1Mózes 10:1–32

10  Ez Noé fiainak+, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek a története, akiknek fiaik születtek a vízözön után:+  Jáfet fiai voltak: Gómer+, Magóg+, Madai+, Jáván+, Tubál+, Mések+ és Tirász.+  Gómer fiai: Askenáz+, Rifát+ és Tógarma+.  Jáván fiai: Elisah+, Társis+, Kittim+ és Dodánim.+  Tőlük ágaztak szét a szigetlakó nemzetek az országaikba, mindegyik a maga nyelve és családja szerint, nemzetenként.  Hám fiai: Kús+, Micraim+, Pút+ és Kánaán+.  Kús fiai: Széba+, Havila, Szabta, Raáma+ és Szabtéka. Raáma fiai: Sába és Dedán.+  Kús nemzette Nimródot.+ Ez volt az első, aki hatalmassá lett a földön.  Jehovának ellenszegülő, hatalmas vadásznak bizonyult. Ezért van a mondás: „Éppen olyan, mint Nimród, Jehovának ellenszegülő, hatalmas vadász.”+ 10  Az ő királyságának a kezdete Bábel+, Erek+, Akkád és Kalné volt a Sineár földjén+. 11  Erről a földről ment Asszíriába+, és építette fel Ninivét+, Rehobót-Írt, Kalahot, 12  valamint Reszent Ninive és Kalah között. Ez az a nagy város. 13  Micraim+ nemzette Ludimot+, Anámimot, Lehábimot, Naftuhimot+, 14  Patruszimot+, Kaszlúhimot+ (tőle származtak a filiszteusok+) és Kaftorimot+. 15  Kánaán nemzette Szidónt+, az elsőszülöttjét, és Hétet+, 16  továbbá a jebuszitákat+, az amoritákat+ és a girgasitákat, 17  a hivvitákat+, az árkitákat és a szinitákat, 18  az arvadiakat+, a cemáriakat és a hamatitákat+. És ezután a kánaániták családjai szétszéledtek, 19  úgyhogy a kánaániták határa Szidóntól Gérárig+ terjedt, Gázához+ közel, valamint Szodomáig, Gomorráig,+ Admáig+ és Cebojimig+, Lasához közel. 20  Ők voltak Hám fiai családjaik és nyelvük szerint az országukban, nemzetenként. 21  Születtek fiai Sémnek is, aki Éber összes fiának+ ősatyja, Jáfetnek, legidősebb testvérének pedig az öccse volt. 22  Sém fiai voltak: Elám+, Assur+, Arpaksád+, Lud és Arám. 23  Arám fiai: Úc, Hul, Geter és Mas.+ 24  Arpaksád nemzette Sélát+, és Séla nemzette Ébert. 25  Ébernek két fia született. Az egyiknek Péleg+ volt a neve, mert az ő napjaiban vált megosztottá a föld;+ testvérének pedig Joktán volt a neve.+ 26  Joktán nemzette Almodádot, Sélefet, Hacarmávetet és Jerahot,+ 27  Hadórámot, Uzált és Diklát,+ 28  Obált, Abimáelt és Sábát,+ 29  Ofírt+, Havilát+ és Jobábot. Ezek mind Joktán fiai voltak.+ 30  Lakóhelyük Mésától Szefárig terjedt, a kelet hegyvidékéig. 31  Ezek voltak Sém fiai családjuk és nyelvük szerint az ő földjükön, nemzetenként.+ 32  Ezek voltak Noé fiainak a családjai a családi leszármazásuk és nemzeteik szerint. Tőlük ágaztak szét a nemzetek a föld színén a vízözön után.+

Lábjegyzetek