Júda királyának, Azáriának az ötvenkettedik évében Péka+, Remália+ fia lett Izrael királya Szamáriában, és húsz évig uralkodott. 28  Azt tette, ami rossz Jehova szemében.+ Nem hagyott fel Jeroboámnak, Nébát fiának a bűneivel,+ amelyekkel az bűnbe vitte Izraelt.+ 29  Izrael királyának, Pékának a napjaiban eljött Asszíria királya+, Tiglát-Pilészer+, és elfoglalta Ijont+, Ábel-Bét-Maákát+, Jánoát, Kedest+, Hácort+, Gileádot+, Galileát+ és Naftali+ egész földjét, és száműzetésbe vitte őket Asszíriába.+ 30  Végül Hósea+, Elah fia összeesküvést szőtt+ Péka, Remália fia ellen, és lesújtott rá.+ Megölte, és uralkodni kezdett helyette Jótámnak+, Uzziás fiának a huszadik évében. 31  Ami Péka egyéb dolgait illeti, és minden cselekedetét, íme, meg vannak írva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében.+ 32  Izrael királyának, Pékának, Remália fiának a második évében Jótám+, Uzziásnak+, Júda királyának a fia lett a király. 33  Huszonöt éves volt, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki Cádók leánya volt, Jerusának hívták.+ 34  Jótám azt tette, ami helyes Jehova szemében.+ Mindenben úgy cselekedett, ahogy apja, Uzziás cselekedett.+ 35  Csak a magaslatok nem tűntek el. A nép még mindig áldozott és áldozati füstöt füstölögtetett a magaslatokon.+ Ő építette meg Jehova házának felső kapuját.+ 36  Ami Jótám egyéb dolgait illeti, a cselekedeteit, vajon nincsenek megírva a júdabeli királyok napjainak krónikás könyvében?+ 37  Azokban a napokban kezdte Jehova Júda ellen küldeni+ Recint+, Szíria királyát, és Pékát+, Remália fiát. 38  Végül Jótám nyugodni tért ősatyáihoz, és eltemették ősatyái mellé Dávidnak, ősatyjának a városában.+ A fia, Aház+ kezdett uralkodni helyette.

Lábjegyzetek