1Krónikák 1:1–54

1  Ádám+,Sét+,Énós+,   Kénán+,Mahalalel+,Járed+,   Énók+,Metusélah+,Lámek+,   Noé+,Sém+, Hám+ és Jáfet+.  Jáfet fiai voltak: Gómer, Magóg+, Madai+, Jáván+, Tubál, Mések+ és Tirász.+  Gómer fiai: Askenáz+, Rifát+ és Tógarma+.  Jáván fiai: Elisah+, Társis+, Kittim+ és Rodánim.+  Hám fiai: Kús+, Micraim+, Pút+ és Kánaán+.  Kús fiai: Széba+, Havila, Szabta+, Raáma+ és Szabtéka.+ Raáma fiai: Sába és Dedán.+ 10  Kús nemzette Nimródot.+ Ez volt az első, aki hatalmassá lett a földön.+ 11  Micraim nemzette Ludimot+ és Anámimot, Lehábimot és Naftuhimot+, 12  Patruszimot+ és Kaszlúhimot+ (tőle származtak a filiszteusok+) és Kaftorimot+. 13  Kánaán nemzette Szidónt+, az elsőszülöttjét, és Hétet+, 14  továbbá a jebuszitákat+, az amoritákat+ és a girgasitákat+, 15  a hivvitákat+, az árkitákat és a szinitákat+, 16  az arvadiakat+, a cemáriakat+ és a hamatitákat+. 17  Sém+ fiai voltak: Elám+, Assur+, Arpaksád+, Lud+, Arám, Továbbá Úc, Hul, Geter és Mas.+ 18  Arpaksád nemzette Sélát+, és Séla nemzette Ébert+. 19  Ébernek két fia született. Az egyiknek Péleg+ volt a neve, mert az ő napjaiban vált megosztottá a föld; testvérének pedig Joktán volt a neve. 20  Joktán nemzette Almodádot, Sélefet, Hacarmávetet és Jerahot,+ 21  Hadórámot, Uzált és Diklát,+ 22  Obált, Abimáelt és Sábát,+ 23  Ofírt+, Havilát+ és Jobábot. Ezek mind Joktán fiai voltak.+ 24  Sém+,Arpaksád+,Séla+, 25  Éber+,Péleg+,Réu+, 26  Sérug+,Náhor+,Táré+, 27  Ábrám+, azaz Ábrahám.+ 28  Ábrahám fiai voltak: Izsák+ és Ismáel+. 29  Ezek a leszármazottaik: Ismáel elsőszülöttje Nebájót+; ezenkívül Kédár+, Adbeél és Mibsám+, 30  Misma, Dúma+, Massa, Hadád+ és Téma, 31  Jetur, Náfis és Kedema.+ Ezek voltak Ismáel fiai. 32  Keturának+ pedig, Ábrahám ágyasának+ a fiai, akiket szült, ezek: Zimrán, Joksán, Médán+, Midián+, Isbák+ és Suah+. Joksán fiai voltak: Sába és Dedán+. 33  Midián fiai: Éfa+, Éfer, Hánók, Abida és Eldáa.+ Ezek mind Ketura fiai voltak. 34  És Ábrahám nemzette Izsákot.+ Izsák fiai voltak: Ézsau+ és Izrael+. 35  Ézsau fiai: Elifáz, Réuel+, Jeus, Jalám és Kórah+. 36  Elifáz fiai: Témán+, Omár, Cefó, Gatám és Kenáz+, továbbá Timna+ és Amálek+. 37  Réuel fiai: Náhát, Zerah, Sammah és Mizza.+ 38  Szeir+ fiai pedig Lótán, Sobál, Cibeon, Ana+, Dison, Ézer és Disán+ voltak. 39  Lótán fiai: Hóri és Hómám. Lótán nővére pedig Timna volt.+ 40  Sobál fiai voltak: Alván, Manahát, Ebál, Sefó és Onám.+ Cibeon fiai: Aja és Ana.+ 41  Ana fiai: Dison.+ Dison fiai: Hemdán, Esbán, Itrán és Kerán.+ 42  Ézer+ fiai: Bilhán, Zaáván és Akán.+ Disán fiai: Úc és Arán.+ 43  És ezek azok a királyok, akik Edom+ földjén uralkodtak, még mielőtt király+ uralkodott Izrael fiai felett: Bela, Beór fia; városának neve Dinhába volt.+ 44  Végül meghalt Bela, és Jobáb, a Bocrából+ való Zerah fia kezdett uralkodni helyette.+ 45  Végül meghalt Jobáb, és a temaniták+ földjéről való Húsám kezdett uralkodni helyette.+ 46  Végül meghalt Húsám, és Hadád+, Bedád fia kezdett uralkodni helyette; ő verte meg Midiánt+ Moáb mezején. Városának neve pedig Avit volt.+ 47  Végül meghalt Hadád, és a Masrékából való Szamla kezdett uralkodni helyette.+ 48  Végül meghalt Szamla, és a Folyó menti Rehobótból való Sául kezdett uralkodni helyette.+ 49  Végül meghalt Sául, és Baál-Hanán, Akbór fia kezdett uralkodni helyette.+ 50  Végül meghalt Baál-Hanán, és Hadád kezdett uralkodni helyette. Az ő városának neve Páu volt, feleségét pedig Mehetábelnek hívták; ez Mézaháb lányának, Matrédnak volt a lánya.+ 51  Végül meghalt Hadád. És Edom sejkjei ezek lettek: Timna sejk, Alva sejk, Jetét sejk,+ 52  Oholibáma sejk, Elah sejk, Pinon sejk,+ 53  Kenáz sejk, Témán sejk, Mibcár sejk,+ 54  Magdiel sejk és Irám sejk.+ Ezek voltak Edom sejkjei.+

Lábjegyzetek