Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

A hit példaképei

 TIZENNYOLCADIK FEJEZET

„Következtetéseket vont le szívében”

„Következtetéseket vont le szívében”

1–2. Miért nehéz Máriának az út Betlehembe?

MÁRIA kényelmetlenül mocorog a szamáron, megint rugdos a baba a hasában. Már órák óta úton vannak. József kitartóan halad előre, vezeti a kis málhás állatot a távoli Betlehem felé.

2 A beszámoló szerint Mária terhessége a vége felé jár (Luk 2:5, 6). Amint elhaladnak a szántóföldek mellett, a szántó-vető emberek biztosan csodálkozva nézik őket, és azon tanakodnak, miért kel útra egy asszony ilyen állapotban. Miért is vállalkozik Mária arra, hogy ilyen messzire utazzon az otthonától, Názárettől?

3. Milyen megbízatást kapott Mária, és mire fogunk választ kapni?

3 Hónapokkal ezelőtt ez a fiatal zsidó nő egyedülálló megbízatást kapott, olyan feladatot, melyre a történelem folyamán még nem volt példa: világra kell hoznia Isten fiát, a Messiást (Luk 1:35). Azonban ahogy közeledik a szülés ideje, kénytelenek útra kelni. Az utazás nehézségei próbára teszik Mária hitét. Vizsgáljuk meg, mi segít neki, hogy erős maradjon a Jehovába vetett bizalma.

Utazás Betlehembe

4–5. a) Miért megy József és Mária Betlehembe? b) Melyik prófécia teljesedik be a császár rendeletével?

4 Nemcsak József és Mária van úton, ugyanis Augustus császár nemrég népszámlálást rendelt el, ezért a birodalomban mindenkinek abba a városba kell visszatérnie az összeírásra, ahonnan az ősei származnak. Mit tett József, amikor tudomást szerzett a rendeletről? A beszámoló így hangzik: „Természetesen József is felment Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, melyet Betlehemnek hívnak, mivel Dávid házának és családjának volt a tagja” (Luk 2:1–4).

5 Nem véletlen, hogy a császár ekkor adta ki a rendeletet. Mintegy hét évszázaddal korábban egy prófécia megjövendölte, hogy a Messiás Betlehemben fog megszületni. Volt egy Betlehem  nevű város Názárettől csupán 11 kilométerre, a prófécia azonban úgy szólt, hogy a Messiás Betlehem Efratában fog megszületni. (Olvassátok fel: Mikeás 5:2.) Názáretből mintegy 130 kilométer hosszú, hegyvidéki út vezetett Szamárián át ebbe a kis városkába. Józsefnek ebbe a Betlehembe kellett mennie, mert Dávid király családja, melynek József és Mária is a tagja volt, innen származott.

6–7. a) Milyen nehézségekkel kellett számolnia Máriának, ha elkíséri Józsefet Betlehembe? b) Hogyan hozott Mária döntéseket József feleségeként? (Lásd a lábjegyzetet is.)

6 Miért döntött úgy Mária, hogy Józseffel tart, noha tudta, hogy ez az utazás nagyon megerőltető lesz neki? Kora ősszel kelnek útra, és mivel a száraz évszak lassanként véget ér, számolniuk kell azzal, hogy időnként esni fog az eső. Ráadásul a többnapos út végén nehéz kaptató vár rájuk, mert Betlehem több mint 760 méter magasan helyezkedik el. Ezért nagyon is találó, hogy a Biblia azt írja, hogy József és Mária „felment Galileából”. Az út valószínűleg a szokásosnál is tovább fog tartani, mivel Máriának többször pihenésre lesz szüksége. Egy kismama a szülés közeledtével biztosan szívesebben marad otthon, ahol a családja és a barátai a segítségére sietnek, ha elkezdődnek a szülési fájdalmak. Így hát Máriának bátornak kellett lennie, hogy útra keljen.

József és Mária nehéz, kimerítő utat tettek meg Betlehemig

 7 Akármilyen nehéz út várt is rá, Józseffel tartott, ahogy arról Lukács beszámol. József „felment Galileából . . . hogy bejegyezzék őt Máriával, akit az eljegyzésnek megfelelően hozzáadtak feleségül” (Luk 2:4, 5). József feleségeként Mária már másképp hozott döntéseket. Elfogadta, hogy József a családfő, neki pedig Isten azt a szerepet szánta, hogy segítse és támogassa a férjét a döntéseiben. * Mária kész volt engedelmeskedni Józsefnek, amivel azt bizonyította, hogy bízik Jehovában.

8. a) Mi ösztönözhette még Máriát arra, hogy Józseffel tartson Betlehembe? b) Miért követendő példa Mária Isten szolgáinak?

8 Mi más ösztönözhette még Máriát arra, hogy engedelmeskedjen? Vajon ismerte azt a próféciát, hogy Betlehem lesz a Messiás szülővárosa? A Bibliából nem derül ki, de nem kizárt, hogy tudott róla, hiszen a prófécia a zsidó vallásvezetőket és az átlagembereket is foglalkoztatta (Máté 2:1–7; Ján 7:40–42). Az bizonyos, hogy Mária jól ismerte az Írásokat (Luk 1:46–55). Akár azért kelt útra, hogy engedelmeskedjen a férjének, vagy hogy eleget tegyen a rendeletnek, vagy mert ismerte Jehova próféciáját, esetleg mindezen okok együttesen befolyásolták, követendő példát  állított mindannyiunk elé. Jehova nagyra értékeli az alázatos, engedelmes férfiakat és nőket. Mivel napjainkban a legtöbben nem tartják erénynek az alázatot és az engedelmességet, Mária példája különösen buzdító Isten hűséges szolgáinak.

Krisztus születése

9–10. a) Mire gondolhat Mária és József, ahogy közelednek Betlehemhez? b) Hol szállnak meg, és miért éppen ott?

9 Mária megkönnyebbülten felsóhajt, amikor a távolban megpillantja Betlehemet. Olajfaligetek mellett haladnak el az egyre meredekebben felfelé ívelő úton. A fákon még rajta van a termés, mert az olajbogyót az utolsók között szüretelik le. Ahogy közelednek a városhoz, alighanem felidézik a történelmét. Betlehem túlságosan jelentéktelen ahhoz, hogy Júda városai közé sorolják, ahogy azt Mikeás próféta leírta, mégis több mint ezer évvel ezelőtt itt született Boáz, Naomi és Dávid.

10 A város zsúfolásig tele van emberekkel. A szálláshelyet * teljesen ellepték az összeírásra érkezett családok. Máriának és Józsefnek nincs más választása, az éjszakát egy istállóban kell töltenie. Ráadásul Mária hirtelen erős fájdalmat érez, olyat, amilyet eddig még soha, és a fájdalmak egyre csak erősödnek. Józsefet biztosan aggodalommal tölti el, amikor látja, mennyire megviseli Máriát a vajúdás.

11. a) Miért tud minden asszony együtt érezni Máriával? b) Milyen értelemben elsőszülött Jézus?

11 Az asszonyok jól tudják, mit élhetett át Mária. Mintegy 4000 évvel azelőtt, hogy Mária világra hozta Jézust, Jehova megmondta, hogy a bűn következményeként minden asszony fájdalommal fogja megszülni a gyermekét (1Móz 3:16). Semmi nem utal arra, hogy Mária kivétel lett volna. Ám Lukács tapintatosan nem megy bele a részletekbe, egyszerűen csak ennyit mond: „megszülte a fiát, az elsőszülöttet” (Luk 2:7). Igen, Máriának megszületett az első gyermeke, legalább hét gyermeke közül az első (Márk 6:3). Ez a gyermek azonban különleges, mert nem csupán Mária elsőszülöttje, hanem „az egész teremtés elsőszülötte”, Jehova első teremtménye, Isten egyszülött fia (Kol 1:15).

12. Hová fekteti Mária a gyermekét, és miért elrugaszkodott a valóságtól, ahogyan ezt általában bemutatják?

12 A beszámoló azzal a jól ismert részlettel folytatódik, hogy Mária „bepólyálta, és egy jászolba fektette” Jézust (Luk 2:7).  A betlehemes játékok, festmények és filmek érzelgősen, a valóságtól elrugaszkodottan mutatják be ezt a jelenetet. De gondoljunk csak bele, hogy a jászol az állatok etetésére használt vályú. Mária és József istállóban szállt meg, amely akkor sem volt, és ma sem mondható jó levegőjű, higiénikus helynek. Őszintén, melyik szülő akarná, hogy a gyermeke istállóban jöjjön a világra? A szülők mindennél fontosabbnak tartják a gyermekük jólétét. Mennyivel inkább szeretné Mária és József a legjobbat megadni Isten fiának!

13. a) Miért mondhatjuk, hogy Mária és József a tőle telhető legtöbbet tette a gyermekéért? b) Józsefhez és Máriához hasonlóan mi legyen a legfontosabb a szülőknek?

13 Mária és József nem hagyták, hogy a kellemetlenségek elkeserítsék őket, megtették a tőlük telhető legtöbbet. Mária gyengéden bepólyálta a csecsemőt, és a jászolba fektette, hogy melegben és biztonságban legyen. Nem a kellemetlenségek miatt aggódott, hanem inkább azzal foglalkozott, hogy a lehető legjobban gondoskodjon a kisbabáról. Mária és József is tudta, hogy a szülőknek az a legfontosabb feladatuk, hogy megszerettessék a gyermekeikkel Jehovát. (Olvassátok fel: 5Mózes 6:6–8.) Ebben az Istentől elidegenedett világban a bölcs szülők ma is ezt tartják a legfontosabbnak.

Buzdító látogatás

14–15. a) Miért szeretnék látni a pásztorok az újszülöttet? b) Mit tesznek a pásztorok, miután megnézték a gyermeket?

14 Egyszer csak felbolydulás zaja töri meg a békés csendet. Pásztorok lépnek be az istállóba, mindenáron látni akarják a családot, különösen a gyermeket. Nagyon izgatottak, az arcuk csak úgy ragyog az örömtől. Egyenesen a hegyekből jöttek, mert ilyenkor még kint tartózkodnak nyájaikkal a szabadban. * Elmondják az álmélkodó szülőknek, milyen csoda történt velük. Az éjszaka kellős közepén megjelent egy angyal, és Jehova dicsősége ragyogott körös-körül. Az angyal azt mondta nekik, hogy épp most született meg Betlehemben a Krisztus, a Messiás, és hogy a gyermek egy jászolban fekszik bepólyálva. Ezután valami még szokatlanabb dolog történt a pásztorokkal. Angyalok hatalmas serege jelent meg nekik, és Jehovát dicsőítették az énekükkel (Luk 2:8–14).

 15 Nem csoda, hogy ezek az alázatos férfiak Betlehembe siettek. Izgalommal tölti el őket, amikor látják, hogy valóban egy újszülött fekszik a jászolban, épp, ahogy az angyal mondta. De nem tartják meg maguknak ezt az örömteli hírt. A Bibliában ezt olvassuk: „ismertették a beszédet, amelyet e kisgyermek felől mondtak nekik. És mindnyájan, akik hallották, elálmélkodtak azon, amit a pásztorok mondtak” (Luk 2:17, 18). Akkoriban a vallási vezetők lenézték a pásztorokat, ám Jehova nagyra értékelte ezeket az alázatos, istenfélő férfiakat. De hogyan érinti ez a látogatás Máriát?

Jehova nagyra értékelte az alázatos, istenfélő pásztorokat

16. Mi mutatja, hogy Mária nem felszínes, és miben segít ez neki egész életében?

16 Mária a szülés miatt biztosan kimerült, mégis feszülten figyel minden egyes szóra. Sőt, ezt olvassuk róla: „megőrizte mindezeket a beszédeket, és következtetéseket vont le szívében” (Luk 2:19). Mária nem felszínes, nagyon is elgondolkodik azon, amit hall. Tudja, hogy az angyal üzenete nagyon fontos, és Istene, Jehova azt szeretné, hogy tisztában legyen azzal, ki is valójában a fia. Ezért Mária nem csupán meghallgatja a pásztorokat, hanem szívébe vési a szavaikat, hogy az elkövetkező hónapokban és években is emlékezzen rájuk. Ez a Máriára jellemző részlet feltárja, mi volt a kulcsa annak, hogy a hitét mindvégig életben tudta tartani. (Olvassátok fel: Héberek 11:1.)

Mária nem csupán meghallgatta a pásztorokat, hanem szívébe véste a szavaikat

17. Hogyan fogadhatjuk Máriához hasonlóan értékeléssel a Jehovától jövő oktatást?

17 Biztosan te is követésre méltónak tartod Mária példáját. Jehova a Szavában, a Bibliában nagyon fontos igazságokat íratott le, ám ahhoz, hogy a javunkra váljanak, először is meg kell ismerkednünk velük. Ezért fontos, hogy rendszeresen olvassuk a Bibliát, de nem csak úgy, mint érdekes olvasmányt, hanem mint Isten ihletett Szavát (2Tim 3:16). Ezután, Máriához hasonlóan a szívünkbe kell vésni a tanultakat, elmélkednünk kell rajtuk. Ha elgondolkodunk azon, hogyan tudnánk még jobban alkalmazni Jehova tanácsait, azzal tápláljuk, erősítjük a hitünket.

Még több megőrzendő gondolat

18. a) A mózesi törvény mely előírásainak engedelmeskedik Mária és József? b) Mit mutat József és Mária anyagi helyzetéről a felajánlásuk?

18 Amikor a kisbaba nyolcnapos lesz, Mária és József a mózesi törvény előírása szerint elviszik körülmetélni, és az angyal  utasításának megfelelően a Jézus nevet adják neki (Luk 1:31). Majd a szülés utáni negyvenedik napon, amikor letelnek Mária tisztulásának napjai, elmennek a Betlehemtől körülbelül tíz kilométerre lévő jeruzsálemi templomba, hogy a Törvénynek megfelelően áldozatot mutassanak be. A Törvény lehetővé teszi, hogy a szegényebb emberek két gerlét vagy két galambot vigyenek felajánlásul. József és Mária talán szégyelli, hogy nekik nem telik egy kosra és egy gerlére, de ez nem tartja őket vissza attól, hogy engedelmeskedjenek a Törvénynek. Akárhogy van is, a templomban valami olyasmi történik, ami nagyon fellelkesíti őket (Luk 2:21–24).

19. a) Mit mond Simeon, amit Mária szintén a szívébe vés? b) Mit tesz Anna, amikor meglátja Jézust?

19 Egy Simeon nevű idős férfi odamegy hozzájuk. Mária az ő szavait is a szívébe vési, Simeon ugyanis azt az ígéretet kapta, hogy nem fog meghalni addig, míg meg nem látja a Messiást. Jehova a szent szelleme által kinyilatkoztatta neki, hogy a kis Jézus a Megmentő, akiről a jövendölések szólnak. Simeon figyelmezteti Máriát, hogy egy nap nagy fájdalom éri, olyan lesz, mintha hosszú kard járná át a lelkét (Luk 2:25–35). Noha ezek a szavak egyáltalán nem örömteliek, biztosan segítettek átvészelni Máriának a mintegy három évtizeddel később bekövetkező gyötrelmes eseményeket. Kicsivel később egy prófétanő,  Anna észreveszi a kis Jézust, és beszélni kezd róla mindenkinek, aki várja Jeruzsálem szabadítását. (Olvassátok fel: Lukács 2:36–38.)

Máriának és Józsefnek lelkesítő élményben volt része Jehova templomában

20. Miért volt jó döntés, hogy József és Mária elvitte Jézust a jeruzsálemi templomba?

20 Milyen jól döntött József és Mária, hogy a kisbabájukat elvitték Jehova templomába, Jeruzsálembe! Mária biztosan erősebb hittel tért haza, a szíve megtelt értékes igazságokkal, melyeken elmélkedhetett, és amelyeket megoszthatott másokkal. József és Mária a későbbiekben is hűségesen elmentek a templomba, amivel jó példát mutattak a fiuknak. Ezeken az alkalmakon a tőlük telhető legtöbbet adták Jehovának, cserébe pedig útmutatást és buzdítást kaptak.

21. Mit tehetünk, hogy a hitünk folyamatosan erősödjön?

21 Öröm látni, hogy Jehova szolgái közt sok szülő követi Mária és József példáját. Rendszeresen elviszik a gyermekeiket az összejövetelekre, és igyekeznek a tőlük telhető legtöbbet adni Jehovának, ezért buzdító szavakkal bátorítják hittársaikat. Az összejöveteleken erősödik a hitük, feltöltődnek érzelmileg, és értékes igazságokkal gazdagodnak, melyeket megoszthatnak másokkal. Milyen öröm együtt lenni az összejöveteleken! Vegyünk hát részt rendszeresen az összejöveteleken, így olyan erős hitünk lehet, mint amilyen Máriának volt!

^ 7. bek. Figyeld meg, hogyan fogalmaz a Biblia Mária egy korábbi utazásáról: „Felkerekedett . . . és sietve elment”, hogy meglátogassa Erzsébetet (Luk 1:39). Mária akkor még csak a jegyese és nem a felesége volt Józsefnek, így talán nélküle döntött. De miután összeházasodtak, az utazásukról József hozott döntést, nem pedig Mária.

^ 10. bek. Akkoriban szokás volt, hogy a városokban szálláshelyet építettek az utazók és a karavánok számára.

^ 14. bek. Az, hogy a pásztorok ekkor még kint tartózkodtak a nyájaikkal, megerősíti a Biblia kronológiáját: Krisztus nem decemberben született, amikor a pásztorok már az otthonaikhoz közel tartották a nyájakat, hanem valamikor október elején.