Ézsaiás 9:1–21

9  De nem a homály fog uralkodni, mint amikor szorongatott helyzetben volt a föld, mint a régebbi időkben, amikor megvetően bántak Zebulon földjével és Naftali+ földjével. A későbbi időkben pedig megdicsőítették azt+ — a tenger útját a Jordán vidékén, a nemzetek Galileáját.+  A nép, amely sötétségben járt, nagy világosságot lát.+ Akik a sötét árnyék földjén laktak,+ azokra világosság ragyog rá.+  Népessé tetted a nemzetet,+ naggyá tetted örömét.+ Örvendeznek előtted, ahogy aratáskor szoktak örvendezni,+ ahogy a zsákmányt osztók örülnek.+  Mert terhüknek igáját+ és vállukon a botot, hajcsárjuk pálcáját összetörted,+ miként Midián napján+.  Mert bizony minden dübörögve menetelő csizmára+ és a vérben megforgatott felsőkabátra is elégetés vár, a tűz martaléka lesz.+  Mert gyermek született nekünk,+ fiú adatott nekünk,+ és a fejedelmi uralom az ő vállán lesz.+ Így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsadó+, Erős Isten+, Örökkévaló Atya+, Béke Fejedelme+.  Fejedelmi uralma bőségének+ és a békének nem lesz vége+ Dávid trónján+ és királyságában, hogy megszilárdítsa+ és fenntartsa azt jog+ és igazságosság által+, mostantól fogva időtlen időkig. A seregek Jehovájának buzgalma cselekszi ezt.+  Jehova beszédet küldött Jákob ellen, és az elérte Izraelt.+  És meg fogja tudni+ a nép, igen, az egész nép, Efraim és Szamáriának lakója,+ mert gőgjükben és szívük dölyfösségében ezt mondják:+ 10  „Téglák omlottak le, de mi faragott kőből+ fogunk építkezni. Szikomorfák+ vágattak ki, de majd cédrusokkal pótoljuk őket.” 11  És Jehova fölmagasztalja ellene Recin ellenségeit, és ellenfeleit fölbiztatja,+ 12  keletről Szíriát,+ hátulról a filiszteusokat,+ és kitátott szájjal fogják falni Izraelt.+ Mindezzel nem fordult el haragja; keze még ki van nyújtva.+ 13  És a nép nem tért vissza Ahhoz, aki verte őt,+ és a seregek Jehováját nem keresték.+ 14  Jehova kivágja Izraelből a fejet+ és a farkat+, a hajtást és a kákát, e g y napon.+ 15  Az idős és a nagyra becsült ember a fej,+ a hamis útmutatást adó próféta a farok.+ 16  A vezetői viszik tévelygésbe ezt a népet; és akiket vezetnek,+ azok összezavarodnak.+ 17  Ezért még ifjaiknak sem fog örülni Jehova,+ és nem irgalmaz apátlan fiúiknak és özvegyeiknek sem; mert mindnyájan hitehagyottak+ és gonosztevők, és minden száj ostobaságot beszél. Mindezzel nem fordult el haragja; keze még ki van nyújtva.+ 18  Mert lángra lobbant a gonoszság, akár a tűz;+ fölemészti a tövisbokrot és a gyomot.+ Tüzet fog az erdő bozótjaiban,+ és gomolygó füstként szállnak fölfelé.+ 19  A seregek Jehovájának bősz haragjától lángba borult az ország, és a nép a tűz eledelévé lesz.+ Senki sem fog könyörülni még a testvérén sem.+ 20  Jobb felől vágnak, és éhesek, bal felől esznek, és nem laknak jól.+ Ki-ki a saját karjának húsát fogja enni,+ 21  Manassé Efraimot, Efraim meg Manassét. Együttesen Júda ellen lesznek.+ Mindezzel nem fordult el haragja; keze még ki van nyújtva.+

Lábjegyzetek