1Krónikák 23:1–32

23  Dávid pedig megöregedett+ és betelt a napokkal, ezért a fiát, Salamont+ tette Izrael királyává.  Egybegyűjtötte Izrael összes fejedelmét+ és a papokat+ meg a lévitákat+.  Számba vették a lévitákat harmincéves kortól fölfelé;+ megszámolták őket fejenként, életerős férfianként, és harmincnyolcezren voltak.  Közülük huszonnégyezren Jehova házának munkájára felügyeltek, hatezren tisztviselők+ és bírák+ voltak,  négyezren kapuőrök+, és négyezren Jehovát dicsérték+ azokon a hangszereken+, amelyekről Dávid ezt mondta: „A dicséretekhez készítettem.”  Dávid akkor osztályokra+ osztotta őket Lévi fiai+, Gerson, Kehát és Mérári szerint.  A gersonitákhoz tartozott Ladán és Simei.  Ladán fiai voltak: Jéhiel+, a főember, és Zétám meg Jóel+, hárman.  Simei fiai: Selomót, Haziel és Hárán, hárman. Ezek voltak az atyai házak fői Ladántól. 10  Simei fiai voltak: Jahát, Zina, Jeus és Beria. Ők négyen voltak Simei fiai. 11  Jahát volt a fő, Zizah pedig a második. Jeusnak és Beriának nem volt sok fia, így ők e g y atyai házzá+ lettek, és e g y hivatali osztálynak számítottak. 12  Kehát+ fiai voltak: Amrám, Jichár+, Hebron+ és Uzziel+, négyen. 13  Amrám fiai: Áron+ és Mózes+. Áron pedig különválasztatott,+ hogy ő szentelje meg a szentek szentjét+, igen, ő és a fiai időtlen időkre, hogy áldozati füstöt füstölögtessenek+ Jehova előtt, és szolgáljanak neki,+ és az ő nevében áldást mondjanak+ időtlen időkig. 14  Ami Mózest, az igaz Isten emberét illeti,+ a fiait továbbra is a léviták törzséhez számították.+ 15  Mózes fiai voltak: Gersom+ és Eliézer+. 16  Gersom fiai: Sebuel+, a fő. 17  Eliézer fiai: Rehábia+, a fő; Eliézernek nem voltak más fiai, Rehábia fiai azonban igen-igen megsokasodtak. 18  Jichár+ fiai voltak: Selomit+, a főember. 19  Hebron fiai: Jeria, a fő; Amária, a második; Jaháziel, a harmadik; és Jekameám+, a negyedik. 20  Uzziel+ fiai: Mika, a fő; és Issija, a második. 21  Mérári+ fiai voltak: Mahli és Músi+. Mahli fiai: Eleázár+ és Kís. 22  Eleázár azonban meghalt, és nem voltak fiai, csak leányai. Így aztán a testvéreik, Kís fiai vették őket feleségül.+ 23  Músi fiai: Mahli, Éder és Jeremót, hárman.+ 24  Ezek voltak Lévi fiai az atyáik háza,+ vagyis az atyai házak fői szerint, a megbízottjaik szerint, a neveik száma szerint fejenként, a munka végzői Jehova házának szolgálatában,+ húszéves kortól fölfelé.+ 25  Mert Dávid ezt mondta: „Jehova, Izrael Istene nyugalmat adott népének,+ és Jeruzsálemben fog lakozni időtlen időkig.+ 26  És nem kell a lévitáknak hordozniuk a hajlékot, sem semmilyen szolgálati eszközét.”+ 27  Mert Dávid utolsó szavai+ szerint ezek voltak Lévi fiainak megszámláltjai húszéves kortól fölfelé. 28  A feladatuk ugyanis az volt, hogy rendelkezésükre álljanak Áron fiainak+ Jehova házának szolgálatában, ügyeljenek az udvarokra+, az étkezőkre+, minden szent dolog megtisztítására,+ és a szolgálat munkájára az igaz Isten házánál, 29  csakúgy, mint a sorba rakott kenyerekre+, a gabonafelajánlás finomlisztjére+, a kovásztalan lepényekre+, a sütőlapon+ sütöttekre, az összedolgozott+ tésztára, és minden, mennyiséget és nagyságot jelző mértékre;+ 30  hogy ott álljanak+ reggelente+, hálát+ és dicséretet+ mondva Jehovának, ugyanígy este is; 31  és hogy minden égő áldozatot felajánljanak Jehovának sabbatonként+, az újholdak+ idején és az ünnepi időszakokban+, szám szerint, a rájuk vonatkozó előírás szerint, éspedig szüntelenül Jehova színe előtt. 32  Ők gondoskodtak a találkozás sátrának őrzéséről,+ a szent hely őrzéséről,+ és testvéreiknek, Áron fiainak az őrzéséről is Jehova házának szolgálatában.+

Lábjegyzetek