Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

A hit példaképei

Zárószó

Zárószó

„Legyetek utánzói azoknak, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket” (HÉBEREK 6:12)

1–2. Miért létfontosságú a hit? Szemléltesd!

A HIT nagyszerű és egyben nélkülözhetetlen kincs. Ha nincs hitünk, égetően fontos, hogy megszerezzük, és ha már van, égetően fontos, hogy megóvjuk és fenntartsuk. Miért?

2 Képzeljük el, hogy egy nagy sivatagon kelünk át. Életbevágó, hogy vízhez jussunk. Ha találunk vizet, a készletünket óvni kell a naptól, és újra meg újra fel kell tölteni, hogy kitartson az út végéig. A világ olyan, mint egy sivatag, alig találni benne valódi hitet, vagyis vizet, és ha a hitet nem óvjuk, és úgyszólván nem töltjük újra, hamar tovatűnik. Égető szükségünk van a hitre, mert ahogy víz nélkül nem maradunk életben, úgy hit nélkül a Jehovával ápolt kapcsolatunk sem marad meg (Róma 1:17).

3. Hogyan segít Jehova, hogy legyen hitünk, és mi a feladatunk?

3 Jehova tudja, milyen nagy szükségünk van a hitre, és hogy nem könnyű szert tenni rá és fenntartani. Kétségtelenül ezért gondoskodott követésre méltó példákról. Jehova a következők megírására ihlette Pált: „legyetek utánzói azoknak, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket” (Héb 6:12). Így hát Jehova szervezete arra ösztönöz minket, hogy kövessük az istenfélő férfiak és nők példáját, többek közt azokét, akikről ebben a könyvben olvastunk. Mi hát a feladatunk? Egyrészt szüntelenül erősítsük a hitünket, másrészt ne hagyjuk elhalványulni a reményünket.

4. Miért mondhatjuk, hogy Sátán a hit ellensége, de miért nem lehetetlen megszerezni a hitet?

4 Szüntelenül erősítsük a hitünket. Sátán a hit ádáz ellensége. Az uralma alatt álló világban, mely olyan, mint egy sivatag, nem könnyű életben tartani a hitet. Sátán sokkal erősebb, mint mi. Vajon lehetetlen megszerezni és megőrizni a hitet? Nem. Jehova támogatja azokat, akik valódi hitre akarnak szert tenni. Arról biztosít, hogy a segítségével ellen tudunk állni az Ördögnek, sőt, az elmenekül tőlünk (Jak 4:7). Úgy tudunk ellenállni neki, ha mindennap erősítjük a hitünket. Hogyan tehetjük ezt meg?

5. Hogyan tettek szert hitre a Bibliában említett istenfélő férfiak és nők?

5 Ahogy már láthattuk, a Bibliában említett istenfélő férfiak és nők nem hittel születtek. A példájuk jól bizonyítja, hogy a hit Jehova szent szellemének a hatására alakul ki (Gal 5:22, 23). Jehovától segítséget kértek, ő pedig megszilárdította a hitüket. Tegyünk  úgy, ahogy ők, és ne felejtsük el, hogy Jehova nagylelkűen ad a szelleméből azoknak, akik kérik tőle, és összhangban cselekednek az imáikkal (Luk 11:13). Mit tehetünk még, hogy erős maradjon a hitünk?

6. Hogyan meríthetjük a legtöbb hasznot a bibliai beszámolókból?

6 Ebben a könyvben a hit példaképei közül csak néhányat ismertünk meg. Ám a Bibliában még számtalan ilyen személyről olvashatunk. (Olvassátok fel: Héberek 11:32.) Sokat tanulhatunk mindegyiküktől, ha elmélyülten tanulmányozzuk a róluk szóló beszámolókat. Ha szeretnénk megszilárdítani a hitünket, nem elég csupán felületesen olvasnunk a történetüket. Úgy meríthetjük a legtöbb hasznot a bibliai beszámolókból, ha időt fordítunk a szövegkörnyezet és a történetek hátterének megvizsgálására. A Biblia szereplői valóságosabbak lesznek a számunkra, ha arra gondolunk, hogy ők is csak olyan emberek voltak, mint mi (Jak 5:17). Próbáljuk átélni, mit érezhettek, miközben a mieinkhez hasonló nehézségekkel néztek szembe.

7–9. a) Mit éreznének a régen élt, istenfélő férfiak és nők, ha úgy mutathatnának be imádatot Jehovának, mint mi? b) Miért erősítsük a hitünket a tetteinkkel?

7 A tetteink szintén erősítik a hitünket, a hit ugyanis „halott cselekedetek nélkül” (Jak 2:26). Gondoljunk csak bele, milyen boldogok lennének azok a férfiak és nők, akikről olvastunk, ha olyan megbízatást kapnának Jehovától, mint mi.

8 Például, mennyire örülne Ábrahám, aki annak idején egyszerű kőoltárokon mutatott be imádatot Jehovának a pusztában, ha a hittársai körében, szervezett módon dicsőíthetné Istent gyönyörű Királyság-termekben és nagy kongresszusokon. És milyen élvezettel hallgatná, amint megbeszélik és részletekbe menően magyarázzák azokat az ígéreteket, melyeket ő csak „távolról” látott. (Olvassátok fel: Héberek 11:13.) Vagy mennyire boldog lenne Illés, aki egy hitehagyott király uralma idején hűséges maradt Jehovához, hogy nem az a feladata, hogy kivégezze a gonosz Baál-prófétákat, hanem hogy békés szándékkal felkeresse az embereket, és vigasztaló, reményteli üzenetet adjon át nekik. Isten régen élt, hűséges szolgái valószínűleg egy percig sem tétováznának, hogy megtegyék azt, amit Jehova kér tőlük.

9 Szüntelenül erősítsük hát a hitünket a tetteinkkel, így átültetjük a gyakorlatba, amit Isten ihletett Szavában az istenfélő emberekről tanulunk. És ahogyan az Előszó utalt rá, olyanok lesznek számunkra, mintha közeli barátaink lennének. Ám nemsokára ezek a barátaink nem csak a képzeletünkben fognak élni.

10. Milyen örömben lesz részünk a paradicsomban?

10 Ne hagyjuk elhalványulni a reményünket. Az istenfélő férfiak és nők mindig erőt nyertek az Istentől kapott reményükből.  Ez ránk is igaz? Például képzeljük el, milyen nagy öröm lesz találkozni Isten hűséges szolgáival, amikor feltámadnak az igazságosak. (Olvassátok fel: Cselekedetek 24:15.) Mit szeretnél majd megkérdezni tőlük?

11–12. Mit szeretnél megkérdezni az új világban a) Ábeltől? b) Noétól? c) Ábrahámtól? d) Ruthtól? e) Abigailtól? f) Esztertől?

11 Szeretnéd megkérdezni Ábeltől, milyenek voltak a szülei, beszélt-e a kerubokkal, akik az Éden-kerthez vezető utat őrizték, és válaszoltak-e neki? Kíváncsi lennél arra, hogy Noé félt-e a nefilektől, és hogy hogyan gondoskodott az állatokról egy évig a bárkában? Szívesen megkérdeznéd Ábrahámtól, hogy találkozott-e Sémmel? Érdekelne, kitől hallott Jehováról, és hogy nehéz volt-e otthagynia Ur városát?

12 És mit kérdeznél a feltámadó, hűséges nőktől? „Ruth, miért lettél Jehova imádója?” „Abigail, nehéz volt elmondani Nábálnak, hogyan segítettél Dávidnak?” „Eszter, csak annyit tudunk rólad és Márdokeusról, amennyit a Biblia ír. Mi történt veletek később?”

13. a) Milyen kérdéseik lehetnek majd a feltámadóknak? b) Milyen érzéssel tölt el, hogy találkozhatsz majd a régen élt hűséges férfiakkal és nőkkel?

13 A hűséges férfiak és nők is kétségkívül sok mindent szeretnének majd kérdezni tőlünk. Biztosan izgalmas lesz beszélni nekik a jelentőségteljes utolsó napokról, és arról, hogyan áldotta meg Jehova a népét a nehéz időkben. Minden bizonnyal nagyon örülnek majd, amikor megtudják, hogyan teljesítette Jehova az ígéreteit. Az új világban többé nem kell erőfeszítéseket tennünk, hogy valós személyekként gondoljunk rájuk, hiszen ott lesznek velünk a paradicsomban. De addig is tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy már most olyanok legyenek a számunkra, mintha élnének, és hogy olyan hitünk legyen, mint nekik! Így majd örömmel szolgálhatjuk velük, drága barátainkkal Jehovát egy örök életen át.