Ézsaiás 10:1–34

10  Jaj azoknak, akik ártalmas rendelkezéseket hoznak,+ és az irkálóknak, akik csak bajt írnak,  hogy eltaszítsák az alacsony sorúakat a bírói ügytől, és elragadják a jogot népem elnyomottaitól,+ hogy az özvegyeket zsákmányul ejtsék, és hogy kifoszthassák még az apátlan fiúkat is!+  De mit tesztek majd a megszemlélés napján+ és a romláskor, amikor az eljön messziről?+ Kihez menekültök segítségért,+ és hol hagyjátok dicsőségeteket,+  amikor bizony meg kell hajolni a rabok között, és az emberek aláhanyatlanak a megöltek között.+ Mindezzel nem fordult el haragja; keze még ki van nyújtva.+  „Ah, az asszírok,+ haragom vesszeje,+ és a bot, mely kezükben van, ítélethirdetésem eszköze!  Hitehagyott+ nemzet ellen küldöm őt, és bősz haragom népe ellen adok neki parancsot,+ hogy nagy zsákmányt és sok prédát szerezzen, és olyan hellyé tegye azt, amelyen csak tipornak, mint az utcák sarán.+  Még ha nem ilyen is, késztetést fog érezni; még ha nem ilyen is a szíve, terveket sző majd, mert az van a szívében, hogy pusztítson,+ és kiirtson nem kevés nemzetet.+  Mert így szól: »Nemde fejedelmeim egyúttal királyok is?+  Nem olyan-e Kalnó+, mint Karkemis+? Nem olyan-e Hamát+, mint Arpád+? Nem olyan-e Szamária+, mint Damaszkusz+? 10  Ha kezem elérte a hiábavaló isten királyságait, amelyeknek több faragott képmásuk van, mint amennyi Jeruzsálemnek és Szamáriának,+ 11  akkor nem úgy lesz-e, hogy amint Szamáriával és hiábavaló isteneivel cselekedtem,+ úgy fogok cselekedni Jeruzsálemmel és bálványaival is?«+ 12  És úgy lesz, hogy amikor Jehova befejezi minden munkáját Sion hegyén és Jeruzsálemben, számon kérem az asszíriai király dölyfös szívének gyümölcsét és felfuvalkodott szemének kevélységét.+ 13  Mert ezt mondta: »Kezem erejével fogok cselekedni,+ és bölcsességemmel, hiszen értelmes vagyok én. Elmozdítom a népek határait,+ el fogom rabolni, amit felhalmoztak,+ és leigázom az ott lakókat, mint egy hatalmas.+ 14  Eléri kezem+ a népek javait,+ akár egy fészket; és miként az elhagyott tojásokat szokták begyűjteni, én is úgy gyűjtöm be az egész földet, és senki sem lesz, aki csapkodná a szárnyát vagy kinyitná a száját vagy csipogna.«” 15  Dicsekszik-e a fejsze azzal szemben, aki vág vele? Vagy fölébe emeli-e magát a fűrész annak, aki ide-oda húzza, mintha a bot suhogtatná azokat, akik a magasba emelik, mintha a vessző emelné a magasba azt, aki nem fa?+ 16  Ezért az igaz Úr, a seregek Jehovája sorvasztó betegséget küld annak kövéreire,+ és láng lobog majd dicsősége alatt, mint a tűz lángolása.+ 17  Izrael Világossága+ tűzzé lesz,+ és a Szentje lánggá.+ Meggyullad, s megemészti gyomját és tövisbokrát+ e g y napon. 18  Megsemmisíti erdejének és gyümölcsösének dicsőségét+ lelkétől egészen a testéig, és olyan lesz az, mint a betegeskedő senyvedése.+ 19  Erdejének fáiból csak annyi marad, hogy egy fiúcska is össze tudja írni azokat.+ 20  És az történik majd azon a napon, hogy az Izraelből megmaradók+ és Jákob házának megmenekültjei soha többé nem támaszkodnak az őket verőre.+ Jehovára, Izrael Szentjére+ fognak támaszkodni, hűségben.+ 21  Csak egy maradék, Jákob maradéka tér vissza az Erős Istenhez.+ 22  Mert ha néped, ó, Izrael, annyi lenne is, mint a tenger homokszemei,+ csak egy maradék fog közülük visszatérni.+ Elhatározott pusztulás+ árad szét igazságosan,+ 23  mert pusztítást+ és szilárd döntést hajt végre a legfőbb Úr, a seregek Jehovája az egész országban.+ 24  Azért így szól a legfőbb+ Úr, a seregek Jehovája: „Ne félj, ó, népem, Sion lakója+ az asszírtól, aki vesszővel vert téged,+ és aki botját emelte ellened, ahogy Egyiptom tette.+ 25  Mert még egy kevés idő, és véget ér az ítélethirdetés+, és haragom, amikor elenyésznek.+ 26  A seregek Jehovája ostort fog suhogtatni ellene,+ mint amikor Midián vereséget szenvedett Oreb sziklájánál.+ Botja a tenger felett lesz,+ és bizonyosan fölemeli, ahogy Egyiptommal tette.+ 27  És úgy lesz, hogy azon a napon lekerül terhe a válladról,+ és igája a nyakadról,+ és széttöretik az iga+ az olaj miatt.” 28  Eljött Ajjátra+, továbbvonult Migronon át, Mikmásnál+ rakja le holmiját. 29  Átmentek a gázlón, Gébában+ töltik az éjszakát, Ráma+ megremegett, Saul Gibeája+ elmenekült. 30  Ereszd ki hangodat harsányan kiáltva, ó, Gallim+ leánya! Figyelj, ó, Laisa! Ó, Anatót+, te nyomorgatott! 31  Madmena elfutott. Gébim lakói menedéket kerestek maguknak. 32  Még a mai nap kell megállni Nóbban+. Fenyegetően lengeti kezét Sion leányának hegye felé, Jeruzsálem dombja felé.+ 33  Íme, az igaz Úr, a seregek Jehovája lenyesi az ágakat szörnyű ropogás közepette;+ a sudár növésűek levágatnak, és a magasak alacsonnyá lesznek.+ 34  És lesújt az erdő bozótjaira vasszerszámmal, és a Libanon elbukik egy hatalmas által.+

Lábjegyzetek