1János 4:1–21

4  Szeretteim, ne higgyetek minden ihletett kijelentésnek,+ hanem tegyetek próbát az ihletett kijelentésekkel, hogy lássátok, vajon az Istentől származnak-e,+ mert sok hamis próféta ment ki a világba.+  Erről ismeritek fel az Istentől való ihletett kijelentést+: minden ihletett kijelentés, amely vallja Jézus Krisztus testben való eljöttét, az Istentől származik,+  de amely ihletett kijelentés nem vallja Jézust, az egy sem az Istentől származik.+ Továbbá ez az antikrisztus ihletett kijelentése, amelyről hallottátok, hogy jön,+ és most már a világban van.+  Ti az Istentől származtok, kicsiny gyermekek, és legyőztétek azokat a személyeket,+ mert nagyobb+ az, aki veletek van egységben,+ mint az, aki a világgal van egységben.+  Ők a világból származnak;+ ezért szólják azt, ami a világtól ered, és a világ hallgat rájuk.+  Mi az Istentől származunk.+ Aki megszerzi az Isten ismeretét, hallgat ránk;+ aki nem az Istentől származik, nem hallgat ránk.+ Így ismerjük fel az igazság ihletett kijelentését és a tévelygés ihletett kijelentését.+  Szeretteim, továbbra is szeressük egymást,+ mert a szeretet+ az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született,+ és megszerzi az Isten ismeretét.+  Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet.+  Az Isten szeretete azáltal vált nyilvánvalóvá az esetünkben,+ hogy az Isten elküldte az ő egyszülött Fiát+ a világba, hogy életet nyerjünk általa.+ 10  A szeretet nem abban áll, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő+ áldozatul+ a bűneinkért.+ 11  Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is kötelesek vagyunk szeretni egymást.+ 12  Istent soha senki nem látta.+ Ha továbbra is szeretjük egymást, megmarad bennünk az Isten, és a szeretete tökéletessé lett bennünk.+ 13  Abból ismerjük fel, hogy egységben+ maradunk vele, ő pedig egységben velünk,+ hogy a szelleméből adott nekünk.+ 14  Ezenkívül mi magunk láttuk+ és tanúskodunk+ róla, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ Megmentőjéül.+ 15  Aki vallja, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia,+ azzal az Isten egységben marad, ő pedig egységben az Istennel.+ 16  És mi magunk megismertük és elhittük azt a szeretetet,+ amelyet az Isten érez irántunk. Az Isten szeretet,+ és aki a szeretetben marad,+ egységben marad az Istennel, az Isten pedig egységben+ marad ővele. 17  Így lett tökéletessé nálunk a szeretet, hogy beszédbeli nyíltságunk+ legyen az ítélet napján+, mert ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.+ 18  A szeretetben nincs félelem,+ hanem a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet,+ mert a félelem akadályozólag hat. Valóban, aki fél, nem lett tökéletes a szeretetben.+ 19  Ami minket illet, mi azért szeretünk, mert először ő szeretett minket.+ 20  Ha valaki azt állítja: „Szeretem az Istent”, és mégis gyűlöli a testvérét, akkor az hazug.+ Mert aki nem szereti a testvérét,+ akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát.+ 21  És az a parancsolatunk van tőle,+ hogy aki szereti az Istent, az szeresse a testvérét is.+

Lábjegyzetek