1Krónikák 15:1–29

15  Ő pedig házakat+ épített magának Dávid városában, ezenkívül helyet+ készített az igaz Isten ládájának, és sátrat állított fel neki.  Akkor így szólt Dávid: „Senki sem hordozhatja az igaz Isten ládáját, csak a léviták, mert Jehova őket választotta ki arra, hogy hordozzák Jehova ládáját,+ és hogy időtlen időkig szolgálják+ őt.”  Dávid azért egybegyűjtötte egész Izraelt Jeruzsálembe,+ hogy felvigyék Jehova ládáját+ a helyére, amelyet elkészített neki.  És összegyűjtötte Dávid Áron fiait+ meg a lévitákat;  Kehát fiai közül Urielt+, a vezetőt, és testvéreit; százhúszan voltak;  Mérári+ fiai közül Asáját+, a vezetőt, és testvéreit; kétszázhúszan voltak;  Gersom+ fiai közül Jóelt+, a vezetőt, és testvéreit; százharmincan voltak;  Elicáfán+ fiai közül Semáját+, a vezetőt, és testvéreit; kétszázan voltak;  Hebron fiai közül Elielt, a vezetőt, és testvéreit; nyolcvanan voltak; 10  Uzziel+ fiai közül Amminádábot, a vezetőt, és testvéreit; száztizenketten voltak. 11  Dávid ezenkívül elhívta Cádók+ és Abjátár+ papokat, továbbá a lévita Urielt+, Asáját+, Jóelt+, Semáját+, Elielt+ és Amminádábot, 12  és így szólt hozzájuk: „Ti vagytok a léviták atyai házainak fői+. Szenteljétek meg+ magatokat, ti és testvéreitek, és vigyétek fel Jehovának, Izrael Istenének ládáját arra a helyre, amelyet készítettem neki. 13  Mivel első ízben nem tettétek,+ Jehova Istenünk kitört ellenünk,+ mert nem a szokáshoz híven kerestük őt.”+ 14  Így hát megszentelték+ magukat a papok és a léviták, hogy felvigyék Jehovának, Izrael Istenének a ládáját. 15  És vitték+ a léviták fiai az igaz Isten ládáját, úgy, ahogy Mózes megparancsolta Jehova szava által, a vállukon, a rajtuk levő rudakon+. 16  Dávid ekkor szólt a léviták vezetőinek, hogy állítsák föl testvéreiket, az énekeseket+ az éneket kísérő hangszerekkel+, húros hangszerekkel+, hárfákkal+ és cintányérokkal+, hogy zengedezzenek, hadd szóljon az örvendezés hangja. 17  A léviták erre fölállították Hémánt+, Jóel fiát; a testvérei közül Asáfot+, Berekia fiát; Mérári fiai közül, a testvéreik közül Etánt+, Kúsája fiát; 18  velük voltak a testvéreik a második rendből:+ Zakariás+, Bén, Jaáziel, Semirámót, Jéhiel, Unni, Eliáb, Benája, Maáséja, Mattitja, Elifélehu, Miknéja, továbbá Obed-Edom+ és Jeiél, a kapuőrök; 19  az énekesek: Hémán+, Asáf+ és Etán, réztányérokkal, hogy zengedezzenek+; 20  Zakariás, Aziel+, Semirámót, Jéhiel, Unni, Eliáb, Maáséja és Benája, alamótra+ hangolt húros hangszerekkel; 21  Mattitja+, Elifélehu, Miknéja, Obed-Edom, Jeiél és Azaziás, seminitre+ hangolt hárfákkal+, mint vezetők; 22  Kenániás+, aki a léviták vezetője volt a láda hordozásánál — az ő irányítása alatt vitték —, mert hozzáértő+ ember volt; 23  Berekia és Elkána, akik kapuőrök+ voltak a ládánál; 24  Sebánia, Josafát, Netánel, Amásai, Zakariás, Benája és Eliézer papok, akik hangosan trombitáltak+ az igaz Isten ládája előtt, továbbá Obed-Edom és Jehija, akik kapuőrök voltak a ládánál. 25  Dávid+, Izrael vénei+ és az ezrek vezetői+ voltak azok, akik mentek, hogy fölvigyék Jehova szövetségének ládáját Obed-Edom+ házából örvendezés+ közepette. 26  És történt, hogy amikor az igaz Isten megsegítette+ a lévitákat, amint vitték Jehova szövetségének ládáját, akkor feláldoztak hét fiatal bikát és hét kost.+ 27  Dávid pedig finom szövetből készült palástot viselt, éppúgy, mint mindazok a léviták, akik a ládát vitték, meg az énekesek, és Kenániás+, aki irányította az énekeseket+ annak hordozásában; és Dávidon lenvászon efód+ volt. 28  És az izraeliták mindnyájan örömkiáltások+ és kürtszó+ mellett, trombiták+ és cintányérok+ kíséretével vitték fel Jehova szövetségének ládáját, miközben hangosan zengették húros hangszereiket és hárfáikat+. 29  És történt, hogy amikor Jehova szövetségének ládája+ eljutott egészen Dávid városáig, Mikál+, Saul leánya letekintett az ablakból, és meglátta Dávid királyt, amint ugrál és ünnepel;+ és kezdett megvetést+ érezni iránta szívében.

Lábjegyzetek