LOPTAK már el tőled valamit? (. . .) Mit éreztél akkor? (. . .) Bárki tette, tolvaj volt, és a tolvajokat senki sem szereti. Szerinted hogyan lesz valakiből tolvaj? Talán annak születik? (. . .)

Most tanultuk, hogy az emberek bűnösnek születnek, ezért mindannyian tökéletlenek vagyunk. De senki sem születik tolvajnak. Lehetséges, hogy egy tolvaj jó családból származik. A szülei és a testvérei talán becsületesek. Ő viszont a pénz és a pénzen megvásárolható dolgok utáni vágya miatt tolvaj lesz.

Szerinted ki volt az első tolvaj? (. . .) Gondolkodjunk csak egy kicsit! A nagy Tanító, amikor az égben volt, ismerte ezt a személyt. Ez a tolvaj angyal volt. De ha Isten minden angyalt tökéletesnek alkotott, akkor hogyan lett ebből az angyalból tolvaj? (. . .) Nos, ahogyan ennek a könyvnek a 8. fejezetében tanultuk, olyasmire vágyott, ami nem az övé volt. Emlékszel, mi volt az? (. . .)

Miután Isten megteremtette az első férfit és nőt, ez az angyal azt akarta, hogy őt imádják. Nem volt joga hozzá, hogy imádják. Az imádatuk Istennek járt, de ő ellopta! Azzal, hogy rávette Ádámot és Évát, hogy imádják őt, tolvajjá vált. Sátán, az Ördög lett belőle.

Mi miatt lesz valakiből tolvaj? (. . .) Amiatt, hogy olyasmire vágyik, ami nem az övé. Ez a vágy olyan erőssé válhat, hogy még jó emberek is képesek rosszat tenni miatta. Előfordul, hogy akik tolvajok lettek, soha nem bánják meg a bűneiket, és többé nem  térnek jó útra. Ez történt Jézus egyik apostolával is, akit Iskariót Júdásnak hívtak.

Júdás tudta, hogy helytelen lopni, hiszen kisfiúkora óta Isten Törvényére tanították. Tisztában volt vele, hogy Isten egykor így szólt népéhez az égből: „Ne lopj” (2Mózes 20:15). Júdás felnőttként találkozott a nagy Tanítóval, és a tanítványa lett. Sőt, Jézus később kiválasztotta, hogy legyen az egyik apostola a tizenkettő között.

Jézus és az apostolok mindig együtt utaztak és együtt ettek. Közös pénzüket egy ládikában tartották, melyet Jézus Júdásra bízott. A pénz természetesen nem Júdásé volt. De tudod-e, mit tett Júdás idővel? (. . .)

Miért lopott Júdás?

Júdás rászokott, hogy akkor is kivegyen a pénzből, amikor nem kellett volna, olyankor, amikor a többiek nem látták. Sőt, igyekezett minél többet megkaparintani belőle. Egy idő után már csak a pénzre tudott gondolni. Lássuk csak, hová vezetett ez a helytelen kívánság mindössze néhány nappal a nagy Tanító halála előtt.

Jézus barátjának, Lázárnak a testvére, Mária elővett egy nagyon jó minőségű olajat, és megkente vele Jézus lábát. Júdás szót emelt ez ellen. Tudod-e, miért? (. . .) Azt mondta, hogy az olajat el kellett volna adni, és az árát oda kellett volna adni a szegényeknek. Pedig igazából azt szerette volna, ha több pénz kerül a ládikába, hogy ellophassa (János 12:1–6).

Jézus azt mondta Júdásnak, hogy ne bántsa Máriát, hiszen olyan kedvesen viselkedett. Júdásnak nem tetszett, hogy Jézus ezt mondta, ezért elment a papi fejedelmekhez, akik Jézus ellenségei voltak. Le akarták tartóztatni Jézust, de ezt éjjel szerették volna megtenni, hogy az emberek ne lássák.

 Júdás ezt mondta a papoknak:

– Megmondom nektek, hogyan foghatjátok el Jézust, ha fizettek nekem. Mennyit adtok?

– Harminc ezüstöt – válaszolták a papok (Máté 26:14–16).

Júdás elfogadta a pénzt. Ezzel voltaképpen eladta a nagy Tanítót ezeknek a férfiaknak! El tudod képzelni, hogy valaki ilyen gonosz dolgot művel? (. . .) Hát bizony ide vezet az, ha valaki tolvajjá válik, és pénzt lop. Jobban szereti a pénzt, mint más embereket, vagy akár mint Istent.

Lehet, hogy most ezt mondod: „Én Jehova Istent mindig mindennél jobban fogom szeretni.” Jó, hogy így érzel. Amikor Jézus kiválasztotta Júdást, hogy legyen az apostola, valószínűleg Júdás is így érzett. Mások is így lehettek ezzel, aztán később mégis tolvajok lettek. Beszéljünk most néhány ilyen személyről!

Milyen gonosz gondolatokat forgat a fejében Ákán és Dávid?

Az egyiküket Ákánnak hívták. Ő Isten szolgája volt, és sokkal korábban élt, mint amikor a nagy Tanító megszületett. Ákán meglátott egy gyönyörű köntöst, egy aranyrudat és néhány ezüstpénzt.  Ezek nem az ő tulajdonában voltak. A Biblia szerint mindezek Jehovát illették, mivel Isten népének ellenségeitől származtak. De Ákán annyira vágyott rájuk, hogy ellopta őket (Józsué 6:19; 7:11, 20–22).

Most nézzünk meg egy másik példát! Jehova réges-régen Dávidot jelölte ki Izrael királyává. Egyszer Dávid megpillantott egy szépséges asszonyt, Betsabét. Kitartóan nézte, és arra gondolt, hogy jó lenne odavitetni magához, és együtt lenni vele. Csakhogy Betsabé Uriás felesége volt. Mit kellett volna tennie Dávidnak? (. . .)

Az lett volna a helyes, ha Dávid nem gondol többet Betsabéra. Ő ehelyett odavitette magához az asszonyt, majd úgy intézte,  hogy Uriást megöljék. Miért tett ilyen gonoszságokat? (. . .) Azért, mert kitartóan kívánt egy nőt, aki valaki másé volt (2Sámuel 11:2–27).

Milyen értelemben volt tolvaj Absolon?

Mivel Dávid megbánta bűneit, Jehova életben hagyta. De attól kezdve Dávidnak sok gondja támadt. A fia, Absolon meg akarta szerezni a trónt. Ezért amikor az emberek Dávidhoz mentek, Absolon megölelte és megcsókolta őket. A Biblia ezt mondja: „Absolon ellopta Izrael embereinek a szívét.” Meggyőzte ezeket az embereket, hogy őt tegyék királyukká Dávid helyett (2Sámuel 15:1–12).

Volt már olyan, hogy valamire nagyon vágytál, mint Ákán, Dávid és Absolon? (. . .) Ha ez a valami másnak a tulajdona, akkor az engedély nélküli elvétele lopásnak számít. Emlékszel, mire vágyott az első tolvaj, Sátán? (. . .) Arra, hogy az emberek őt imádják, és ne Istent. Sátán tehát lopott, amikor rávette Ádámot és Évát, hogy neki engedelmeskedjenek.

Ha valakinek van valamije, akkor joga van hozzá, hogy megszabja, ki használhatja azt a dolgot. Tegyük fel, hogy más gyerekekkel játszol együtt az ő házukban. Helyes lenne, ha valamit elvennél és hazavinnél? (. . .) Nem lenne helyes, kivéve, ha az apukájuk vagy az anyukájuk megengedi. Ha valamit kérdezés nélkül hazaviszel, az lopásnak számít.

Miért érezhetsz kísértést arra, hogy lopj? (. . .) Azért, mert megkívánsz valamit, ami nem a tiéd. Ha mások nem látják is, hogy elveszed, ki az, aki látja? (. . .) Jehova Isten. És ne felejtsük el, hogy Isten gyűlöli a lopást. Az Isten és az emberek iránti szereteted ezért segíteni fog neked, hogy soha ne lopj.

A Biblia világosan kijelenti, hogy helytelen lopni. Kérünk, olvassátok el a Márk 10:17–19-et, a Róma 13:9-et és az Efézus 4:28-at.