2Királyok 14:1–29

14  Izrael királyának, Joásnak+, Joakház fiának a második évében Amácija+, Júda királyának, Joásnak a fia lett a király.  Huszonöt éves volt, amikor uralkodni kezdett, és huszonkilenc évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki Jeruzsálemből való volt, Jehoaddinnak+ hívták.  Amácija azt tette, ami helyes Jehova szemében,+ de nem úgy, mint ősatyja, Dávid.+ Mindenben úgy cselekedett, ahogy apja, Joás cselekedett.+  Csak a magaslatok nem tűntek el.+ A nép még mindig áldozott és áldozati füstöt füstölögtetett a magaslatokon.+  És történt, hogy mihelyt megszilárdult kezében a királyság, végzett+ azokkal a szolgáival, akik végeztek apjával, a királlyal.+  A gyilkosok fiait nem ölte meg, éspedig a Mózes törvényének könyvében megírtak szerint, amelyben Jehova megparancsolta:+ „Az apák ne ölessenek meg a fiak miatt, és a fiak se ölessenek meg az apák miatt. Mindenki a maga bűnéért haljon meg.”+  Ő verte meg az edomitákat+ a Só-völgyben+ — tízezer embert —, és bevette Szelát a háborúban, és Joktéel lett annak neve, mind a mai napig.  Akkor Amácija követeket küldött Izrael királyához, Joáshoz, Jéhu fiának, Joakháznak a fiához, ezekkel a szavakkal: „Gyere, nézzünk szembe egymással!”+  Erre Joás, Izrael királya elküldött Amácijához, Júda királyához a következő szavakkal: „A libanoni töviskóró elküldött a libanoni cédrushoz+, ezt mondva: »Add a leányodat fiamnak feleségül.« De a mező vadja, amely a Libanonon volt, arra ment, és összetiporta a töviskórót.+ 10  Való igaz, megverted+ Edomot, és fölmagasztalt téged a szíved.+ Élvezd a dicsőségedet,+ és maradj otthon a házadban. Miért bocsátkoznál harcba+ kedvezőtlen körülmények között,+ és miért esnél el Júdával együtt?” 11  De Amácija nem hallgatott rá.+ Így tehát fölment Joás, Izrael királya, aztán szembenéztek egymással,+ ő és Amácija, Júda királya a Júdához tartozó Bét-Semesnél+. 12  És Júda vereséget szenvedett Izraeltől,+ úgyhogy mindenki elmenekült a maga sátrába. 13  Amáciját, Júda királyát, Aházia fiának, Joásnak a fiát pedig foglyul ejtette Izrael királya, Joás Bét-Semesnél. Aztán bementek Jeruzsálembe, és rést ütött Jeruzsálem falán az Efraim kaputól+ egészen a Szeglet kapuig+, négyszáz könyöknyit. 14  Elvitt minden aranyat és ezüstöt és minden tárgyat, ami Jehova házában+ és a király házának kincsei között találtatott, elvitte a túszokat is, majd visszatért Szamáriába. 15  Ami Joás egyéb dolgait illeti, minden cselekedetét és a hatalmasságát, és hogy miként hadakozott Amácijával, Júda királyával, vajon nincsenek megírva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében?+ 16  Végül Joás nyugodni tért ősatyáihoz,+ és eltemették Szamáriában+ Izrael királyai mellé, és a fia, Jeroboám+ kezdett uralkodni helyette. 17  Amácija+, Júda királya, Joás fia tizenöt évig élt még Izrael királyának, Joásnak+, Joakház fiának a halála után.+ 18  Ami Amácija egyéb dolgait illeti, vajon nincsenek megírva a júdabeli királyok napjainak krónikás könyvében?+ 19  Végül összeesküvést szőttek ellene+ Jeruzsálemben, és ő elmenekült Lákisba+. De utánaküldtek Lákisba, és ott megölték.+ 20  Elvitték hát lovakon, és eltemették+ ősatyái mellé Jeruzsálemben, Dávid városában.+ 21  Akkor Júda egész népe fogta a tizenhat éves+ Azáriát+, és királlyá tették őt apja, Amácija+ helyett. 22  Ő építette ki Elátot+, majd visszacsatolta Júdához, miután a király nyugodni tért ősatyáihoz. 23  Júda királyának, Amácijának, Joás fiának tizenötödik évében Jeroboám+, Izrael királyának, Joásnak a fia lett a király Szamáriában, és negyvenegy évig uralkodott. 24  Azt tette, ami rossz Jehova szemében. Nem hagyott fel Jeroboámnak, Nébát fiának egyetlen bűnével sem, amellyel az bűnbe vitte Izraelt.+ 25  Ő állította helyre Izrael határát Hamát szélétől+ egészen az Araba+ tengeréig, Jehovának, Izrael Istenének a szava szerint, aki az ő szolgája, a gát-héferi+ Jónás+ próféta, Amittai fia által szólt. 26  Jehova ugyanis látta Izrael fölöttébb keserves nyomorúságát,+ hogy még csak magára hagyott és értéktelen ember sem volt, és nem volt, aki segítsen Izraelen.+ 27  Jehova egykor megígérte, hogy nem töröltetik el Izrael neve az egek alól,+ ezért megmentette+ őket Jeroboámnak, Joás fiának a keze által. 28  Ami Jeroboám egyéb dolgait illeti, minden cselekedetét és a hatalmasságát, hogy miként harcolt és hogyan szerezte vissza Damaszkuszt+ és Hamátot+ Júdának Izraelben, vajon nincsenek megírva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében? 29  Végül Jeroboám nyugodni tért ősatyáihoz, Izrael királyaihoz, és a fia, Zakariás+ kezdett uralkodni helyette.

Lábjegyzetek