1Mózes 29:1–35

29  Jákob ezután elindult, és folytatta útját a keleten lakók+ földje felé.  Körülnézett, és látta, hogy a mezőn van egy kút, és három juhnyáj heverészik mellette, ugyanis abból a kútból itatták a nyájakat+; és egy nagy kő volt a kút+ száján.  Amikor minden nyájat odatereltek, akkor gördítették el a követ a kút szájáról, és itatták meg a nyájakat, azután pedig visszahelyezték a követ a helyére, a kút szájára.  Jákob megkérdezte tőlük: „Testvéreim, honnan valók vagytok?” Mire ők így feleltek: „Háránból+ valók vagyunk.”  Ő ekkor így szólt hozzájuk: „Ismeritek Lábánt+, Náhornak+ az unokáját?” Mire ők így feleltek: „Ismerjük.”  Erre megkérdezte tőlük: „Jól megy sora?”+ Ők így feleltek: „Igen, jól. Épp ott jön Ráhel+, a lánya a juhokkal+!”  Jákob így folytatta: „Még az egész nap hátravan. Nem most van itt az ideje, hogy idetereljék a nyájakat. Itassátok meg a juhokat, s utána menjetek, legeltessetek.”+  Erre ők így feleltek: „Nem tehetjük, míg össze nem terelik az összes nyájat, és el nem gördítik a követ a kút szájáról. Akkor itatjuk meg a juhokat.”  Jákob még beszélt velük, amikor megjött Ráhel+ az apja juhaival, ugyanis pásztorleány volt.+ 10  Amikor Jákob meglátta Ráhelt, Lábánnak, anyja fivérének a lányát, valamint Lábánnak, az ő anyja fivérének a juhait, Jákob rögtön odament, és elgördítette a követ a kút szájáról, s megitatta Lábánnak, az ő anyja fivérének a juhait.+ 11  Jákob azután megcsókolta+ Ráhelt, és hangos sírásra+ fakadt. 12  Jákob elmondta Ráhelnek, hogy ő testvére*+ az apjának, s hogy ő Rebekának a fia. A leány ekkor szaladt, és elmondta ezt az apjának.+ 13  Lábán amint meghallotta a hírt Jákobról, nővérének a fiáról, elébe futott.+ Megölelte, megcsókolta,+ és bevitte a házába. Ő pedig elmondott mindent Lábánnak. 14  Lábán utána ezt mondta neki: „Te bizony az én csontom és testem vagy.”+ És nála lakott Jákob egy teljes hónapig. 15  Lábán utána ezt mondta Jákobnak: „Hát nem a testvérem+ vagy, s te mégis ingyen szolgálsz nekem?+ Mondd meg, mi legyen a béred?”+ 16  Lábánnak két lánya volt. A nagyobbikat Leának+ hívták, a kisebbiket pedig Ráhelnek. 17  Lea szeme nem csillogott, Ráhel+ viszont szép termetű és szép arcú volt.+ 18  Jákob szerelmes volt Ráhelbe, ezért ezt mondta: „Kész vagyok hét évet szolgálni Ráhelért, a kisebbik lányodért.”+ 19  Lábán erre ezt mondta: „Jobb, ha hozzád adom, mintha más férfihoz adnám.+ Maradj nálam!” 20  És Jákob hét évet szolgált Ráhelért,+ bár ez csak néhány napnak tűnt a szemében, annyira szerette őt.+ 21  Majd Jákob ezt mondta Lábánnak: „Add hozzám feleségemet, mert leteltek napjaim, hadd háljak vele.”+ 22  Lábán ekkor összehívta az ott élő embereket, és lakomát rendezett.+ 23  Ám este fogta Leát, a lányát, és őt vitte be Jákobhoz, hogy vele háljon. 24  Ezenkívül Lábán a szolgálóleányát, Zilpát a lányának, Leának adta szolgálóul.+ 25  Másnap reggel kiderült: íme ez Lea! Jákob ezért ezt mondta Lábánnak: „Mit tettél velem? Hát nem Ráhelért szolgáltalak? Miért csaptál be?”+ 26  Lábán erre így felelt: „Nem szokás nálunk, hogy a kisebbik lányt odaadjuk az elsőszülött előtt. 27  Ünnepeld+ végig ennek a lánynak a hetét. Utána hozzád adjuk a másik lányt is a szolgálatért, mellyel majd nálam szolgálsz még hét évet.”+ 28  Jákob így is tett, végigünnepelte ennek az asszonynak a hetét, utána pedig Lábán hozzáadta feleségül Ráhelt, a lányát. 29  Ezenkívül Lábán a szolgálóleányát, Bilhát+ odaadta Ráhelnek, a lányának szolgálóul. 30  Jákob pedig együtt hált Ráhellel is, és Ráhelt jobban szerette, mint Leát.+ Így még hét évet szolgált Lábánnál.+ 31  Amikor Jehova látta, hogy Leát gyűlölik, megnyitotta a méhét,+ Ráhel azonban meddő maradt.+ 32  És Lea teherbe esett, fiút szült, és Rúbennek+ nevezte el, mert azt mondta: „Ez azért van, mert Jehova meglátta nyomorúságomat,+ és most már szeretni fog a férjem.” 33  Újra teherbe esett, fiút szült, és azt mondta: „Ez azért van, mert Jehova meghallotta,+ hogy gyűlölt voltam, azért adta nekem ezt is.” Ezért Simeonnak+ nevezte el. 34  Majd ismét teherbe esett, fiút szült, és ezt mondta: „Most már ragaszkodni fog hozzám a férjem, mert már három fiút szültem neki.” Ezért Lévinek+ nevezte el. 35  Még egyszer teherbe esett, fiút szült, és ezt mondta: „Most már dicsőítem Jehovát.” Ezért Júdának+ nevezte el. Utána nem szült egy ideig.

Lábjegyzetek

„Testvére”, de valójában az „unokaöccse”.