Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 46. FEJEZET

Víz pusztít el egy világot – Vajon újra megtörténik?

Víz pusztít el egy világot – Vajon újra megtörténik?

HALLOTTÁL már olyat, hogy valaki a világ végéről beszélt? (. . .) Manapság sokan beszélnek róla. Vannak, akik szerint a világnak egy olyan háborúban lesz vége, amelyben az emberek atombombákat vetnek be. Szerinted Isten valamikor is engedni fogja, hogy az emberek elpusztítsák gyönyörű földünket? (. . .)

Már tanultunk arról, hogy a Biblia beszél a világ végéről. „A világ elmúlóban van” – olvashatjuk benne (1János 2:17). Mit gondolsz, a világ vége vajon a földünk végét jelenti? (. . .) Nem, a Biblia szerint Isten azért alkotta a földet,  „hogy lakjanak rajta”, tehát hogy emberek éljenek rajta, akik örömet találnak az életben (Ézsaiás 45:18). A Zsoltárok 37:29 ezt írja: „Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak.” Ezért mondja a Biblia azt is, hogy a föld mindörökre megmarad (Zsoltárok 104:5; Prédikátor 1:4).

Akkor hát mit jelent a világ vége, ha nem a földünk végét? (. . .) Megtudhatjuk, ha figyelmesen megvizsgáljuk, hogy mi történt Noé idejében. A Biblia ezt mondja: „az akkori világ pusztulást szenvedett, amikor elárasztották vízzel” (2Péter 3:6).

Túlélte valaki a világ végét a Vízözön idején, Noé napjaiban? (. . .) A Biblia azt írja, hogy Isten „Noét, az igazságosság prédikálóját nyolcadmagával megtartotta biztonságban, amikor vízözönt hozott az istentelen emberek világára” (2Péter 2:5).

Melyik világ pusztult el Noé napjaiban?

Akkor hát melyik világ ért véget? A föld vagy a gonosz emberek? (. . .) A Biblia szavai szerint ’az istentelen emberek világa’. És figyeljük meg, hogy Noét ’prédikálónak’ nevezik. Szerinted miről prédikált? (. . .) Noé figyelmeztette az embereket arra, hogy „az akkori világ” véget fog érni.

Amikor Jézus az Özönvízről beszélt, elmondta a tanítványainak, hogy miket tettek az emberek, mielőtt eljött a vég. Ezt mondta nekik: „Azokban a napokban . . . az emberek az özönvíz előtt . . . ettek és ittak, a férfiak nősültek, a nőket férjhez adták, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit nem vettek észre, mígnem eljött az özönvíz, és elsöpörte mindnyájukat.” Jézus ezután kijelentette, hogy az emberek ugyanígy fognak viselkedni, mielőtt ez a világ véget ér (Máté 24:37–39).

Jézus szavai azt mutatják, hogy fontos tanulságokat vonhatunk le abból, ahogyan az emberek az Özönvíz előtt éltek. Könyvünk  10. fejezetében már olvastunk arról, hogy miket tettek. Emlékszel még rá? (. . .) Némelyek zsarnokoskodtak, és erőszakosak voltak. Sokan mások – ahogy Jézus mondta – egyszerűen csak nem figyeltek oda Noéra, akit Isten bízott meg azzal, hogy prédikáljon nekik.

Eljött a nap, amikor Jehova azt mondta Noénak, hogy özönvíz által elpusztítja a gonoszokat, és hogy a víz az egész földet elborítja majd, még a hegyeket is. Jehova megparancsolta Noénak, hogy építsen egy nagy bárkát. Olyan volt ez a bárka, mint egy nagy, hosszú doboz vagy láda, amint a képen is láthatod, ha visszalapozol a 238. oldalra.

Isten meghagyta Noénak, hogy olyan nagyra építse a bárkát, hogy jól elférjen benne ő és a családja, és rajtuk kívül még sok állat is. Noé és a családja nagyon szorgalmasan dolgozott. Hatalmas fákat vágtak ki, és hozzáláttak a bárka megépítéséhez. Olyan nagy volt a bárka, hogy sok-sok évbe telt, mire elkészült.

Emlékszel még, mit tett Noé a bárkaépítés évei alatt? (. . .) Prédikált, figyelmeztette az embereket a közelgő Özönvízre. Volt valaki, aki odafigyelt rá? A családján kívül senki sem volt. A többi ember túlságosan el volt foglalva más teendőkkel. Emlékszel még, hogy Jézus szavai szerint mit csináltak? (. . .) Az kötötte le őket, hogy ettek, ittak, a férfiak megnősültek, a nők pedig férjhez mentek. Nem gondolták, hogy rosszak lennének, és nem szántak időt arra, hogy odafigyeljenek Noéra. Lássuk csak, mi történt velük!

Miután Noé és a családja bement a bárkába, Jehova bezárta az ajtót. Azok, akik kívül maradtak, még mindig nem hitték el, hogy Özönvíz lesz. De akkor hirtelen esni kezdett! Nem olyan volt, mint egy szokványos eső, hanem csak úgy szakadt! A víz hamarosan úgy hömpölygött mindenütt, mint egy nagy folyó, és nagyon hangos volt. Hatalmas fákat döntött ki tövestől, és óriási köveket görgetett  maga előtt, mintha csak kavicsok lettek volna. És mi történt az emberekkel, akik nem voltak bent a bárkában? (. . .) Jézus ezt mondta: „eljött az özönvíz, és elsöpörte mindnyájukat.” Akik kívül maradtak, egytől egyig meghaltak. Miért? (. . .) Mert „semmit nem vettek észre”, ahogy Jézus fogalmazott. Nem figyeltek oda (Máté 24:39; 1Mózes 6:5–7).

Miért nem jó, ha mindig csak a szórakozásra gondolunk?

Emlékezz csak vissza: Jézus azt mondta, hogy ami azokkal az emberekkel történt, az intő példa nekünk ma. Mit tanulhatunk az esetükből? (. . .) Nem mindenkinek azért kellett meghalnia, mert gonosz volt. Sokan egyszerűen túl elfoglaltak voltak ahhoz, hogy tanuljanak Istenről, és arról, hogy mit szándékozik tenni. Nem gondolod, hogy vigyáznunk kell, nehogy olyanok legyünk, mint ők? (. . .)

Szerinted Isten újból özönvizet hoz a világra, hogy elpusztítsa? (. . .) Nem, hiszen megígérte, hogy nem tesz ilyet. ’Szivárványomat helyezem a felhőbe, hogy az legyen a jel’ – mondta. Kijelentette, hogy a szivárvány lesz a jel, hogy „nem lesz többé a víz özönné minden testnek az elpusztítására” (1Mózes 9:11–17).

Biztosak lehetünk hát abban, hogy özönvízzel Isten nem fogja újra elpusztítani a világot. De amint már láttuk, a Biblia beszél a világ végéről. Vajon kit hagy életben Isten, amikor elpusztítja ezt a világot? (. . .) Talán olyanokat, akiket annyira lekötöttek más dolgok, hogy sosem akartak  Istenről tanulni? Vagy olyanokat, akik mindig túl elfoglaltak voltak ahhoz, hogy tanulmányozzák a Bibliát? Mit gondolsz? (. . .)

Ugye szeretnénk azok között lenni, akiket Isten életben hagy? (. . .) Milyen jó lenne, ha olyan lenne a családunk, mint Noé családja, és Isten mindannyiunkat megmentene, igaz? (. . .) Csak úgy élhetjük túl a világ végét, ha megértjük, hogyan fogja Isten elpusztítani a világot, és hogyan hozza el igazságos új világát. Beszéljünk akkor most erről!

A Biblia a Dániel könyve 2. fejezetének a 44. versében írja le, hogyan történik majd mindez. Ez az írásszöveg a mi időnkről mondja, hogy „azoknak a királyoknak a napjaiban . . . az egek Istene felállít egy királyságot [vagy kormányzatot], amely soha nem fog elpusztulni. És ez a királyság nem száll át más népre. Szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat, maga pedig megáll időtlen időkig.”

Érted, miről van szó? (. . .) A Biblia szerint Isten kormányzata eltörli az összes emberi kormányzatot. Miért teszi ezt? (. . .) Azért, mert ezek a kormányzatok nem engedelmeskednek annak, akit Isten Királlyá tett. Ki is az? (. . .) Úgy van, Jézus Krisztus!

Jézus Krisztus, az Isten által kiválasztott Király elpusztítja ezt a világot Armageddonkor

Jehova Istennek joga van eldönteni, hogy milyen kormányzat uralkodjon, és ő a Fiát, Jézust választotta ki, hogy Király legyen. Az általa választott Uralkodó, Jézus Krisztus, nemsokára elpusztítja ennek a világnak az összes kormányzatát. A bibliai Jelenések könyve a 19. fejezetének 11-től 16-ig tartó verseiben Jézust ábrázolja ebben a szerepében, ahogy itt a képen is láthatod őt. A Bibliában Har-Magedonnak vagy Armageddonnak hívják Isten háborúját, melyben megsemmisíti a világ összes kormányzatát.

Isten azt mondja, hogy a Királysága elpusztítja az emberi kormányzatokat. De vajon minket bíz meg ezzel a feladattal? (. . .)  Nem, a Bibliában azt olvassuk, hogy Armageddon ’a mindenható Isten nagy napjának háborúja’ (Jelenések 16:14, 16). Úgy bizony, Armageddon Isten háborúja, és Jehova Jézus Krisztust bízta meg azzal, hogy vezesse az égi seregeket a harcban. Közel van az armageddoni háború? Lássuk csak, honnan tudhatjuk ezt meg!

Olvassunk együtt arról, hogy milyen lesz az, amikor Isten eltávolítja az összes gonosz embert, és megmenti a szolgáit. A Példabeszédek 2:21, 22, az Ézsaiás 26:20, 21, a Jeremiás 25:31–33 és a Máté 24:21, 22 ír erről.