1Tesszalonika 1:1–10

1  Pál, Szilvánusz+ és Timóteusz+ az Istennel, az Atyával, és az Úr Jézus Krisztussal egységben+ levő tesszalonikaiak gyülekezetének: Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek!+  Mindig hálát adunk az Istennek, amikor említést teszünk mindnyájatokról imáinkban,+  mert szüntelenül elménkben tartjuk hithű munkátokat+ és szeretetteljes fáradozásotokat és a Jézus Krisztusba, a mi Urunkba vetett reménységetekből+ fakadó kitartásotokat a mi Istenünk és Atyánk előtt.  Mert tudjuk azt, testvérek, akiket szeret az Isten, hogy ő kiválasztott benneteket,+  mivel a jó hír, melyet prédikálunk, nem csupán beszéddel jelent meg közöttetek, hanem erővel,+ szent szellemmel és erős meggyőződéssel+ is, mint ahogy tudjátok, milyenekké lettünk nektek tiértetek;+  ti pedig utánzóink+ lettetek nekünk és az Úrnak,+ tekintve, hogy elfogadtátok a szót sok nyomorúság közepette,+ szent szellem örömével,+  úgyhogy példává lettetek minden hívőnek Makedóniában és Akhájában.  Való igaz, hogy Jehova szava+ nem csupán Makedóniában és Akhájában zendült ki tőletek, hanem az Isten iránt való hiteteknek+ minden helyen híre ment,+ úgyhogy semmit nem szükséges mondanunk.  Mert ők maguk számolnak be róla folyton, hogy miként mentünk be közétek először, és hogyan tértetek az Istenhez bálványaitoktól+, hogy rabszolgaként szolgáljatok egy élő+ és igaz+ Istennek, 10  és hogy várjátok+ az egekből az ő Fiát,+ akit feltámasztott a halottak közül,+ tudniillik Jézust, aki megszabadít minket az eljövő haragtól+.

Lábjegyzetek