2Királyok 13:1–25

13  Júda királyának, Joásnak+, Aházia+ fiának huszonharmadik évében Joakház+, Jéhu+ fia lett Izrael királya Szamáriában, és tizenhét évig uralkodott.  Azt tette, ami rossz Jehova szemében,+ és Jeroboámnak+, Nébát fiának a bűnét követte, amellyel az bűnbe vitte Izraelt.+ Nem fordult el attól.  És Jehova haragja+ fellángolt Izrael ellen, úgyhogy odaadta őket Hazáelnek+, Szíria királyának kezébe, és Ben-Hadádnak+, Hazáel fiának a kezébe, és így volt ez minden napjukon.  Idővel Joakház megenyhítette+ Jehova arcát, így Jehova meghallgatta+ őt, mert látta Izrael elnyomását,+ hiszen elnyomta őket Szíria királya.+  Jehova tehát megmentőt adott Izraelnek,+ úgyhogy kikerültek Szíria keze alól, és Izrael fiai az otthonaikban laktak, mint azelőtt.+  (Csakhogy nem hagytak fel Jeroboám házának bűnével, amellyel az bűnbe vitte Izraelt.+ Aszerint jártak,+ sőt a szent rúd+ is ott állt Szamáriában.)  Joakháznak ugyanis nem maradt több embere, mint ötven lovasa, tíz szekere és tízezer gyalogosa,+ mert Szíria királya elpusztította őket,+ hogy olyanná legyenek, mint csépléskor a por.+  Ami Joakház egyéb dolgait illeti, és minden cselekedetét és a hatalmasságát, vajon nincsenek megírva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében?+  Végül Joakház nyugodni tért ősatyáihoz, és eltemették Szamáriában.+ A fia, Joás+ kezdett uralkodni helyette. 10  Júda királyának, Joásnak a harminchetedik évében Joás+, Joakház fia lett Izrael királya Szamáriában, és tizenhat évig uralkodott. 11  Azt tette, ami rossz Jehova szemében.+ Nem hagyott fel Jeroboámnak, Nébát fiának egyetlen bűnével sem, amellyel az bűnbe vitte Izraelt.+ Azok szerint járt. 12  Ami Joás egyéb dolgait illeti, és minden cselekedetét és a hatalmasságát, és hogy miként harcolt+ Júda királya, Amácija ellen, vajon nincsenek megírva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében?+ 13  Végül Joás nyugodni tért ősatyáihoz, és Jeroboám+ ült a trónjára. Joást pedig eltemették Szamáriában Izrael királyai mellé.+ 14  És Elizeus+ megbetegedett olyan betegséggel, amelybe később bele is halt.+ Így hát Izrael királya, Joás lement hozzá, és sírni kezdett az arcára borulva. Ezt mondta: „Atyám+, atyám, Izrael harci szekere és lovasai!”+ 15  Elizeus így szólt hozzá: „Fogj egy íjat és nyilakat.” Ő erre íjat és nyilakat vett magához. 16  Akkor ezt mondta Izrael királyának: „Tedd kezedet az íjra.” Rátette hát a kezét, majd Elizeus is rátette kezeit+ a király kezeire. 17  Azután így szólt: „Nyisd ki az ablakot kelet felé.” Kinyitotta. Elizeus végül ezt mondta: „Lőj!” Ő pedig lőtt. Most így szólt: „Jehova megmentő nyila, igen, a megmentő nyíl+ Szíriával szemben! Meg fogod verni Szíriát Aféknál+ a teljes megsemmisülésig.” 18  Azután ezt mondta: „Fogd a nyilakat.” Erre megfogta őket. Ő pedig így szólt Izrael királyához: „Üss a földre.” Ütött is háromszor, és abbahagyta.+ 19  Az igaz Isten embere+ megharagudott rá, és ezt mondta: „Ötször vagy hatszor kellett volna ütni! Akkor bizony megverted volna Szíriát a teljes megsemmisülésig, de így csak háromszor fogod megverni Szíriát.”+ 20  Ezek után meghalt Elizeus, és eltemették.+ Moábita+ rablócsapatok+ pedig rendszeresen betörtek az országba az esztendő fordultával. 21  És történt, hogy éppen egy férfit temettek, amikor íme, meglátták a rablócsapatot. Gyorsan bedobták hát a férfit Elizeus sírhelyére, és elmentek. Amikor a férfi hozzáért Elizeus csontjaihoz, azonnal életre kelt,+ és lábra állt.+ 22  Hazáel+, Szíria királya pedig elnyomta+ Izraelt Joakház minden napján. 23  Jehova azonban kegyelmes+ és irgalmas+ volt hozzájuk, és feléjük fordult az Ábrahámmal+, Izsákkal+ és Jákobbal+ kötött szövetsége+ miatt. Nem akarta elpusztítani őket,+ és nem vetette el őket színe elől mind ez ideig. 24  Végül Hazáel, Szíria királya meghalt, és a fia, Ben-Hadád kezdett uralkodni helyette. 25  Joás, Joakház fia ezután visszavette Ben-Hadádnak, Hazáel fiának a kezéből azokat a városokat, amelyeket az háborúban elvett apjának, Joakháznak a kezéből. Háromszor verte meg őt Joás, és sikerült visszaszereznie Izrael városait.+

Lábjegyzetek