1Korintusz 6:1–20

6  Mer-e bármelyikőtök is, akinek valami ügye+ van a másikkal, igazságtalanok előtt pereskedni,+ és nem a szentek előtt?+  Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világot+ fogják ítélni+? És ha a világot fogjátok ítélni, alkalmatlanok vagytok arra, hogy egészen mellékes+ dolgokban törvénykezzetek?  Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk ítélni?+ Hát akkor ennek az életnek a dolgait miért ne?  Ha tehát van valami törvénykeznivalótok ennek az életnek a dolgaiban,+ azokat teszitek meg bíráknak, akiket lenéznek a gyülekezetben?+  Azért szólok, hogy szégyenkezésre indítsalak benneteket.+ Igaz-e, hogy e g y bölcs+ sincs köztetek, aki képes volna ítéletet tenni a testvérei között,  hanem testvér a testvérrel pereskedik, ráadásul nem hívők előtt?!+  Hát bizony teljességgel vereséget jelent nektek, hogy pereitek+ vannak egymással. Miért nem hagyjátok inkább, hogy vétsenek ellenetek?+ Miért nem hagyjátok inkább, hogy csalást kövessenek el veletek szemben?+  Ellenkezőleg, ti vétetek és követtek el csalást, méghozzá a testvéreitekkel szemben.+  Micsoda?! Nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem fogják örökölni Isten királyságát?+ Ne vezessenek félre titeket. Sem paráznák+, sem bálványimádók+, sem házasságtörők+, sem természetellenes célokra tartott férfiak,+ sem férfiakkal háló férfiak,+ 10  sem tolvajok, sem kapzsik+, sem részegesek+, sem szidalmazók, sem zsarolók nem fogják örökölni Isten királyságát.+ 11  Pedig ilyenek voltak némelyek közületek.+ De tisztára mostak,+ de megszenteltek,+ de igazságossá nyilvánítottak+ benneteket Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében,+ és a mi Istenünk szellemével.+ 12  Mindent szabad nekem, de nem minden hasznos.+ Mindent szabad nekem,+ de nem fogom hagyni, hogy bármi is hatalma alá vonjon.+ 13  Az eledelek a hasért vannak, a has pedig az eledelekért;+ de az Isten ezt is, és amazokat is semmivé fogja tenni.+ A test pedig nem a paráznaságért van, hanem az Úrért;+ és az Úr a testért van.+ 14  Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta,+ és minket is feltámaszt majd a halálból+ a hatalma által.+ 15  Nem tudjátok, hogy a testeitek Krisztus+ tagjai?+ Elvegyem hát a Krisztus tagjait, és egy szajha tagjaivá tegyem őket?+ Sose legyen úgy! 16  Micsoda?! Nem tudjátok, hogy aki szajhával tart, az e g y test vele? Mert ahogy mondja, „a kettő e g y test+ lesz”. 17  Aki ellenben az Úrral tart, e g y+ szellem+ ővele. 18  Meneküljetek a paráznaságtól.+ Minden egyéb bűn, amelyet az ember elkövethet, a testén kívül van, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik.+ 19  Micsoda?! Nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek levő+ szent szellem temploma+, amely Istentől van nektek? És nem is a magatokéi vagytok,+ 20  mert áron vettek meg titeket.+ Dicsőítsétek hát az Istent+ a testetekben+.

Lábjegyzetek