1Sámuel 5:1–12

5  A filiszteusok pedig fogták az igaz Isten ládáját+, és Eben-Ézerből Asdódba+ vitték.  Megfogták a filiszteusok az igaz Isten ládáját, bevitték Dágon házába, és odaállították Dágon mellé.+  Mindjárt másnap az asdódiak fölkeltek kora reggel, és íme, Dágon ott feküdt, arccal a földre esve Jehova ládája előtt.+ Felvették hát Dágont, és visszaállították a helyére.+  Amikor a rá következő napon fölkeltek kora reggel, íme, Dágon ott feküdt, arccal a földre esve Jehova ládája előtt. Dágon feje és mindkét kézfeje levágva hevert a küszöbön,+ csak a hal alakú rész maradt meg belőle.  Ezért van az, hogy Dágon papjai és mindazok, akik bemennek Dágon házába, a mai napig nem lépnek Dágon küszöbére Asdódban.  Jehova keze+ pedig ránehezedett az asdódiakra. Vakrémületet keltett, és megverte őket aranyérbántalommal,+ Asdódot és vidékét.  Az asdódi emberek látták, hogy így áll a dolog, és ezt mondták: „Ne maradjon Izrael Istenének ládája nálunk, mert ő kemény kézzel bánik velünk és istenünkkel+, Dágonnal.”  Így hát üzenetet küldtek, és egybegyűjtötték magukhoz a filiszteusok valamennyi szövetséges fejedelmét, és így szóltak: „Mit csináljunk Izrael Istenének ládájával?” Végül ezt mondták: „Menjen át Gátba+ Izrael Istenének ládája.” Át is vitték oda Izrael Istenének ládáját.  Miután átvitték oda, Jehova keze+ ránehezedett a városra: igen nagy zűrzavart okozott, és megverte a város embereit, kicsinytől fogva nagyig, és aranyér+ támadt rajtuk. 10  Ezért elküldték az igaz Isten ládáját Ekronba. De alig érkezett meg az igaz Isten ládája Ekronba+, az ekroniak máris így kiáltottak: „Idehozták hozzám Izrael Istenének ládáját, hogy megöljenek engem és népemet!”+ 11  Így aztán üzenetet küldtek, és egybegyűjtötték a filiszteusok valamennyi szövetséges fejedelmét, és ezt mondták: „Küldjétek el Izrael Istenének ládáját, hadd térjen vissza a helyére, nehogy megöljön engem és népemet.” Mert bizony halálos zűrzavar támadt az egész városban;+ az igaz Isten keze nagyon ránehezedett.+ 12  Akik nem haltak meg, azokat aranyér sújtotta;+ és a város segélykiáltása+ felszállt az egek felé.

Lábjegyzetek