1Krónikák 14:1–17

14  Hírám+, Tírusz+ királya pedig követeket küldött Dávidhoz, továbbá cédrusfát+ meg falépítőket és famunkásokat, hogy házat építsenek neki.+  Dávid felismerte, hogy Jehova megszilárdította+ őt mint Izrael királyát, mert felettébb felmagasztaltatott a királysága az ő népe, Izrael miatt.+  És még vett magának Dávid feleségeket+ Jeruzsálemben, s még nemzett Dávid fiúkat és leányokat.+  Ezek a nevei a Jeruzsálemben született gyermekeinek: Sammua+, Sobáb+, Nátán+ és Salamon+,  Ibhár+, Elisua és Elpélet+,  Nógah, Néfeg+ és Jáfia,  Elisáma+, Beéljáda és Elifélet+.  És a filiszteusok meghallották, hogy Dávid fölkenetett egész Izrael királyává.+ Akkor fölvonultak mind a filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot.+ Amikor Dávid hírét vette ennek, kivonult ellenük.  A filiszteusok pedig megérkeztek, aztán ott portyáztak Refaim völgyében+. 10  Dávid akkor megkérdezte Istent:+ „Fölvonuljak-e a filiszteusok ellen, és kezembe adod-e őket?” Jehova erre így szólt hozzá: „Vonulj föl, és én bizonyosan kezedbe adom őket.” 11  Dávid tehát fölment Baál-Perácimba+, és ott megverte őket. Akkor ezt mondta Dávid: „Az igaz Isten áttört ellenségeimen kezem által, mint ahogy rést ütnek a vizek.” Ezért nevezték el azt a helyet Baál-Perácimnak.+ 12  Ott is hagyták az isteneiket,+ Dávid pedig parancsot adott, és elégették azokat tűzben.+ 13  Később a filiszteusok újra a völgyben portyáztak.+ 14  Dávid akkor ismét megkérdezte Istent,+ és az igaz Isten most ezt mondta neki: „Ne vonulj föl utánuk. Kerüld meg őket, ne menj egyenesen ellenük; a bákabokrok előtt támadj rájuk.+ 15  És ha majd menetelés zaját hallod a bákabokrok teteje felől,+ akkor vonulj ki a harcra,+ mert az igaz Isten kivonul előtted,+ hogy megverje a filiszteusok táborát.” 16  Dávid pedig pontosan azt tette, amit megparancsolt neki az igaz Isten,+ és vágták a filiszteusok táborát Gibeontól+ Gézerig+. 17  Dávid híre+ minden országban elterjedt, és Jehova rettegést bocsátott minden nemzetre, hogy rettegjenek tőle.+

Lábjegyzetek