Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 8. FEJEZET

Vannak, akik hatalmasabbak nálunk

Vannak, akik hatalmasabbak nálunk

BIZTOSAN elismered, hogy vannak, akiknek nagyobb hatalmuk van, mint neked és nekem, vagyis nagyobbak és erősebbek, mint te és én. Kiről mondanád ezt? (. . .) Jehova Istenről elmondhatjuk. Hát a Fiáról, a nagy Tanítóról mit gondolsz? Neki is nagyobb hatalma van, mint nekünk? (. . .) Persze, hogy nagyobb.

Jézus Istennel élt az égben. Isten szellemfia volt, vagy úgy is mondhatjuk, hogy angyal. Teremtett Isten más angyalokat, vagyis szellemfiakat is? (. . .) Igen, méghozzá több milliót. Ezeknek az angyaloknak szintén nagyobb hatalmuk van, mint nekünk (Zsoltárok 104:4; Dániel 7:10).

Emlékszel annak az angyalnak a nevére, aki Máriával beszélt? (. . .) Gábrielnek hívták. Azt mondta Máriának, hogy a gyermeke Isten Fia lesz. Isten a szellemfia életét Mária testébe helyezte, így Jézus kisbabaként születhetett meg (Lukács 1:26, 27).

Valószínűleg mit mondott el Mária és József Jézusnak?

Hiszel ebben a csodában? Elhiszed, hogy Jézus korábban az égben élt Istennel? (. . .) Jézus azt mondta, hogy ott élt. Honnan tudott erről Jézus? Nos, amikor kisfiú volt, Mária bizonyára elmesélte neki, hogy mit mondott Gábriel. És valószínűleg József is megmondta Jézusnak, hogy Isten az igazi Atyja.

 Amikor Jézus megkeresztelkedett, maga Isten szólt az égből ezekkel a szavakkal: „Ez az én . . . Fiam” (Máté 3:17). Jézus a halála előtti éjszakán így imádkozott: „Atyám, dicsőíts meg magad mellett azzal a dicsőséggel, amely megvolt nekem melletted, mielőtt a világ lett” (János 17:5). Igen, Jézus azt kérte, hogy hadd térjen vissza az égbe, hogy újból Istennel élhessen. Hogyan élhetett ott? (. . .) Csak úgy, hogy Jehova Isten újból láthatatlan szellemszeméllyé, azaz angyallá tette őt.

Most szeretnék kérdezni tőled valami fontosat. Mit gondolsz, minden angyal jó? (. . .) Valamikor mind jó volt, hiszen Jehova teremtette őket, és minden, amit Ő alkot, az jó. De aztán az egyik angyal gonosszá vált. Hogyan történt ez?

Ahhoz, hogy megtudjuk, vissza kell mennünk abba az időbe, amikor Isten az első férfit és nőt, Ádámot és Évát teremtette. Egyesek szerint a róluk szóló történet csak mese. A nagy Tanító azonban tudta, hogy ez igaz történet.

Amikor Isten megalkotta Ádámot és Évát, egy Éden nevű gyönyörű kertbe helyezte őket. Park volt ez, paradicsom. Lehetett volna sok gyermekük, nagy családjuk, és örökké élhettek volna a Paradicsomban. De meg kellett tanulniuk valami fontosat, amiről már beszéltünk is. Emlékezz csak vissza, mi volt az!

Hogyan élhetett volna Ádám és Éva örökké a Paradicsomban?

 Jehova azt mondta Ádámnak és Évának, hogy annyi gyümölcsöt ehetnek a kert fáiról, amennyit csak akarnak. De volt egy fa, amelyről nem volt szabad enniük. Isten megmondta, hogy mi történik, ha mégis esznek róla: ’bizony meghaltok’ (1Mózes 2:17). Mit kellett tehát megtanulnia Ádámnak és Évának? (. . .)

Az engedelmességet. Bizony, az élet attól függ, hogy az ember engedelmeskedik-e Jehova Istennek. Nem volt elég, ha Ádám és Éva egyszerűen kijelentette, hogy engedelmeskedni fog neki. Elhatározásukat tetteikkel kellett kimutatniuk. Engedelmességükkel az Isten iránti szeretetüket fejezték volna ki, és azt, hogy szeretnék, ha Isten uralkodna felettük. Így örökké élhettek volna a Paradicsomban. De mit mutattak azzal, hogy ettek a fáról? (. . .)

Azt, hogy valójában nem voltak hálásak azért, amit Istentől kaptak. Te engedelmeskedtél volna Jehovának, ha ott vagy? (. . .) Kezdetben Ádám és Éva is engedelmeskedett. De aztán egy náluk hatalmasabb személy becsapta Évát. Rávette, hogy ne engedelmeskedjen Jehovának. Ki volt ez a személy? (. . .)

Ki tett úgy, mintha a kígyó beszélne Évához?

 A Biblia szerint egy kígyó beszélt Évához. De tudod, hogy a kígyók nem tudnak maguktól beszélni. Akkor hogyan tudott megszólalni ez a kígyó? (. . .) Egy angyal azt a látszatot keltette, mintha a kígyó beszélne, pedig igazából ő beszélt. Ennek az angyalnak gonosz gondolatai támadtak. Azt akarta, hogy Ádám és Éva őt imádják, és tegyék meg, amit mond nekik. El akarta foglalni Isten helyét.

Szóval ez a gonosz angyal helytelen gondolatokat ültetett el Évában. A kígyó által ezt mondta neki: ’Isten nem mondott nektek igazat. Nem fogtok meghalni, ha esztek arról a fáról. Bölcsek lesztek, akárcsak Isten.’ Te hittél volna ennek a hangnak? (. . .)

Éva valami olyasmit kívánt meg, amit Isten nem adott neki. Evett a tiltott fa gyümölcséből, majd Ádámnak is adott belőle. Ádám nem hitte el, amit a kígyó mondott, de jobban szeretett volna Évával lenni, mint amennyire Istent szerette, ezért ő is evett a fáról (1Mózes 3:1–6; 1Timóteusz 2:14).

Mi lett ennek a következménye? (. . .) Ádám és Éva tökéletlen lett, megöregedett és meghalt. Az ő tökéletlenségük miatt az összes gyermekük is tökéletlen lett, végül pedig megöregedett és meghalt. Isten nem hazudott.  Az élet valóban attól függ, hogy az ember engedelmeskedik-e neki (Róma 5:12). A Bibliából megtudhatjuk, hogy azt az angyalt, aki hazudott Évának, úgy hívják, hogy Sátán, az Ördög, és azokat az angyalokat, akik gonosszá váltak, démonoknak nevezik (Jakab 2:19; Jelenések 12:9).

Mi történt Ádámmal és Évával, miután nem engedelmeskedtek Istennek?

Érted most már, hogy miért vált gonosszá az a jó angyal, akit Isten teremtett? (. . .) Azért, mert gonosz gondolatokat kezdett táplálni. Ő akart az első lenni. Tudta, hogy Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy legyenek gyermekeik, és azt akarta, hogy mind őt imádják. Az Ördögnek az a célja, hogy mindenkit rávegyen arra, hogy ne engedelmeskedjen Jehovának. Ezért megpróbál helytelen gondolatokat ültetni belénk (Jakab 1:13–15).

Az Ördög azt mondja, hogy senki sem szereti őszintén Jehovát. Azt állítja, hogy te sem szereted Istent, és én sem, és hogy nem szívesen tesszük azt, amit Isten mond. Sátán szerint csak akkor engedelmeskedünk Jehovának, amikor minden úgy megy, ahogy nekünk tetszik. Vajon igaza van? Csakugyan ilyenek lennénk?

A nagy Tanító azt mondta, hogy az Ördög hazug. Jézus az engedelmességével bebizonyította, hogy őszintén szereti Jehovát. És nemcsak akkor engedelmeskedett neki, amikor az könnyű volt. Mindig hallgatott rá, még akkor is, amikor az emberek megnehezítették a dolgát. Egészen a haláláig hűséges volt Jehovához. Ezért támasztotta fel őt Isten örök életre.

Mit gondolsz ezek alapján, ki a legnagyobb ellenségünk? (. . .) Jól mondod, Sátán, az Ördög. Láthatjuk Sátánt? (. . .) Természetesen nem! De tudjuk, hogy létezik, és nagyobb hatalma van, mint nekünk. De ki az, aki az Ördögnél is hatalmasabb? (. . .) Jehova Isten. Ebből tudjuk, hogy Isten meg tud védeni minket.

A következő versekben arról olvashattok, hogy kit kell imádnunk: 5Mózes 30:19, 20; Józsué 24:14, 15; Példabeszédek 27:11 és Máté 4:10.